Články od Vít Machálek

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O blahoslaveném Hroznatovi a andělech s polámanými křídly

Vít Machálek (») | 12. 7. | přečteno: 146× | komentáře: 0
Podle knihy Kazatel je „čas bořit i čas budovat“. (1) Svéráznou ilustraci tohoto verše představují i české dějiny, ve kterých se časy budování kostelů a klášterů střídají s časy jejich ničení. V červenci si vedle jiných velkých postav českých dějin každoročně připomínáme i bl. Hroznatu, utýraného pravděpodobně 14. 7. 1217. Ve spojení s ním a s osudem Hroznatou založených klášterů v Teplé a v Chotěšově nelze než přemýšlet o onom střídavém budování a boření.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Zítra

Vít Machálek (») | 5. 7. | přečteno: 136× | komentáře: 0
Vrátil jsem se k pravidelnému blogování vždy v pátek, abych se i tímto způsohem snažil vyjádřit to jediné, co opravdu stojí za vyjádření: existenciální drama dané napětím mezi „dnes“ prožívaným pátečním ukřižováním a nadějí na „zítřek“ zmrtvýchvstání. Básničkou tohoto pátku chci ve zkratce shrnout obsah písně „Tomorrow“, v níž mladý, svou předčasně zemřelou matku postrádající Bono jednoduchým, ale oproti sofistikovanějším skladbám U2 mnohem autentičtějším způsobem popsal právě tento velmi osobní a současně i obecně lidský prožitek. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Demonstrace s duchovním rozměrem proti druhé republice

Vít Machálek (») | 28. 6. | přečteno: 169× | komentáře: 0
Myslel jsem, že již na blogu nebudu psát o aktuálním společenskopolitickém dění, kterého už tak jako tak nemám sílu se účastnit ani schopnost je emocionálně prožívat, protože dnes mě osobně trápí něco úplně jiného než protibabišovské demonstranty (1), a že už se zaměřím jen na témata historická. I jako historik ale samozřejmě vnímám nejnovější české dějiny jako stále pokračující příběh. To jsem se snažil vyjádřit už názvem svého dnešního článku odkazujícím k „druhé republice“, do níž nedávno tyto dějiny zase jednou k bolestnému zklamání velké části Čechů vstoupily. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Červen 1939

Vít Machálek (») | 21. 6. | přečteno: 157× | komentáře: 0
Tento můj článek se bude odvíjet od protižidovských zákonů z 21. června 1939 a bude věnován smutnému tématu protektorátního antisemitismu. Shrnu v něm závěry, ke kterým jsem v posledních dvaceti letech dospěl při dalším studiu archivních pramenů a nové odborné literatury. (1) Půjde především o kritické otázky vyvstávající ve vztahu k postojům Čechů a konkrétně protektorátních činitelů vůči židům v nejtragičtějším období jejich dějin.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Nikodémova noční cesta ke světlu (Jan 3,1–21)

Vít Machálek (») | 14. 6. | přečteno: 129× | komentáře: 0
Evangelista Jan chce čtenáře „dovést k tomu, aby se v evangeliu poznal v různých osobách a nakonec aby se ztotožnil s ním, s učedníkem, který poznal Pána a uvěřil v jeho lásku“. (1) Tímto způsobem se Janovo evangelium snažím číst – zvláště také dnes, kdy se ve výroční den svého křtu zamýšlím nad Ježíšovým rozhovorem s Nikodémem, který je zároveň křestní katechezí.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Máme-li jen tradice, ztrácíme samozřejmě pravdu (Rozhovory Seewald – Ratzinger II)

Vít Machálek (») | 6. 6. | přečteno: 151× | komentáře: 0
Žijeme v době ideologií, v níž to nemá lehké ani křesťanská víra, ani zdravý rozum. Sociální inženýrství i po pádu komunismu pokračuje, jen se nově zaměřuje na oblast „genderu“. V Mladé frontě Dnes z 31. května 2019 jsem si teď přečetl jeden z příznačných článků na toto téma, nazvaný „Gender po dánsku“, podle kterého sice zatím žádná z Dánek ucházejících se o nasazení v elitních vojenských jednotkách nesplnila požadovaná fyzická kritéria, problém však rozhodně „není v křehčí fyzické konstituci žen“ a bude brzy vyřešen, takže Dánsko bude moci následovat „trend“ už dávno nastavený Norskem a posléze přijatý i Británií a Spojenými státy a podle vzoru těchto zemí rovněž umožnit ženám „řídit tanky, střílet z minometů nebo vést pěšáky do boje“. Vzpomněl jsem si přitom na výrok Josepha Ratzingera z knihy Bůh a svět: číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Julius Zeyer na cestě do zahrady mariánské

Vít Machálek (») | 3. 6. | přečteno: 161× | komentáře: 0
Evropské kulturní dějiny jsou od doby osvícenství podobné bludišti, ve kterém mnozí ztrácejí cestu k Bohu i ke schopnosti vůbec jen hledat duchovní pravdu. Slepá ulička, vedoucí od racionalismu osmnáctého století k pozitivismu a scientismu století devatenáctého, je v ironické zkratce popsána v Kristině zázračné velkého českého romantika Julia Zeyera, kterému bude věnován tento článek. Mezi řádky příběhu z dvanáctého století Zeyer ve scéně, v níž se Kristininy spolusestry vydávají za učencem, aby jim poradil, co si počít s dívkou létající vzduchem, učencovými slovy výmluvně ironizuje vědecký redukcionismus své doby, nemající co říct k otázkám pro člověka opravdu podstatným: „Zázraků není. Věda o nich neví. Nic podobného nepotvrdily naše výzkumy a dnes, ve století dvanáctém, stojíme na vrcholu vědy. Slyšely jste o novém stroji k počítání myších chlupů?“ (1) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Edvard Beneš se zasloužil… o co??

Vít Machálek (») | 28. 5. | přečteno: 181× | komentáře: 0
Na dnešek připadá 135. výročí narození politika, na jehož počest byl před patnácti lety přijat jeden z nejpodivnějších zákonů celé polistopadové éry, podle kterého se „Edvard Beneš zasloužil o stát“. (1) Rád bych v této souvislosti úvodem konstatoval, že v době Benešova narození z 28. května 1884  žili Češi v habsburské monarchii za politických poměrů, které byly ve srovnání s poměry doby Benešova úmrtí z 3. září 1948 víc než idylické. Benešovy zásluhy o rozbití Rakouska a o režim z doby po druhé světové válce lze již z tohoto úhlu pohledu označit za problematické.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Květen 1939

Vít Machálek (») | 27. 5. | přečteno: 160× | komentáře: 0
I když už od března 1939 opakovaně zaznívá tvrzení, že si Češi okupaci své země a začlenění do třetí říše nechali bez odporu líbit, není to vůbec pravda. Například ve srovnání se sousedním Rakouskem, kde dokonce ani za války prapor odboje nepozdvihl nikdo jiný než Otto Habsburský, naopak vyniká skutečnost, že úsilí o obnovení Československa naplno probíhalo už v době, kdy možnost budoucí světové války a jejího vyústění v porážku nacistického Německa byla jen v rovině hypotetických nadějí. Květen 1939 je zarámován dvěma významnými kroky na tomto poli: na jeho začátku stojí na Západ odeslaný požadavek obnovení ČSR vzešlý z okruhu protektorátní politické reprezentace, na jeho konci otevření československého pavilonu na Světové výstavě v New Yorku jako významné symbolické gesto rodícího se zahraničního odboje.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Svatý Jan Dvořák

Vít Machálek (») | 20. 5. | přečteno: 194× | komentáře: 0
Světec, jehož jméno v českém katolickém kalendáriu připadá na dnešní den, 20. květen, je nejvýznamnější postavou českých a možná i středoevropských církevních dějin doby kolem přelomu 18. a 19. století. Byl poutníkem víry, z Rakouska vyhnaným josefinismem, z Polska Napoleonem, po dalším putování ve Vídni postaveným pod policejní dozor a ještě na konci života málem odcházejícím do Ameriky. Jeho životní příběh mi připomíná Komenského putování Evropou 17. století, je však bohužel neporovnatelně méně známý. Proto chci také trochu zaprovokovat hned názvem svého dnešního článku. Slyšel někdy někdo o svatém Janu Dvořákovi? Trochu se obávám, že ani se svatým Klementem Hofbauerem to nebude o mnoho lepší…  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jihočeská zamyšlení I: Zaplavené (nejen) vltavské údolí

Vít Machálek (») | 13. 5. | přečteno: 208× | komentáře: 1, poslední: 20. 5.
I když vlastní téma tohoto článku je jiné a málo radostné, před volbami do Evropského parlamentu se mi zdá být vhodné úvodem ocenit skutečnost, že už neexistuje žádná pohraničníky střežená hranice mezi českou a bavorskou stranou Šumavy či mezi moravským a rakouským břehem Dyje. (1) Právě jižní část českých zemí sousedící s Bavorskem a Rakouskem – od Železné Rudy po Mikulov – je mi osobně nejbližší a pojí se s ní mnohem více mých významných vzpomínek a prožitků než s částí severní. I když „mou“ řekou je primárně Svitava a ne Vltava a mou zemí Morava a ne Čechy, nemám silnější vztah k východní moravské části našich zemí než k západní české, ale pomyslná dělící čára pro mne vede spíš mezi jihem a severem. Je to dáno mj. i tím, že právě jižní Morava a jižní Čechy byly vždy více spojeny s duchovním rozměrem lidského života.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Lačnost po štěstí, která ničí lidi okolo (Rozhovory Seewald – Ratzinger III)

Vít Machálek (») | 6. 5. | přečteno: 174× | komentáře: 0
Před rokem jsem v době jednadevadesátých narozenin emeritního papeže Benedikta XVI. začal blogovat o jeho čtyřech knižních rozhovorech s novinářem Petrem Seewaldem. Nyní, kdy se v době svých dvaadevadesátin Joseph Ratzinger stal – pokolikáté už ve svém životě?! – terčem mediálních útoků pro svůj mnohdy špatně pochopený esej o sexuálním zneužívání v církvi, bych přeskočil druhou knihu uvedené série (Bůh a svět) a věnoval se hned knize třetí, nazvané Světlo světa a pojednávající mj. i o výše zmíněných aférách (jiná témata spojená s prvními léty Benediktova působení v čele katolické církve nechám pro dnešek stranou). Už v ní, a ne tedy až ve svém letošním eseji, Benedikt roku 2010 poukázal na to, že sexuální skandály, k nimž v církvi ve zvýšené míře docházelo od šedesátých let, ale v plné míře vyplavaly na povrch až v době jeho pontifikátu, souvisely v neposlední řadě se submisivním postojem pokoncilního katolicismu k nástupu liberální (či libertariánské) morálky.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Duben 1939

Vít Machálek (») | 2. 5. | přečteno: 162× | komentáře: 0
Jestliže v březnu 1939 představoval ústřední postavu naší historie prezident Hácha, který v tomto měsíci prošel svými nejhoršími životními chvílemi a dilematy, v dubnu 1939 se jí stal premiér Eliáš, jehož nástup do čela protektorátní vlády předznamenal celé dějiny následujících třiceti měsíců, v nichž si protektorátní orgány především díky Eliášovi vedly patrně lépe než orgány kterékoliv jiné nacisty okupované země. Háchovi je ovšem nutné přičíst k dobru zásluhu, že ministerským předsedou protektorátu jmenoval právě vynikajícího československého generála, vlastence a odbojáře. Zdánlivě bylo něco takového po nacistické okupaci věcí zcela nemožnou. Háchův velký politický čin z doby těsně pookupační – vytvoření Národního souručenství – však umožnil nejen odražení nástupu českých fašistů, ale i vytvoření vlády podle prezidentových představ. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Glosa k 130. výročí narození Adolfa Hitlera

Vít Machálek (») | 23. 4. | přečteno: 194× | komentáře: 0
Motto: „V době, kdy velká část lidstva začíná křesťanství stále víc odkládat, se asi vyplatí, abychom si uvědomili, proč je člověk vlastně přijal. Přijal je, aby konečně unikl surovosti a nevědomosti antiky. Když se křesťanství zbavíme, je tu zase původní surovost, o níž nám současná historie podala nejeden víc než přesvědčivý důkaz… Vždyť jsme přece zažili, co se stane, když celý národ považuje morální masku za hloupou. Pak je vypuštěna bestie a celá civilizace zanikne opojena demoralizací.“ C. G. Jung (1) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Modern Times III: Spirit on the Water & Ain’t Talkin’

Vít Machálek (») | 17. 4. | přečteno: 160× | komentáře: 0
Můj dnešní (před)velikonoční příspěvek bude patřit – tak jako téměř všechna má zamyšlení nad písněmi Boba Dylana – současně do hudební rubriky i do rubriky biblických meditací. Bude věnován skladbám „Spirit on the Water“ a „Ain’t Talkin’“, druhé a desáté písni Dylanova velkolepého alba Modern Times z roku 2006, které v mých očích patří k sobě jako umělecké zpracování dramatu Stvoření, Pádu a Vykoupení.  číst dál