Články od Vít Machálek

Vražda ve školní kapli (kapitola první: V čajovně)

Vít Machálek (») | 25. 11. | přečteno: 50× | komentáře: 1, poslední: 25. 11.
V čajovně, kterou na náměstí na okraji parku Strž provozovala rodina Músových, toho dne nebylo příliš útulno. Její okna, rozbitá při nedávné demonstraci hnutí „Islám v Městečku nechceme”, ještě nebyla zcela zasklena. Naštěstí bylo počasí na listopad velmi teplé. číst dál

Heřman Černín, příjmím Tureček (II. část)

Vít Machálek (») | 18. 11. | přečteno: 22× | komentáře: 0
Kdyby se dobrodružné romány Alexandra Dumase neodehrávaly ve francouzských, ale v českých dějinách, jistě by v nich vystupoval i Heřman Černín z Chudenic. Romanopiscovo pero by jej možná zkarikovalo podobným způsobem jako lakomého ministra Mazarina, ale jistě by si přišlo na své i při vrcholně napínavých scénách odehrávajících se v Turecku a ještě víc při nervy drásajícím dění v Čechách v době kolem Bílé hory… číst dál

Komenského Obecná porada a mezináboženský dialog

Vít Machálek (») | 11. 11. | přečteno: 38× | komentáře: 0
Poslední dva roky svého života jsem takříkajíc prožil s Komenským, a tak sotva mohu zapomenout na výročí tohoto týdne. Dne 15. listopadu 2015 uplyne 345 let od chvíle, kdy tento veterán Kristův po čtyřiapadesáti letech posvátné služby odešel ke svému Pánu. (1) číst dál

Heřman Černín, korektní i sprostý diplomat (I. část)

Vít Machálek (») | 4. 11. | přečteno: 37× | komentáře: 0
Mé blogování je poslední dobou stále více věnováno představování osobností českých a evropských dějin 13.–17. století, „od sv. Anežky ke Komenskému“. Zpravidla  se jedná o postavy duchovních dějin, v tomto případě však půjde o osobnost z dějin diplomacie. Ta je dnes u nás řízena z Černínského paláce a není tedy od věci vědět, že s ní Černínové vskutku mají své zkušenosti. (1) Barvitá osobnost Heřmana hraběte Černína z Chudenic je spojena s dějinami diplomatických vztahů mezi habsburskou o osmanskou říší. číst dál

Strašidelná povídka 4

Vít Machálek (») | 26. 10. | přečteno: 56× | komentáře: 1, poslední: 26. 10.
„Katko, asi se dám k bahá’istům,“ hlásila Hela po příchodu domů s úsměvem. „Jsou super: Podporují emancipaci, už v 19. století požadovali rovnoprávnost žen i v přístupu ke vzdělání a ženy se u nich mohou uplatnit v náboženských institucích – ne jako u katolíků... A stejně jako já jsou přesvědčeni, že jedině ženy mohou světu přinést mír! Znáš tuto víru, religionistko?“ číst dál

Strašidelná povídka 3

Vít Machálek (») | 21. 10. | přečteno: 60× | komentáře: 0
Velikonce už dávno patřily minulosti a na Biskupském gymnáziu v Městečku  se blížily maturity. Jednou z posledních akcí, které se ještě maturanti před svým odchodem na „svatý týden“ zúčastnili, byla přednáška na téma „Nebezpečí sekt“, určená pro studenty i mimoškolní veřejnost. číst dál

Strašidelná povídka 2

Vít Machálek (») | 14. 10. | přečteno: 86× | komentáře: 0
Církev slavila Květnou neděli. Při bohoslužbě se četlo evangelium o slavném vjezdu Krista do Jeruzaléma, ale také pašije o utrpení Páně. Když se Katka, Hela a Kristýnka společně vracely z kostela, Hela poznamenala: „Den poté, co v Betanii jedna z Ježíšových učednic pomazala jeho tělo k pohřbu, jej jeho mužští učedníci nadšeně vítali jako krále, který se triumfálně ujme moci... Už předtím chtěli ty, kteří ho nepřijímali, spálit nebeským ohněm a rozdělovali si vládní křesla v budoucí mesiášské říši. A i když pak viděli, že je všechno jinak, brzy se zase otřepali a své násilí, fanatismus a touhu po moci si dokonce i ve jménu ukřižovaného Mesiáše vesele provozovali dál. Pán Ježíš toto vše viděl ve své těžké hodině v Getsemanech a jeho duše z toho byla ,smutná až k smrti´...“ číst dál

Strašidelná povídka 1

Vít Machálek (») | 7. 10. | přečteno: 101× | komentáře: 0
„Katko poslouchej,“ řekla Hela, listující Knížkou o mužích a ženách. „Tohle je dost dobrý: ,Kdyby se do Betléma vypravily místo tří mudrců tři moudré ženy, bývaly by se zeptaly na cestu a dorazily by včas, aby pomohly při porodu. Přinesly by praktické dárky jako plenky, kojenecké lahve a odsávačku. Uklidily by stáje, uvařily by a na zemi by po věky věků panoval mír.´“ číst dál

Dějiny potomků Abrahamových 4

Vít Machálek (») | 30. 9. | přečteno: 103× | komentáře: 0
Muhammad se v dešti kamenů modlí za své vrahy, odevzdává svou duši Bohu a umírá. Je zabit jako kdysi Ježíš, po své smrti však vítězí. Jeho učedníci sice nejprve prchají z nepřátelské Mekky, své víry se ale nevzdávají, naopak: s nasazením života ji hlásají všude, kam přijdou. Jejich morální síla, láska k bližnímu a ochota podstupovat pro víru mučení a smrt, s jakou následují svého proroka i statisíce křesťanských mučedníků prvních století dějin církve, působí jako magnet na jejich okolí a přispívají k tomu, že se jejich společenství rychle rozrůstá po celé Arábii, ale i severní Africe a Blízkém východu. číst dál

Dějiny potomků Abrahamových 3

Vít Machálek (») | 23. 9. | přečteno: 116× | komentáře: 0
Zhruba o dva měsíce později seděla Katka večer ve svém pokoji a četla si již hotovou část svých "Dějin potomků Abrahamových". Začínaly takto: číst dál

Dějiny potomků Abrahamových 2

Vít Machálek (») | 14. 9. | přečteno: 133× | komentáře: 0
V nejbližší hodině náboženství na Biskupském gymnáziu se Katka obrátila na vyučujícího s otázkou: "Jsou podle tebe potomky praotce Abrahama jen starozákonní Izraelité a pak křesťané, nebo i dnešní Židé a dokonce muslimové?" číst dál

Dějiny potomků Abrahamových 1

Vít Machálek (») | 8. 9. | přečteno: 135× | komentáře: 0
Podzimní sluníčko už zapadalo za obzor a nad Strží, rozlehlým parkem v centru Městečka, se pomalu snášel soumrak. Katka, zabraná do studia, bezděčně pohlédla na hodinky a pomyslela si, že je čas jít domů. Zavřela učebnici, vstala a zamířila k místu, na které před časem postavila kočárek s malou sestřičkou. Ke svému zděšení však zjistila, že kočárek tam už nestojí... číst dál

Nová rubrika s hrdinkami (možná i) detektivního příběhu

Vít Machálek (») | 31. 8. | přečteno: 140× | komentáře: 3, poslední: 8. 9.
V lidském životě se vždy prolínají věci vážné, věci tragikomické i věci jen čistě úsměvné. V mém případě do té poslední kategorie patří spisovatelství, kterému se už od nabytí gramotnosti vášnivě oddávám. číst dál

Paradoxy třicetileté války

Vít Machálek (») | 26. 8. | přečteno: 131× | komentáře: 0
V předminulém článku jsem se vyznal ze své lásky k dějinám 17. století. Možná by však místo o lásce k nim bylo na místě  mluvit o hrůze z nich. Každopádně teď stále přemýšlím o době třicetileté války, a to v souvislosti s každoročními srpnovými oslavami obrany Brna proti Švédům a samozřejmě i v souvislosti s mou rodící se knihou o Budovcovi a Komenském, kteří v souvislosti s třicetiletou válkou skončili na popraviště, resp. v doživotním vyhnanství. číst dál

Krylův Beránek vs. Klusova šalvěj

Vít Machálek (») | 24. 8. | přečteno: 113× | komentáře: 2, poslední: 26. 8.
Po týdnu bych se rád zase dotknul nedělní promluvy ve svatopetrské katedrále, v tomto případě kázání petrovského pana faráře vycházejícího z verše “Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili” (Jan 6:66). číst dál