Články od Vít Machálek

Háchova Golgota

Vít Machálek (») | včera v 09:23 | přečteno: 48× | komentáře: 0
Dnešní datum, 27. červen, je v kalendáři označeno jako Den památky obětí komunistického režimu. Jde o výroční den popravy dr. Milady Horákové z roku 1950. Současně se však jedná také o výroční den smrti dr. Emila Háchy v pankrácké věznici z roku 1945. Čtenáři následujícího textu budou moci posoudit, zda Hácha patří či nepatří k obětem komunismu, resp. k obětem obou nejhorších totalit dvacátého století.  číst dál

Můj rok 2015 a 21. červen 1621

Vít Machálek (») | 21. 6. | přečteno: 35× | komentáře: 0
Na dnešek připadá půlkulaté výročí temné a symbolické události našich dějin v podobě poprav předáků předbělohorského povstání českých evangelických stavů z roku 1621. Rád bych se při této příležitosti v návaznosti na své předešlé články na blogu i na svou habilitační práci o Budovcovi a Komenském, které jsem věnoval loňský rok, zkusil trochu zamyslet nad smyslem českých dějin i smyslem lidského života. číst dál

„Hitlerův papež” aneb komunistické umění dezinformace

Vít Machálek (») | 20. 6. | přečteno: 40× | komentáře: 0
Motto: „Role Vatikánu jako silného nepřítele nacismu a smrtelného nepřítele komunismu patří k tomu nejdůležitějšímu z odkazu papeže Pia XII. (...) Jak nacismus, tak komunismus chtěl dosáhnout toho, aby národy světa měly jen bohy schválené vládou. Úsilí Pia XII. o uchování víry v jediného pravého Boha se stalo inspirací pro jeho nástupce a významně napomohlo k vítězství Západu ve studené válce. Současně však tyto snahy naneštěstí umístily Pia XII. a Vatikán na první místo seznamu nepřátel, sestaveného Kremlem.” (Ion Mihai Pacepa)  číst dál

Smím patřit do rodiny Božích dětí!

Vít Machálek (») | 14. 6. | přečteno: 81× | komentáře: 1, poslední: 20. 6.
Na dnešek připadá výročí mého křtu ze 14. června 1992 – sice nekulaté, ale spojené s pětadvacátým výročím mé konverze, k níž došlo o rok dříve. Chtěl bych dnes i na blogu poděkovat za dar víry, s níž jsem přes všechny své slabosti a pády mohl prožít už celé čtvrtstoletí svého života, a za všechna obdarování spojená s křtem. číst dál

Teodicea

Vít Machálek (») | 13. 6. | přečteno: 57× | komentáře: 0
Letošní rok je rokem kulatého výročí G. W. Leibnize (+ 14. 11. 1716), myslitele, jenž vstoupil do dějin mj. jako autor výrazu „teodicea”, obvykle překládaného jako „ospravedlnění Boha”. Toto téma se mi výrazně propojuje s tématem dvacátníků, o kterých jsem začal blogovat minulý týden: někteří z významných teologů narozených více než dvě stě let po Leibnizově smrti odvážným způsobem rozvinuli právě téma „ospravedlnění Boha” v očích člověka 20. století.  číst dál

Turecko křesťanské, Turecko islámské, Turecko sekulární

Vít Machálek (») | 7. 6. | přečteno: 80× | komentáře: 0
Loňský rok byl pro mne velmi silně spojen s Tureckem. Psaní habilitační práce tematicky související s osmanskou říší mne přimělo k neposlední řadě i k přemýšlení o zvláštní roli Turecka v náboženských dějinách. Dnešní Turecko bylo už od dob prvotní církve velmi silně spojeno s křesťanstvím, v době osmanské říše utvářelo dějiny islámu a ve 20. století se stalo místem ateistických kultů národa a osobnosti… číst dál

Dvacátníci

Vít Machálek (») | 6. 6. | přečteno: 61× | komentáře: 0
„Dvacátníky” myslím v tomto článku muže i ženy s rokem narození 192–, a to především ty z nich, kteří v minulém století spoluutvářeli a také dnes minimálně svým odkazem spoluutvářejí přítomnost křesťanství v moderním světě. číst dál

Karlíček

Vít Machálek (») | 30. 5. | přečteno: 80× | komentáře: 0
Minulý týden se odehrávaly hlavní aktivity spojené s Meetingem Brno. S potěšením konstatuji, že šlo již o několikátou z akcí, jimiž mé rodné město za primátora Petra Vokřála – nesporně nejlepšího z polistopadových  brněnských starostů – přispívá k důstojnému vyrovnávání se s našimi nedávnými dějinami. Jedno z hlavních témat Meetingu Brno představovalo letošní sté výročí nástupu na trůn posledního českého krále (a moravského markraběte) Karla IV. z 21. listopadu 1916. číst dál

3x Bob Dylan

Vít Machálek (») | 24. 5. | přečteno: 87× | komentáře: 0
Na dnešek připadají pětasedmdesáté narozeniny Boba Dylana. Tento muž je už dávno legendou novodobé populární hudby, současně však  zůstává i stále činným umělcem, který nepřestává koncertovat, nahrávat a stále nově oslovovat své posluchače. V tomto článku chci psát o tom, co jej i v jeho dnešním věku nutí být stále na nekonečném turné kolem světa, a také o touze, která se objevuje v názvu jednoho z jeho významných alb a lze jí vysvětlit mnohé ze zpěvákova života a díla. Nejprve ale přistoupím ke srovnání jedné z Dylanových písní se známým hymnem svatého Františka z Assisi. Trojdílná struktura článku bude odpovídat třem čtvrtstoletím Dylanova života. číst dál

Hold Kájovi Maříkovi II

Vít Machálek (») | 23. 5. | přečteno: 73× | komentáře: 0
V pardubické Hypernově jsem teď náhodou narazil na třetí, závěrečný svazek nejnovějšího vydání „Káji Maříka” (Ottovo nakladatelství 2015) a po jeho přečtení se mi zachtělo připsat ke svému někdejšímu holdu Kájovi Maříkovi druhou část. Na rozdíl od té první v ní ovšem, obávám se, bude mnohem méně pozitivního. číst dál

Karol Wojtyla: Dívka zklamaná v lásce

Vít Machálek (») | 20. 5. | přečteno: 74× | komentáře: 0
V pátek se vždy modlím křížovou cestu - někdy klasickou, jindy nad různými moderními texty. Její smysl je vždy týž: spočívá v propojení mých vlastních křížů a křížů lidí kolem mne s křížem Kristovým. Dnes bych se rád v této souvislosti podělil o jeden pro mne velmi důležitý úryvek z básnické skladby "Profily Kyrénského" od Karola Wojtyly alias Jana Pavla II. (Česky vyšla ve sbírce Prameny a ruce.) Snad tím nespáchám nějaký neodpustitelný zločin proti autorským právům.:-) číst dál

Milouš Jakeš, křestní víra a víra ve správnost lágrů

Vít Machálek (») | 18. 5. | přečteno: 84× | komentáře: 2, poslední: 1. 6.
Před takřka čtyřiadevadesáti lety obmyl kněz novorozence z malebné jihočeské vesničky České Chalupy vodou křtu se slovy: „Milouši, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.” Bohužel se zdá, že v tomto případě Milouš – podobně jako v případě jeho takřka jmenovce Zemana, u kterého jsem na toto téma blogoval nedávno, a podobně jako u mnoha jiných pokřtěných lidí – své křestní povolání stát se Božím dítětem nikdy opravdu neobjevil. Od dětství až do kmetského věku byl a je vášnivým čtenářem, avšak místo slova Božího četl a čte stále jen slova komunistické propagandy a ideologie.  číst dál

Karel IV. a Arnošt z Pardubic

Vít Machálek (») | 14. 5. | přečteno: 114× | komentáře: 0
Na dnešek připadá sedmisté výročí narození císaře Karla Lucemburského, velkého státníka čtrnáctého století. V tomto století ovšem žila i plejáda jiných významných osobností. Z důležitých postav dějin křesťanství k nim například patřili Mistr Eckhart, Johannes Tauler, William Occam, sv. Brigita Švédská, sv. Kateřina Sienská i John Wyclif, v českých církevních dějinách pak Jan ze Středy, Jan z Jenštejna, sv. Jan Nepomucký, Konrad Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova a nakonec i Jan Hus. K nejznámějším z těchto osobností patří i muž svým jménem spojený s městem, ve kterém působím – arcibiskup Arnošt z Pardubic, kterému bych se chtěl u příležitosti dnešního výročí ve spojení s Karlem věnovat.  číst dál

Sigmund Freud jako zakladatel náboženství

Vít Machálek (») | 6. 5. | přečteno: 113× | komentáře: 0
Před 160 lety, 6. května 1856, se v severomoravském Příboře narodil Sigmund Freud, „bezbožný Žid” (takto sám sebe označoval) a současně jeden ze zakladatelů nových náboženství, vzešlých z duchovní atmosféry 19. století. Bezbožní Židé, kteří v tomto století pojímajícím vědu jako náboženství (1) založili vlivné sekulární kulty, byli ve skutečnosti hned dva. Oba vystupovali jako proroci, hlásající vědou zjevené pravdy. Oba byli přesvědčeni o své neomylnosti a oba vytvořili fundamentalistické církve, vyžadující od svých věřících slepou poslušnost. Mám samozřejmě na mysli Marxe a Freuda.  číst dál

Irsko, ostrov svatých i církve v krizi

Vít Machálek (») | 27. 4. | přečteno: 122× | komentáře: 0
V loňském roce se ve dvou evropských zemích konala referenda o uzákonění „homosexuálních svateb”. Zatímco ve Slovinsku lidé pokus o tuto drastickou redefinici manželství odmítli, v irském referendu (o kterém jsem již na blogu psal v souvislosti s nešťastným postojem skupiny U2) si naopak velká část Irů zjevně přála říci NE tradičním katolickým principům. Šlo v něm zřejmě i o jeden z důsledků toho, že v nedávných irských dějinách docházelo k zaměňování křesťanství s morálkou a organizováním společnosti. V tomto článku chci stručně připomenout celé irské dějiny – nejen problematický novodobý vývoj vztahů mezi irskou společností a křesťanstvím, ale i starobylost, velikost a slávu irské křesťanské tradice.  číst dál