Vážení přátelé, vítám Vás na svém blogu s obrázkem ptáků na drátě. Vzdávám jím hold Leonardu Cohenovi a jeho písni "Bird on the Wire". Právě o písničkách zde budu psát možná vůbec nejčastěji. Těším se na Vaše ohlasy, ať již v diskusích pod články, na mém mailu machalek.vit@centrum.cz, osobně či jinak.


Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Beneš mezi Šrámkem a Gottwaldem

Vít Machálek (») | 23. 2. | přečteno: 16× | komentáře: 0
Na tento týden připadá první z velkých výročí letošního „roku na osmičku“ v podobě sedmdesáti let od konce polodemokratické třetí a začátku totalitní čtvrté Československé republiky. V dnešním článku jsem se původně chtěl zabýval jen rolí prezidenta Beneše v únorové tragédii. Mým celoživotně hlavním badatelským tématem nicméně není ani Edvard Beneš, ani únor 1948, ale spíš náboženský rozměr českých dějin let 1918–1948. (Mým osobním výročím nedávné doby bylo dvacet let od konkursu na místo vědeckého pracovníka brněnské pobočky Historického ústavu AV ČR, v němž můj vytoužený projekt zpracovávání církevních dějin první republiky sice byl komisí přijat, ale zaměstnancem HÚ jsem se pak naneštěstí stejně nestal.) V případě dr. Beneše je v tomto ohledu zajímavá v neposlední řadě jeho dlouhodobá těsná spolupráce s knězem a politikem Msgrem Šrámkem, která ovšem vzala smutný konec právě v únoru 1948. Následující text bych tedy pojal jako drobný příspěvek k životopisu státníka, který se svými činy a postoji pohyboval někde mezi Šrámkovými lidovci a Gottwaldovými komunisty. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Česká (nejen) křesťanská literatura III (1945–1989)

Vít Machálek (») | 14. 2. | přečteno: 64× | komentáře: 1, poslední: 19. 2.
Tento text už nebudu s to napsat podobným způsobem jako předchozí dva díly trojčlánku, podobně jako se i třetí díl trojsvazčí Martina C. Putny (MCP) nemohl nelišit od obou předcházejících. Doba před rokem 1989 je totiž dobou mého i Putnova mládí, ve vztahu k níž člověk nemůže odložit své vzpomínky a svou zaujatost.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Česká (nejen) křesťanská literatura II (1918–1945)

Vít Machálek (») | 12. 2. | přečteno: 62× | komentáře: 0
Jestliže už moje první blogování o duchovním rozměru novodobé české literatury bylo jen volně inspirováno příslušným dílem literárněvědní trilogie Martina C. Putny (MCP), nyní půjdu v Putnových stopách v míře ještě menší. Platí totiž, že literatura je pro mne mnohem důležitější než literární věda a poesie mnohem důležitější než psaní o poesii. Ve druhé části mého trojčlánku pro mne podstatnější než Putnova monografie o katolické literatuře let 1918–1945 bude Slavíkova antologie české spirituální poesie dvacátého století. I chronologicky budu postupovat spíš ve shodě s ní než s Putnou (takže např. o Jakubu Demlovi se budu zmiňovat v tomto druhém článku, i když Putna jej má už v prvním dílu své trilogie). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Česká (nejen) křesťanská literatura I (1848–1918)

Vít Machálek (») | 7. 2. | přečteno: 84× | komentáře: 0
Období let 1848–1989 bylo v české společnosti spojeno s vlivem ateistických ideologií. Přes všechny snahy ídeologů se však česká literatura dvacátého století vyznačovala pozoruhodně silným duchovním rozměrem. V devatenáctém století byla nicméně situace složitější a české (ne nutně moravské) písemnictví v něm mělo patrně větší sklon zůstávat na povrchu než v kterémkoliv jiném období svých dějin. V protikladu k době velkých barokních básníků typu mystiků Bridela či Kadlinského (poněkud absurdně označované za „temno“) pro ně bylo typické spíš dvourozměrné, duchovní a uměleckou hloubku postrádající opěvování národa, pokroku apod.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Japonské náboženské dějiny II: Od Františka Xaverského ke „kakure kirišitan“

Vít Machálek (») | 5. 2. | přečteno: 62× | komentáře: 0
Dnešek – 5. únor – je výročním dnem mučednické smrti Pavla Mikiho a druhů v Nagasaki. Můj dnešní článek shrnuje období od zahájení jezuitských misií v Japonsku Františkem Xaverským (1549) přes ukřižování Pavla Mikiho a jeho druhů (1597) až k jejich prohlášení za svaté (1862) a o několik let pozdějšímu zjištění, že japonská církev dlouhou éru pronásledování přežila v podobě skrytých křesťanů, „kakure kirišitan“.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Egó eimi (Jan 18,1–11)

Vít Machálek (») | 31. 1. | přečteno: 69× | komentáře: 0
K tomuto článku mne inspirovala rozhlasová četba na pokračování z knihy Naeema Fazala „Byl jsem muslimem“, vysílaná v adventu Radiem Proglas. Fazal v ní popisuje svou konverzi ke křesťanství a zdůrazňuje, že její podstatou nebylo odmítnutí islámu (ke kterému má dodnes dobrý vztah), ale setkání s Kristem. Na jednom místě své knihy pak popisuje i diskusi, v níž byl přesvědčován, že Kristus o sobě v Bibli nikde neříká, že je Bůh, a toto tvrzení vyvrací odkazem na příběh Ježíšova zatčení podle Janova evangelia.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Pravdu a lásku sežral pes Novák

Vít Machálek (») | 29. 1. | přečteno: 96× | komentáře: 0
Motto: „Lež a nenávist zvítězila.“ (Daniel Herman, 27. 1. 2017) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Brno za Přemyslovců a Lucemburků

Vít Machálek (») | 23. 1. | přečteno: 89× | komentáře: 0
K tomuto článku mne inspirovalo nejprve brněnské výročí tohoto měsíce (775 let od vydání prvního královského privilegia pro Brno Přemyslovcem Václavem I. v lednu 1243) a pak i pojednání o cestě do Lucemburku v letošním lednovém čísle Brněnského Metropolitanu z pera kněze a dokumentaristy Jana Hanáka. Ten ve svém článku „Sloužím“ připomněl heslo Sloužím – Ich dien, které si ve 14. století dal do štítu král Jan Lucemburský (a ve 20. století prezident Emil Hácha) a které představuje naprostý protiklad postojů hlavy státu, jež „jako führer podestýlá jen svému břichu“. A samozřejmě připomněl dobu na pomezí 14. a 15. století, v níž bylo z Brna do Lucemburku mnohem blíž než dnes, protože moravská metropole prožívala svou slavnou politickou éru jako sídelní město markraběcí dynastie z vedlejší větve Lucemburků. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Cesty po městách

Vít Machálek (») | 22. 1. | přečteno: 68× | komentáře: 0
Dříve než se budu v příštím příspěvku z poloodborného úhlu pohledu zabývat dějinami Brna od jeho oficiálního založení před 7 3/4 stoletími, rád bych nejprve dnes o Brnu a jeho širokém okolí napsal pár slov z pohledu spíš vzpomínkově osobního. Tímto úhlem pohledu bude mé klukovské poznávání měst a památek rodného kraje v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Vzdávám dnes hold svým rodičům, díky nimž jsem mohl odmalička soustavně poznávat svou zemi a její genius loci.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Zemanovo plivnutí po Háchovi aneb Prezident demagog

Vít Machálek (») | 17. 1. | přečteno: 87× | komentáře: 0
Když se 30. listopadu 1938 stal po Masarykovi a Benešovi československým prezidentem dr. Hácha, světový tisk psal o tom, že hlavou našeho státu byl zase zvolen profesor. Doufám, že tytéž titulky se budou moci objevit i po 27. lednu 2018!  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O Velikonocích vyraší zelené lístky a prezidentem bude…

Vít Machálek (») | 12. 1. | přečteno: 84× | komentáře: 0
Před dvěma lety jsem se na blogu zamýšlel nad první polovinou Zemanova prezidentského mandátu. Ta druhá už v podstatě žádná velká překvapení nepřinesla a Miloš Zeman se v ní spíš nadále pohyboval v už vyšlapaných (špatných) kolejích. Přesto – či právě proto – bych teď také jí rád věnoval pár slov a pokračoval i ve srovnávání dnešní hlavy státu s našimi předcházejícími prezidenty.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Potenciální první dáma

Vít Machálek (») | 5. 1. | přečteno: 106× | komentáře: 0
Tento týden jsem si v seriálu Lidových novin pozorně pročetl portréty manželek tří hlavních protikandidátů Miloše Zemana. V případě paní Drahošové s respektem, v případě paní Fischerové s úctou ještě větší – a v případě paní Horáčkové II. s tím, že píseň „S cizí ženou v cizím pokoji“, o niž jsem se zmiňoval ve svém předminulém článku, v mých očích dostala nový význam… číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Krása našich prezidentů („silvestrovský“ historický příspěvek)

Vít Machálek (») | 2. 1. | přečteno: 112× | komentáře: 0
Motto: „To je ohromná věc pro stát, když je prezident krásný!“ (Antonín Švehla) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Plán blogování v „roce na osmičku“

Vít Machálek (») | 22. 12. 2017 | přečteno: 110× | komentáře: 0
Známý bonmot říká, že chceme-li pobavit Boha, máme Jej seznámit se svými plány do budoucna; apoštol Jakub vážně konstatuje, že nevíme ani, co bude zítra, protože náš život není nic než pára, která se na chvíli ukáže a pak mizí, takže můžeme nanejvýš říci: „Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono.“ (Jk 4,14–15) Ani tento můj článek není ničím víc než projevem přání, o co bych se, dá-li Pán, v roce 2018 ve chvílích oddechu rád sdílel s případnými čtenáři tohoto blogu.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Francie doby Tří mušketýrů (II. část)

Vít Machálek (») | 15. 12. 2017 | přečteno: 101× | komentáře: 0
V tomto článku se budu zamýšlet nad dějinami Francie doby Ludvíka XIV. Půjde o neradostné přemítání, při kterém mé myšlenky občas zaletí až k hrůznému období Velké francouzské revoluce. Dějiny jsou někdy až bizarně nespravedlivé: Místo Ludvíka XIV. v nich byl gilotinou potrestán Ludvík XVI., který umožnil obnovení náboženské tolerance, nebyl hrozbou ani pro životy svých poddaných, ani pro svobodu zemí v sousedství Francie a Bastila za něj zela prázdnotou. Revolucionáři, kteří by se k ní za drsné vlády Ludvíka XIV. neodvážili ani přiblížit, ji za Ludvíka XVI. s jalovým hrdinstvím zcela zbytečně dobývali… číst dál