Články od Vít Machálek

Crowna

Vít Machálek (») | dnes v 09:30 | přečteno: 5× | komentáře: 0
K písničkářům pro mne důležitým se v posledních letech přiřadil Petr Linhart. Jeho tvorba už hrála důležitou roli i na mém blogu, v příběhu vraždy ve školní kapli. Objevil jsem ho výhradně díky Radiu Proglas. Na státních či komerčních stanicích by bylo čekání na písně tohoto autora marné a ani jeho cédéčka nepatří k běžné nabídce prodejen hudebnin. číst dál

Pověz mi, Matouši…

Vít Machálek (») | 21. 9. | přečteno: 22× | komentáře: 0
Dnešního svátku sv. Matouše, apoštola a evangelisty bych chtěl využít k pár slovům nejen o evangeliu, ale také o Honzovi Nedvědovi (* 24. 9. 1946), který tento týden oslaví životní jubileum (a zároveň si letos připomíná padesát let na pódiu). Současně malým doplněním navážu na svůj minulý článek o Husovicích, ve kterém jsem se moc nedostal ke kultuře. Husovická „Musilka” (Lidový dům na Musilově 2) je totiž pro Honzu Nedvěda srdeční záležitostí a místem, na kterém po celých těch padesát let velmi často vystupuje, ať už kdysi se Spirituál kvintetem, anebo dnes (zatím naposledy 1. dubna 2016) sólově. Husovice mají své místo nejen v problematických dějinách „národovecké” a „pokrokářské” kultury, v nichž se pyšnily divadlem a spolkem Svatoboj, ale díky Musilce i v dějinách kultury, pomáhající lidem přežít dobu vlády komunismu i vlády komerce. číst dál

Husovice – čtvrť antiklerikálů i světců

Vít Machálek (») | 19. 9. | přečteno: 77× | komentáře: 2, poslední: 21. 9.
18. září je pro mne od včerejška dnem takřka liturgické památky Stanislava Krátkého, jedné z velkých postav církevních dějin doby komunismu i doby nejnovější. Včera jsem se mohl zúčastnit krásné připomínky tohoto biskupa skryté církve, konané za účasti řady osobností z akademického světa a veřejného života. Začala bohoslužbou v husovickém kostele a pokračovala průvodem přes Park blahoslavené sestry Marie Restituty do parku nově pojmenovaného právě jménem Stanislava Krátkého. Husovice asi nejsou mimo Brno příliš známé (a v Brně mají pověst „horší”, z velké části Romy obývané čtvrti), ale už jen pro tyto dvě velké duchovní postavy by si dobrou a širokou známost zasloužily. číst dál

Jan Masaryk a Emil Hácha

Vít Machálek (») | 14. 9. | přečteno: 37× | komentáře: 0
„Nechci, aby z lidské paměti vymizel Hácha-člověk a ve vědomí mladých generací přežil jen Hácha-nešťastný státník, tak, jak jej v lidsky zkreslené podobě zobrazila propaganda londýnského vysílání.” (1) Těmito pro mne velmi důležitými slovy je uvedena stať „Hácha – Beneš” od Františka Schwarzenberga, publikovaná v knize z roku 1990, jež tehdy zásadním způsobem ovlivnila zrod mé role Háchova životopisce. (2) Nejpopulárnějšími řečníky českého vysílání z Londýna v letech druhé světové války byli osobnostně velmi různí, ale svým tragickým osudem (skok či vyhození z okna po komunistickém puči) nakonec si blízcí Jan Masaryk a Prokop Drtina, kteří oba přispěli k onomu zkreslenému obrazu prezidenta Háchy. Dnes se budu zabývat prvním z nich, protože na 14. září 2016 připadá 130. výročí narození Jana Masaryka.  číst dál

Přemýšlivý muž v bezmyšlenkovité době

Vít Machálek (») | 5. 9. | přečteno: 44× | komentáře: 0
Před dvěma lety, 4. září 2014, odešel na věčnost Wolfhart Pannenberg, ne vždy ortodoxní (1), leč v mnoha svých myšlenkách nesporně inspirativní protestantský teolog, kterému bych dnes chtěl věnovat další díl svého volného seriálu o silné generaci křesťanských myslitelů narozených ve dvacátých letech dvacátého století.  číst dál

Osudová pýcha casterbridgeského starosty

Vít Machálek (») | 2. 9. | přečteno: 33× | komentáře: 0
Nedělní evangelium minulého týdne, lukášovské podobenství o hostině, na které ti, kdo se derou na přední místa, budou poníženi, mi zase jednou připomnělo propast mezi evangeliem a naší kulturou. Ta je totiž bohužel spojená právě s představou, že člověk se má stále drát někam kupředu, usilovat o sebeprosazení, kariéru, vědecké hodnosti apod. Biblické „pýcha předchází pád” je moudrostí jí neznámou.  číst dál

K výročí druhé světové války aneb Co dnes víme a tenkrát lidé nevěděli

Vít Machálek (») | 1. 9. | přečteno: 47× | komentáře: 1, poslední: 1. 9.
Nad druhou světovou válkou, jejíž vypuknutí si 1. září každoročně připomínáme, bych se dnes rád zamyslel z úhlu pohledu nikoliv dnešní, ale tehdejší doby. Obyvatelé okupovaného Protektorátu Čechy a Morava tehdy nemohli vědět, zda se dočkají porážky nacistického Německa. Nejenom statečně jednat, ale i správně se orientovat v tehdejší situaci bylo podle všeho mnohem těžší, než se nám dnes zdá.  číst dál

Sondy do dějin protektorátu

Vít Machálek (») | 31. 8. | přečteno: 40× | komentáře: 0
Protektorátní anekdota praví, že po bitvě u Stalingradu, v níž wehrmacht ztratil na sto tisíc vojáků, přispěchal Velkoněmecké říši na pomoc prezident Tiso, který nabídl Hitlerovi slovenskou vojenskou pomoc. Položil prý přitom Vůdci otázku, jestli mu bude stačit jeden slovenský tank, či zda si bude přát oba dva…  číst dál

Jaroslav Škarvada – víc než jen profesor

Vít Machálek (») | 29. 8. | přečteno: 37× | komentáře: 2, poslední: 29. 8.
Před pětadvaceti lety, 28. srpna 1991, byl pražským světícím biskupem jmenován Jaroslav Škarvada, už v předcházejících desetiletích významný protagonista českých církevních dějin. Sám mám na něj nezapomenutelnou vzpomínku z doby o několik let pozdější; vystupuje z ní jako světlá postava velice vlídného, radostného a bytostně ekumenického člověka, jehož zdravice způsobem, který mi dnes připomíná ekuimenickou i lidskou prostotu papeže Františka, uvedla seminář „Přemysl Pitter – křesťan”, konaný ve sboru Církve bratrské.  číst dál

Nad třemi články z Katolického týdeníku

Vít Machálek (») | 22. 7. | přečteno: 64× | komentáře: 0
Po takřka celoročním každotýdenním blogování si nyní na blogu udělám měsíční „prázdniny”. Před nimi bych však chtěl ještě zmínit tři texty z nedávných čísel Katolického týdeníku, z nichž jeden se týká dnešního svátku a dva olomoucké arcidiecéze v přelomových obdobích. číst dál

K výročí Erasma Rotterdamského (a narozeninám Karla Flosse)

Vít Machálek (») | 12. 7. | přečteno: 85× | komentáře: 0
Na dnešek připadá 480. výročí odchodu na věčnost velkého křesťanského humanisty Erasma Rotterdamského z 12. července 1536. Touto osobností už jsem se kdysi na internetu důkladně zabýval, a to v komparaci s postavou Martina Luthera. (1) Dnes bych však ve vztahu k ní ještě rád reflektoval téma trojiční teologie, kterému jsem se mezitím věnoval ve své habilitační práci. Můj zápas o co nejhlubší pohled na uvedené dvě osobnosti stále pokračuje; na jedné straně v naší dnešní době, která je zase jednou dobou plnou hrubé nesnášenlivosti a sprostých útoků, ještě víc než dřív oceňuji erasmiánskou smířlivost a noblesu, na straně druhé si však nejsem jist, zda Lutherova teologie (přes všechnu svou těžko stravitelnou nesnášenlivost a protikatolickou i jinou nesmiřitelnost) nebyla vlastně hlubší než Erasmova. Lutherovo vášnivé potýkání se s mystériem Boha nekonečně přesahujícího lidský rozum se mi zdá být jaksi hlubší a opravdovější než Erasmova teologie tíhnoucí k racionalistické a moralistní (dez)interpretaci křesťanství. Je opravdu těžké říci, co křesťanství v dějinách uškodilo víc, zda vzájemná nesnášenlivost mezi křesťany začínající po vystoupení Martina Luthera, anebo degradace víry na povrchně racionalistickou religiozitu, k níž v tragické míře došlo v osvícenství a v náznaku již v humanismu doby Erasmovy... číst dál

Agatha Christie And The Hollow Of The Idolatry

Vít Machálek (») | 7. 7. | přečteno: 79× | komentáře: 0
“The Hollow” is a novel by Agatha Christie from 1946. Its title is a name of an English country house. The hollow may mean many other things at the same time. Its an allusion to the poem of Tennyson (“I hate the dreadful hollow behind the little wood...”), but, in my opinion, the most important meaning of it is an allusion to the hollow of the idolatry. číst dál

Háchova Golgota

Vít Machálek (») | 27. 6. | přečteno: 1195× | komentáře: 2, poslední: 7. 7.
Dnešní datum, 27. červen, je v kalendáři označeno jako Den památky obětí komunistického režimu. Jde o výroční den popravy dr. Milady Horákové z roku 1950. Současně se však jedná také o výroční den smrti dr. Emila Háchy v pankrácké věznici z roku 1945. Čtenáři následujícího textu budou moci posoudit, zda Hácha patří či nepatří k obětem komunismu, resp. k obětem obou nejhorších totalit dvacátého století.  číst dál

Můj rok 2015 a 21. červen 1621

Vít Machálek (») | 21. 6. | přečteno: 127× | komentáře: 0
Na dnešek připadá půlkulaté výročí temné a symbolické události našich dějin v podobě poprav předáků předbělohorského povstání českých evangelických stavů z roku 1621. Rád bych se při této příležitosti v návaznosti na své předešlé články na blogu i na svou habilitační práci o Budovcovi a Komenském, které jsem věnoval loňský rok, zkusil trochu zamyslet nad smyslem českých dějin i smyslem lidského života. číst dál

„Hitlerův papež” aneb komunistické umění dezinformace

Vít Machálek (») | 20. 6. | přečteno: 144× | komentáře: 0
Motto: „Role Vatikánu jako silného nepřítele nacismu a smrtelného nepřítele komunismu patří k tomu nejdůležitějšímu z odkazu papeže Pia XII. (...) Jak nacismus, tak komunismus chtěl dosáhnout toho, aby národy světa měly jen bohy schválené vládou. Úsilí Pia XII. o uchování víry v jediného pravého Boha se stalo inspirací pro jeho nástupce a významně napomohlo k vítězství Západu ve studené válce. Současně však tyto snahy naneštěstí umístily Pia XII. a Vatikán na první místo seznamu nepřátel, sestaveného Kremlem.” (Ion Mihai Pacepa)  číst dál