Období: rok 2020

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Armagedon

Vít Machálek (») | 23. 3. | přečteno: 43× | komentáře: 0
Z mnoha silných básnických obrazů obsažených v textech Boba Dylana pro mne teď vystoupil do popředí obraz "vlaku plného bláznů, který uvízl v magnetickém poli". Od tohoto motivu z písně "Señor" se odvinula má dnešní básnička, jejíž apokalyptický název a skoro celou poslední sloku jsem si také vypůjčil z této Dylanovy skladby. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Moskevská jednání z března 1945: Krach benešovské exilové reprezentace

Vít Machálek (») | 23. 3. | přečteno: 46× | komentáře: 0
V okolí prezidenta Beneše v londýnském exilu vidím jen jediného politika, který byl prezidentovi zjevně oddán, a přitom byl současně oddán i demokracii: Ladislava Feierabenda. V tomto kofliktu dvou loajalit se Feierabend řídil známou zásadou „amicus Plato, sed magis amica veritas“, která jej donutila podat demisi a distancovat se od dalšího směřování exilové vlády, i když to Benešovi samozřejmě bylo nemilé.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Evangelium třetí (pseudo)neděle postní (Jan 4,5–42)

Vít Machálek (») | 16. 3. | přečteno: 84× | komentáře: 0
Vymknuta z kloubů doba šílí a mnozí jsme teď zmatenými muži a ženami – možná tak trochu podobně jako zmatená Samaritánka z evangelia, které by se včera bylo bývalo četlo v kostelích, kdyby nebyly zakázané bohoslužby. Právě v dnešní chaotické době bychom se přitom potřebovali setkávat s Pánem snad ještě víc než jindy. Pravda, k tomuto setkávání může docházet i mnoha jinými způsoby než při bohoslužbách. Samaritánka se s Ním zcela nečekaně setkala při čerpání vody ze studny…  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

(Před)velikonoční doba postní

Vít Machálek (») | 9. 3. | přečteno: 238× | komentáře: 0
Postní období, které v těchto dnech prožíváme, se vlastně správně nazývá velikonoční kající doba. Vžité je sice jeho označování za dobu postní, tu však nelze oddělit od Velikonoc. Vždyť půst vrcholí Velkým pátkem, jenž stojí zároveň také ve středu velikonočního třídenní.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

„Bůh, čest, vlast“: Dějiny rodu Kinských

Vít Machálek (») | 2. 3. | přečteno: 111× | komentáře: 0
Poslední dobou se na televizní obrazovce i v tištěných médiích opakovaně objevuje hrabě František Kinský, průvodce dokumentárním cyklem o šlechtických rodech. K těm, které v našich dějinách sehrály nejvýznamnější úlohu, patří právě rod Kinských. Podobně jako např. Schwarzenbergové ovšem i Kinští mají tu smůlu, že doba jejich velké historické role je spojena především s obdobími, která novodobá ideologicky poznamenaná historiografie buď z českých dějin úplně vymazávala jako „temno“, anebo ve vztahu k nim ignorovala či zkreslovala roli šlechty. 18. století, v němž byli Kinští na vrcholu svého vlivu, je ostatně dodnes „nejméně probádaným obdobím českých dějin. Neexistuje například jediná edice šlechtické korespondence z této doby, zatímco pro 16. století je jich celá řada. O mnoho lepší není ani stav bádání o dějinách šlechty v 19. a v první polovině 20. století.“ (1) I když by se zdálo být logické věnovat zvýšenou historiografickou pozornost právě rodům, které v Čechách a na Moravě hrají významnou roli dodnes, ve skutečnosti se většímu zájmu těší spíš rody vymřelé už někdy ve středověku…  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Únor 1945 (4): Bez konce běží štafeta smrti a zkázy

Vít Machálek (») | 26. 2. | přečteno: 92× | komentáře: 0
Dnes – na Popeleční středu – myslím na to, že je třeba přijímat s vděčností, pokud nám o ní pomíjivost našich pozemských životů připomínají jen slova o tom, že jsme prach a v prach se navrátíme, a dostáváme tak ještě šanci změnit své smýšlení pod zorným úhlem věčnosti. Před pětasedmdesáti lety, na Popeleční středu 14. února 1945, museli četní obyvatelé řady měst (především Drážďan a také Prahy) při jejich bombardování místo popelcového mementa mori přijmout okamžitý odchod z tohoto světa. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Bolest přetavená v soucit

Vít Machálek (») | 24. 2. | přečteno: 121× | komentáře: 0
Předevčírem se královopolská farnost musela navždy rozloučit s jedním ze svých dvou kněží, P. Landou. Můj dnešní článek bude osobní vzpomínkou na tohoto dobrého člověka, v níž bych se chtěl také zamýšlet nad tím, co je v životě podstatné a jak v něm lze i z břemena utrpení, stárnutí a směřování ke smrti vytěžit něco dobrého. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Únor 1945 (3): Jalta jako druhý Mnichov?

Vít Machálek (») | 17. 2. | přečteno: 139× | komentáře: 0
ROOSEVELT: „Byla by Vaše Excelence tak laskava a podepsala tuto deklaraci zaručující osvobozeným národům, že si budou moci svobodně zvolit svůj vládní systém?“ STALIN: „Ale zajisté. Všem Rudou armádou osvobozeným národům zaručuji, že si budou moci svobodně zvolit stalinismus.“  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Únor 1945 (2): Hrabě Dohalský popraven v Terezíně

Vít Machálek (») | 10. 2. | přečteno: 168× | komentáře: 0
Dnes musím své historické blogování výjimečně začít osobní vzpomínkou, která se ovšem netýká doby před pětasedmdesáti, ale před pětadvaceti lety. Tehdy jsem trávil mnoho času v Praze, a to nejčastěji ve spojení s prezidentem Háchou, k němuž jsem neúnavně vyhledával psané i orální prameny. Dne 7. února 1995 jsem se na sklonku dne stráveného v archivech vypravil na Hrad, který tehdy ještě na rozdíl od současnosti nepřipomínal obleženou pevnost, do níž jsou turisté vpouštěni až po bezpečnostních kontrolách. V duchovním srdci českého státu, Svatováclavské kapli v katedrále, se mohl kdokoliv bez problémů zúčastnit bohoslužby. V ten den se tam konala zádušní mše svatá za českého šlechtice Zdeňka Bořka hraběte Dohalského z Dohalic a na Miletínku, který byl o padesát let dřív popraven nacisty, a to zvláště také za svou roli spojky mezi Háchou a Benešem. (1) Ta vzpomínka je důležitá nejen pro mne, ale i pro dějiny polistopadové komemorace Emila Háchy. Krátce po bohoslužbě za Zdeňka Dohalského se totiž nepatrným přičiněním mého námětu spojeného s tímto zážitkem a velkou zásluhou zakladatele Společnosti Emila Háchy Jiřího Rubína začaly počínaje dnem padesátého výročí Háchovy smrti ve Svatováclavské kapli konat také zádušní mše za tohoto našeho prezidenta.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Únor 1945 (1): Beneš podepisuje retribuční dekret

Vít Machálek (») | 3. 2. | přečteno: 223× | komentáře: 0
K velkým tématům našich dějin doby druhé světové války bezesporu patří spolupráce mezi Benešovou exilovou reprezentací v Londýně a politickou reprezentací vedenou prezidentem Háchou v protektorátě. Tato spolupráce sice vydržela „jen“ do Heydrichova příchodu do Prahy ze září 1941 (a začala se hroutit už po vypuknutí německo-sovětské války a Benešově zahraničněpolitickém příklonu k Sovětskému svazu o tři měsíce dříve), v letech 1940–1941 však Benešovi bezesporu umožnila dosáhnout uznání ze strany Britů a začít v Londýně úřadovat jako exilový prezident. Ve vztahu k retribučnímu dekretu, kterému se budu věnovat v tomto článku, je jistě paradoxem skutečnost, že Beneš po Háchovi „zdědil“ a s tichou podporou ze strany Háchy v Londýně plně uplatnil právě také právní institut prezidentských dekretů.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Továrna na modly a továrna na smrt (Ad 27. 1. 1945)

Vít Machálek (») | 27. 1. | přečteno: 196× | komentáře: 0
I když se v tomto blogování o roce 1945 i ve svých odborných textech zdánlivě věnuji především novodobým politickým dějinám, ve skutečnosti jsou předmětem mého téměř celoživotního vášnivého zájmu dějiny „dvojí víry“ (1) – židovské a křesťanské. Ty by se s krajním zjednodušením daly rozdělit do tří etap. V první, „starověké“, představovali židé a křesťané dvojí revoluční hnutí, zásadně zpochybňující všechny hodnoty pohanského světa. Ve druhé, „středověké“, se někdejší pohanská Evropa stala křesťanskou, ale možná spíše jen navenek, jak o tom svědčí v neposlední řadě četná pronásledování bezmocného a trpícího (v jistém smyslu paradoxně „křesťanštějšího“) Izraele. Ve třetí, „novověké“, jako by starý pohanský svět přistoupil k odvetě a křesťanstvo i židovstvo začaly válcovat nové ideologie, z teologického pohledu ztotožnitelné se znovuožívajícími modlářskými náboženstvími. Vrcholem této třetí etapy se stala Osvětim, jejíž osvobození z 27. ledna 1945 si dnes připomínáme.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Obětovaní premíéři (Ad 19. 1. 1945)

Vít Machálek (») | 20. 1. | přečteno: 200× | komentáře: 0
Po válce nebylo možné postavit před soud umírajícího prezidenta Háchu, druhorepubliková a protektorátní politická reprezentace však byla z vůle politické reprezentace poválečné souzena ve dvou velkých politických procesech a odsouzena v osobách čtyř premiérů: generála Jana Syrového (v čele vlády stál 22. 9. – 1. 12. 1938), Rudolfa Berana (1. 12. 1938 – 27. 4. 1939), prof. Jaroslava Krejčího (19. 1. 1942 – 19. 1. 1945) a JUDr. Richarda Bienerta (19. 1. – 5. 5. 1945). Generál Alois Eliáš (27. 4. 1939 – 27. 9. 1941) byl naopak za svůj podíl na odboji oceňován, avšak jen z toho důvodu, že okupaci nepřežil a byl v jejím průběhu Němci popraven. Kdyby přežil, byl by po válce souzen také. Srovnáme-li si přitom premiéry z let 1938–1945 se všemi premiéry, kteří následovali v poválečných dějinách našeho státu (od prokomunistického quislinga Fierlingra po postkomunistického populistu Babiše), může každý z nás celkem snadno posoudit, zda pro ně toto srovnání vyznívá negativně.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Přejmenujte Maliňák na Wallenbergovo náměstí! (Ad 17. 1. 1945)

Vít Machálek (») | 17. 1. | přečteno: 207× | komentáře: 0
Toto své druhé blogování o událostech ledna 1945 chci věnovat události, která je pro mne ve vztahu k tomuto měsíci už od dětství velmi důležitá. I kdybych v osmdesátých letech neměl žádné jiné informace, k pochopení protikladu mezi lidskostí na straně jedné a nelidskostí sovětského komunismu na straně druhé by mi úplně stačilo samotné zjištění, že zachránce bezpočtu maďarských Židů Raoul Wallenberg navždy „zmizel“ v době příchodu Rudé armády do Budapešti. Když se mi naskytla možnost podívat se do metropole tehdy stále ještě komunistického Maďarska, bylo tam pro mne hlavním bodem programu vyhledání po Wallenbergovi pojmenované ulice. Skutečnost, že tehdejší maďarské reformně komunistické vedení si nenechalo od Sovětů rozmluvit připomínání této osobnosti, pro mne byla předzvěstí rozpadu sovětského bloku. Muži, který sehrál skvělou roli v závěru druhé světové války, nepřímo připadla skvělá role i v závěru existence totalitní ideologie, jejíž nositelé mu připravili strašlivý osud…  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vánoce

Vít Machálek (») | 6. 1. | přečteno: 222× | komentáře: 0
Vánoce jsou spojeny nejen s 25. prosincem, ale i s dnešním dnem, 6. lednem, který je původním svátkem Kristova narození ve východních církvích. Datum jejich slavení není příliš podstatné, podobně jako nejsou příliš podstatné ani jiné s Vánocemi spojené konvenční zvyky. Ve středu Vánoc a celého křesťanství nestojí žádná tradice, ale událost. Událost Krista, v níž neoddělitelně splývají Vánoce a Velikonoce (vtělení, pašije a zmrtvýchvstání), se týká podstaty našeho lidského údělu, který by byl bez ní spojen jen s pomíjivostí a smrtí. Vánoce by měly být dobou zamýšlení se nad otázkou: Kdo je Ježíš? Kým je či může být pro mne?  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ježíš s flaškou v tašce versus Ježíš nesrozumitelného církevního jazyka

Vít Machálek (») | 3. 1. | přečteno: 188× | komentáře: 0
Dnes – 3. ledna – se v katolickém kalendáři připomíná Nejsvětější Jméno Ježíš. V biblickém vánočním příběhu se uvádí, že narozené Dítě dostane jméno Ježíš (Jehošua = Hospodin je spása), protože „spasí svůj lid od hříchů“. (1) To by jistě mohlo být dobrým shrnutím vánoční zvěsti. Nebýt ovšem toho, že slova jako „spása“ a „hřích“ jsou dnes pro většinu lidí nesrozumitelná… číst dál