Články od Vít Machálek

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Srpen 1939 (druhá část)

Vít Machálek (») | 21. 8. | přečteno: 39× | komentáře: 0
K adekvátnímu vylíčení paktu Molotov – Ribbentrop z 23. srpna 1939 nestačí pero historika a bylo by k němu třeba spíš představivosti spisovatele. Ve spojení s ním myslím na vizi George Orwella, podle níž měl být nakonec celý svět rozdělen mezi superstáty a současně celý ovládán stejnou, jen různě nazývanou totalitní ideologií, a také na J. R. R. Tolkiena.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Modern Times IV: Beyond the Horizon

Vít Machálek (») | 21. 8. | přečteno: 21× | komentáře: 0
Umění by mělo být pravdivé, tj. spojené s reálnými souřadnicemi lidské existence rozprostraněné mezi životem a smrtí, láskou a sebestředností, hledáním smyslu a jeho postrádáním. Dnes je bohužel všude plno nepravého, od reality naopak odvádějícího únikového umění, ve kterém nemohou žádnou smysluplnou odpověď na základní životní otázky nenalézat ani samotní jeho tvůrci. (1)  Význam písní Boba Dylana je pro mne dán tím, že ztělesňují pravé, existenciálně smysluplné umění a že v nich nalézám pomoc i ve svém osobním zápase o smysl. Na tento měsíc připadá už třinácté výročí Dylanova pozdního vrcholného díla v podobě alba Modern Times, které je pro mě v tomto ohledu vůbec nejdůležitější.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Brno v době válek patnáctého století

Vít Machálek (») | 21. 8. | přečteno: 11× | komentáře: 0
Úvodem svého letošního blogování o dějinách Brna musím připomenout četná historická výročí letošního „roku na devítku“. Rok 1419 patří k letopočtům demonstrujícím naprostou odlišnost v Brně psaných moravských dějin od v Praze psaných dějin českých. Žádná obdoba první pražské defenestrace se zde nekonala a katolické Brno tehdy i později stálo na opačné straně než husitská Praha. O dvě stě let později rok 1619, ve kterém téměř došlo k brněnské obdobě druhé pražské defenestrace, už naproti tomu demonstroval jistou odvozenost moravského dění od českého, i když bezesporu nejvýznamnější moravský protestantský politik Karel Starší ze Žerotína v téže době naopak ztělesnil jeho protikladnost. Z výročí dvacátého století je nutno zmínit vznik Velkého Brna a brněnské univerzity z roku 1919. V téže době se ovšem Brno z metropole zaniklého Moravského markrabství stalo jen provinčním městem, což posléze dovršila likvidace Moravskoslezské země k 1. lednu 1949. V posledním z jubilejních let se na sklonku roku 1989 započal pokus o její obnovu, který však skončil naprostým neúspěchem a tím i definitivním pádem Brna do politické bezvýznamnosti.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Bezdětností proti emisím?

Vít Machálek (») | 21. 8. | přečteno: 22× | komentáře: 0
Pro budoucnost člověka na této zemi může představovat hrozbu nejen ekologická krize, ale i ekologická ideologie. Filosof Rio Preisner před mnoha desítkami let činnost radikálních ekologických hnutí komentoval zděšenými slovy, že kvůli velrybám vyhyne homo sapiens. Dnes už jako by hnutí The Childfree Movement cíl vyhynutí člověka hlásalo zcela explicitně.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Zbožným člověkem nebyl

Vít Machálek (») | 12. 8. | přečteno: 57× | komentáře: 0
Má dnešní glosa k událostem před 600 lety se nebude týkat ani tak první pražské defenestrace z 30. července 1419, jako spíš smrti Václava IV. z 16. srpna. Událostem doby Václavovy vlády jsem se již kdysi na blogu věnoval, a to ve spojení s 650. výročím jeho narození z 26. února 1361 a se zaměřením na církevní dějiny. Dnes bych své tehdejší blogování doplnil glosou týkající se spíše osobnosti Václava IV. a osobnosti státníka obecně.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Srpen 1939 (první část)

Vít Machálek (») | 12. 8. | přečteno: 40× | komentáře: 0
V trojici textů tematicky spojených se srpnem před osmdesáti lety bych se chtěl tento měsíc věnovat nejprve protektorátní politické reprezentaci a českému odboji, pak v příštím článku paktu Molotov – Ribbentrop a v návaznosti na něj nakonec ještě osobě českého ideologického publicisty a protektorátního kolaboranta číslo jedna Emanuela Moravce.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Pán prstenů II: Společenstvo prstenu

Vít Machálek (») | 31. 7. | přečteno: 82× | komentáře: 0
Na tento týden připadlo 65. výročí prvního vydání úvodní části Tolkienova eposu, jehož „klíčová slova“ se mezitím stala tak světoznámými, že už si dávno žijí svým vlastním životem. Svědčí o tom třeba i politický komentář nazvaný „Jeden Babiš vládne všem“. (1) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Kunštátem po stopách jeho velikánů

Vít Machálek (») | 31. 7. | přečteno: 53× | komentáře: 0
V minulosti už jsem na blogu s vděčností vzpomínal na to, že jsem díky svému tátovi už jako malý kluk mohl projezdit a poznat celou jižní Moravu. Dnes vzpomínám na tátu současně i ve spojení s jeho dlouholetým kolegou z brněnského Výzkumného ústavu makromolekulární chemie Janem Šimsou, evangelickým farářem, který na tomto pracovišti našel aspoň nějaké zaměstnání poté, co byl jako disident komunistickým režimem zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti. Předtím spravoval evangelický sbor v Prosetíně a kazatelskou stanici v Kunštátě, kde začátkem sedmdesátých let navázal ekumenické přátelství s tehdejším kunštátským katolickým farářem, biskupem skryté církve Stanislavem Krátkým. Když jsem si letos, v jubilejním roce s Kunštátem spojeného Františka Halase (+1949), do tohoto městečka ležícího na pomezí dvou mně drahých regionů (brněnského a vysočinského) udělal prázdninový výlet, posloužila mi při tom jako průvodce právě slova otce Krátkého k návštěvníkům Kunštátu, zaznamenaná farářem Šimsou:  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Červenec 1939

Vít Machálek (») | 22. 7. | přečteno: 78× | komentáře: 0
Červenec roku 1939 byl posledním měsícem, ve vztahu k němuž lze ještě o českých, resp. protektorátních dějinách psát bez spojení s dějinami světovými. Počínaje srpnem, kdy si Sovětský svaz a nacistické Německo rozdělily Evropu, už pak náš okupovaný národ nebyl se svým neštěstím sám a v následujících měsících byly naopak postiženy bezmála všechny evropské národy.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O blahoslaveném Hroznatovi a andělech s polámanými křídly

Vít Machálek (») | 12. 7. | přečteno: 108× | komentáře: 0
Podle knihy Kazatel je „čas bořit i čas budovat“. (1) Svéráznou ilustraci tohoto verše představují i české dějiny, ve kterých se časy budování kostelů a klášterů střídají s časy jejich ničení. V červenci si vedle jiných velkých postav českých dějin každoročně připomínáme i bl. Hroznatu, utýraného pravděpodobně 14. 7. 1217. Ve spojení s ním a s osudem Hroznatou založených klášterů v Teplé a v Chotěšově nelze než přemýšlet o onom střídavém budování a boření.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Zítra

Vít Machálek (») | 5. 7. | přečteno: 106× | komentáře: 0
Vrátil jsem se k pravidelnému blogování vždy v pátek, abych se i tímto způsohem snažil vyjádřit to jediné, co opravdu stojí za vyjádření: existenciální drama dané napětím mezi „dnes“ prožívaným pátečním ukřižováním a nadějí na „zítřek“ zmrtvýchvstání. Básničkou tohoto pátku chci ve zkratce shrnout obsah písně „Tomorrow“, v níž mladý, svou předčasně zemřelou matku postrádající Bono jednoduchým, ale oproti sofistikovanějším skladbám U2 mnohem autentičtějším způsobem popsal právě tento velmi osobní a současně i obecně lidský prožitek. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Demonstrace s duchovním rozměrem proti druhé republice

Vít Machálek (») | 28. 6. | přečteno: 155× | komentáře: 0
Myslel jsem, že již na blogu nebudu psát o aktuálním společenskopolitickém dění, kterého už tak jako tak nemám sílu se účastnit ani schopnost je emocionálně prožívat, protože dnes mě osobně trápí něco úplně jiného než protibabišovské demonstranty (1), a že už se zaměřím jen na témata historická. I jako historik ale samozřejmě vnímám nejnovější české dějiny jako stále pokračující příběh. To jsem se snažil vyjádřit už názvem svého dnešního článku odkazujícím k „druhé republice“, do níž nedávno tyto dějiny zase jednou k bolestnému zklamání velké části Čechů vstoupily. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Červen 1939

Vít Machálek (») | 21. 6. | přečteno: 135× | komentáře: 0
Tento můj článek se bude odvíjet od protižidovských zákonů z 21. června 1939 a bude věnován smutnému tématu protektorátního antisemitismu. Shrnu v něm závěry, ke kterým jsem v posledních dvaceti letech dospěl při dalším studiu archivních pramenů a nové odborné literatury. (1) Půjde především o kritické otázky vyvstávající ve vztahu k postojům Čechů a konkrétně protektorátních činitelů vůči židům v nejtragičtějším období jejich dějin.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Nikodémova noční cesta ke světlu (Jan 3,1–21)

Vít Machálek (») | 14. 6. | přečteno: 105× | komentáře: 0
Evangelista Jan chce čtenáře „dovést k tomu, aby se v evangeliu poznal v různých osobách a nakonec aby se ztotožnil s ním, s učedníkem, který poznal Pána a uvěřil v jeho lásku“. (1) Tímto způsobem se Janovo evangelium snažím číst – zvláště také dnes, kdy se ve výroční den svého křtu zamýšlím nad Ježíšovým rozhovorem s Nikodémem, který je zároveň křestní katechezí.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Máme-li jen tradice, ztrácíme samozřejmě pravdu (Rozhovory Seewald – Ratzinger II)

Vít Machálek (») | 6. 6. | přečteno: 131× | komentáře: 0
Žijeme v době ideologií, v níž to nemá lehké ani křesťanská víra, ani zdravý rozum. Sociální inženýrství i po pádu komunismu pokračuje, jen se nově zaměřuje na oblast „genderu“. V Mladé frontě Dnes z 31. května 2019 jsem si teď přečetl jeden z příznačných článků na toto téma, nazvaný „Gender po dánsku“, podle kterého sice zatím žádná z Dánek ucházejících se o nasazení v elitních vojenských jednotkách nesplnila požadovaná fyzická kritéria, problém však rozhodně „není v křehčí fyzické konstituci žen“ a bude brzy vyřešen, takže Dánsko bude moci následovat „trend“ už dávno nastavený Norskem a posléze přijatý i Británií a Spojenými státy a podle vzoru těchto zemí rovněž umožnit ženám „řídit tanky, střílet z minometů nebo vést pěšáky do boje“. Vzpomněl jsem si přitom na výrok Josepha Ratzingera z knihy Bůh a svět: číst dál