Články od Vít Machálek

Nad třemi články z Katolického týdeníku

Vít Machálek (») | 22. 7. | přečteno: 42× | komentáře: 0
Po takřka celoročním každotýdenním blogování si nyní na blogu udělám měsíční „prázdniny”. Před nimi bych však chtěl ještě zmínit tři texty z nedávných čísel Katolického týdeníku, z nichž jeden se týká dnešního svátku a dva olomoucké arcidiecéze v přelomových obdobích. číst dál

K výročí Erasma Rotterdamského (a narozeninám Karla Flosse)

Vít Machálek (») | 12. 7. | přečteno: 63× | komentáře: 0
Na dnešek připadá 480. výročí odchodu na věčnost velkého křesťanského humanisty Erasma Rotterdamského z 12. července 1536. Touto osobností už jsem se kdysi na internetu důkladně zabýval, a to v komparaci s postavou Martina Luthera. (1) Dnes bych však ve vztahu k ní ještě rád reflektoval téma trojiční teologie, kterému jsem se mezitím věnoval ve své habilitační práci. Můj zápas o co nejhlubší pohled na uvedené dvě osobnosti stále pokračuje; na jedné straně v naší dnešní době, která je zase jednou dobou plnou hrubé nesnášenlivosti a sprostých útoků, ještě víc než dřív oceňuji erasmiánskou smířlivost a noblesu, na straně druhé si však nejsem jist, zda Lutherova teologie (přes všechnu svou těžko stravitelnou nesnášenlivost a protikatolickou i jinou nesmiřitelnost) nebyla vlastně hlubší než Erasmova. Lutherovo vášnivé potýkání se s mystériem Boha nekonečně přesahujícího lidský rozum se mi zdá být jaksi hlubší a opravdovější než Erasmova teologie tíhnoucí k racionalistické a moralistní (dez)interpretaci křesťanství. Je opravdu těžké říci, co křesťanství v dějinách uškodilo víc, zda vzájemná nesnášenlivost mezi křesťany začínající po vystoupení Martina Luthera, anebo degradace víry na povrchně racionalistickou religiozitu, k níž v tragické míře došlo v osvícenství a v náznaku již v humanismu doby Erasmovy... číst dál

Agatha Christie And The Hollow Of The Idolatry

Vít Machálek (») | 7. 7. | přečteno: 61× | komentáře: 0
“The Hollow” is a novel by Agatha Christie from 1946. Its title is a name of an English country house. The hollow may mean many other things at the same time. Its an allusion to the poem of Tennyson (“I hate the dreadful hollow behind the little wood...”), but, in my opinion, the most important meaning of it is an allusion to the hollow of the idolatry. číst dál

Háchova Golgota

Vít Machálek (») | 27. 6. | přečteno: 1090× | komentáře: 2, poslední: 7. 7.
Dnešní datum, 27. červen, je v kalendáři označeno jako Den památky obětí komunistického režimu. Jde o výroční den popravy dr. Milady Horákové z roku 1950. Současně se však jedná také o výroční den smrti dr. Emila Háchy v pankrácké věznici z roku 1945. Čtenáři následujícího textu budou moci posoudit, zda Hácha patří či nepatří k obětem komunismu, resp. k obětem obou nejhorších totalit dvacátého století.  číst dál

Můj rok 2015 a 21. červen 1621

Vít Machálek (») | 21. 6. | přečteno: 111× | komentáře: 0
Na dnešek připadá půlkulaté výročí temné a symbolické události našich dějin v podobě poprav předáků předbělohorského povstání českých evangelických stavů z roku 1621. Rád bych se při této příležitosti v návaznosti na své předešlé články na blogu i na svou habilitační práci o Budovcovi a Komenském, které jsem věnoval loňský rok, zkusil trochu zamyslet nad smyslem českých dějin i smyslem lidského života. číst dál

„Hitlerův papež” aneb komunistické umění dezinformace

Vít Machálek (») | 20. 6. | přečteno: 115× | komentáře: 0
Motto: „Role Vatikánu jako silného nepřítele nacismu a smrtelného nepřítele komunismu patří k tomu nejdůležitějšímu z odkazu papeže Pia XII. (...) Jak nacismus, tak komunismus chtěl dosáhnout toho, aby národy světa měly jen bohy schválené vládou. Úsilí Pia XII. o uchování víry v jediného pravého Boha se stalo inspirací pro jeho nástupce a významně napomohlo k vítězství Západu ve studené válce. Současně však tyto snahy naneštěstí umístily Pia XII. a Vatikán na první místo seznamu nepřátel, sestaveného Kremlem.” (Ion Mihai Pacepa)  číst dál

Smím patřit do rodiny Božích dětí!

Vít Machálek (») | 14. 6. | přečteno: 146× | komentáře: 1, poslední: 20. 6.
Na dnešek připadá výročí mého křtu ze 14. června 1992 – sice nekulaté, ale spojené s pětadvacátým výročím mé konverze, k níž došlo o rok dříve. Chtěl bych dnes i na blogu poděkovat za dar víry, s níž jsem přes všechny své slabosti a pády mohl prožít už celé čtvrtstoletí svého života, a za všechna obdarování spojená s křtem. číst dál

Teodicea

Vít Machálek (») | 13. 6. | přečteno: 125× | komentáře: 0
Letošní rok je rokem kulatého výročí G. W. Leibnize (+ 14. 11. 1716), myslitele, jenž vstoupil do dějin mj. jako autor výrazu „teodicea”, obvykle překládaného jako „ospravedlnění Boha”. Toto téma se mi výrazně propojuje s tématem dvacátníků, o kterých jsem začal blogovat minulý týden: někteří z významných teologů narozených více než dvě stě let po Leibnizově smrti odvážným způsobem rozvinuli právě téma „ospravedlnění Boha” v očích člověka 20. století.  číst dál

Turecko křesťanské, Turecko islámské, Turecko sekulární

Vít Machálek (») | 7. 6. | přečteno: 178× | komentáře: 0
Loňský rok byl pro mne velmi silně spojen s Tureckem. Psaní habilitační práce tematicky související s osmanskou říší mne přimělo k neposlední řadě i k přemýšlení o zvláštní roli Turecka v náboženských dějinách. Dnešní Turecko bylo už od dob prvotní církve velmi silně spojeno s křesťanstvím, v době osmanské říše utvářelo dějiny islámu a ve 20. století se stalo místem ateistických kultů národa a osobnosti… číst dál

Dvacátníci

Vít Machálek (») | 6. 6. | přečteno: 111× | komentáře: 0
„Dvacátníky” myslím v tomto článku muže i ženy s rokem narození 192–, a to především ty z nich, kteří v minulém století spoluutvářeli a také dnes minimálně svým odkazem spoluutvářejí přítomnost křesťanství v moderním světě. číst dál

Karlíček

Vít Machálek (») | 30. 5. | přečteno: 139× | komentáře: 0
Minulý týden se odehrávaly hlavní aktivity spojené s Meetingem Brno. S potěšením konstatuji, že šlo již o několikátou z akcí, jimiž mé rodné město za primátora Petra Vokřála – nesporně nejlepšího z polistopadových  brněnských starostů – přispívá k důstojnému vyrovnávání se s našimi nedávnými dějinami. Jedno z hlavních témat Meetingu Brno představovalo letošní sté výročí nástupu na trůn posledního českého krále (a moravského markraběte) Karla IV. z 21. listopadu 1916. číst dál

3x Bob Dylan

Vít Machálek (») | 24. 5. | přečteno: 142× | komentáře: 0
Na dnešek připadají pětasedmdesáté narozeniny Boba Dylana. Tento muž je už dávno legendou novodobé populární hudby, současně však  zůstává i stále činným umělcem, který nepřestává koncertovat, nahrávat a stále nově oslovovat své posluchače. V tomto článku chci psát o tom, co jej i v jeho dnešním věku nutí být stále na nekonečném turné kolem světa, a také o touze, která se objevuje v názvu jednoho z jeho významných alb a lze jí vysvětlit mnohé ze zpěvákova života a díla. Nejprve ale přistoupím ke srovnání jedné z Dylanových písní se známým hymnem svatého Františka z Assisi. Trojdílná struktura článku bude odpovídat třem čtvrtstoletím Dylanova života. číst dál

Hold Kájovi Maříkovi II

Vít Machálek (») | 23. 5. | přečteno: 125× | komentáře: 0
V pardubické Hypernově jsem teď náhodou narazil na třetí, závěrečný svazek nejnovějšího vydání „Káji Maříka” (Ottovo nakladatelství 2015) a po jeho přečtení se mi zachtělo připsat ke svému někdejšímu holdu Kájovi Maříkovi druhou část. Na rozdíl od té první v ní ovšem, obávám se, bude mnohem méně pozitivního. číst dál

Karol Wojtyla: Dívka zklamaná v lásce

Vít Machálek (») | 20. 5. | přečteno: 132× | komentáře: 0
V pátek se vždy modlím křížovou cestu - někdy klasickou, jindy nad různými moderními texty. Její smysl je vždy týž: spočívá v propojení mých vlastních křížů a křížů lidí kolem mne s křížem Kristovým. Dnes bych se rád v této souvislosti podělil o jeden pro mne velmi důležitý úryvek z básnické skladby "Profily Kyrénského" od Karola Wojtyly alias Jana Pavla II. (Česky vyšla ve sbírce Prameny a ruce.) Snad tím nespáchám nějaký neodpustitelný zločin proti autorským právům.:-) číst dál

Milouš Jakeš, křestní víra a víra ve správnost lágrů

Vít Machálek (») | 18. 5. | přečteno: 142× | komentáře: 2, poslední: 1. 6.
Před takřka čtyřiadevadesáti lety obmyl kněz novorozence z malebné jihočeské vesničky České Chalupy vodou křtu se slovy: „Milouši, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.” Bohužel se zdá, že v tomto případě Milouš – podobně jako v případě jeho takřka jmenovce Zemana, u kterého jsem na toto téma blogoval nedávno, a podobně jako u mnoha jiných pokřtěných lidí – své křestní povolání stát se Božím dítětem nikdy opravdu neobjevil. Od dětství až do kmetského věku byl a je vášnivým čtenářem, avšak místo slova Božího četl a čte stále jen slova komunistické propagandy a ideologie.  číst dál