Období: listopad 2016

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Člověk, který přijde

Vít Machálek (») | 28. 11. 2016 | přečteno: 435× | komentáře: 0
Včera začala doba adventní, která je příležitostí uvědomit si, že „někomu sloužit musíš” (Bob Dylan: Gotta Serve Somebody), a připravit se na setkání s „Člověkem, který přijde” (Johnny Cash: The Man Comes Around). Má básnička parafrázuje slova obou zmíněných písní, z nichž ta druhá – duchovní závěť Johnnyho Cashe – byla inspirována tou první. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Sestra svatého kříže

Vít Machálek (») | 24. 11. 2016 | přečteno: 430× | komentáře: 0
Přestože počet mučedníků, kteří trpěli a umírali za vlády komunistického režimu, byl u nás větší než v jiných státech střední a východní Evropy, slova „krev mučedníků je semenem nových křesťanů” se příliš nenaplnila. Dnes je u nás křesťanů méně než kdy dřív a naopak nevraživosti k církvi a nostalgie po době komunismu víc než dost. Týden po nepříliš radostných oslavách 27. výročí pádu komunismu a v předvečer 100. výročí narození mučednice Zdenky Schelingové (25. 11. 1916 – 31. 7. 1955) bych chtěl o to víc připomenout její příběh, z nějž je dnes tak často stíraný rozdíl mezi dobrem a zlem více než zřejmý. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Český král a český orientalista

Vít Machálek (») | 21. 11. 2016 | přečteno: 489× | komentáře: 0
Na dnešek připadá sté výročí 21. listopadu 1916, kdy po osmašedesáti letech vlády zemřel  František Josef I. a na rakouský, uherský a český trůn nastoupil jeho prasynovec Karel I. Tento náš poslední panovník byl svým dřívějším životem do značné míry spjat s českým prostředím, zejména s Prahou a se svatováclavským dvojměstím Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a jako druhý český panovník po svatém Václavovi byl také nakonec roku 2004 kanonizován. V tomto článku se nebudu zabývat ani Karlovým životopisem, ani jeho svatostí, ale zaměřím se jen na méně známou kapitolu jeho spolupráce s českým orientalistou a cestovatelem po Blízkém východě (a současně katolickým knězem a teologem) Aloisem Musilem.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Leibniz a islám

Vít Machálek (») | 14. 11. 2016 | přečteno: 444× | komentáře: 0
V  dnešní den, na který připadá 300. výročí smrti největšího raně osvícenského myslitele G. W. Leibnize (1. 7. 1646 – 14. 11. 1716), bych rád pojednal o jeho postojích k islámu, jež jsou pro dějiny západních přístupů k tomuto náboženství velmi ilustrativní.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Za Leonardem Cohenem (21. 9. 1934 - 10. 11. 2016)

Vít Machálek (») | 11. 11. 2016 | přečteno: 492× | komentáře: 1, poslední: 12. 11. 2016
Byl malý žid, jenž napsal bibli. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Leibniz jako apologeta a ekumenik

Vít Machálek (») | 10. 11. 2016 | přečteno: 654× | komentáře: 0
S blížícím se 14. listopadem, na který připadne 300. výročí výročí odchodu Gottfrieda Wilhelma Leibnize z tohoto světa, bych se rád dále věnoval připomínání tohoto myslitele, s nímž jsem již letos započal v článku věnovaném teodiceji v kontextu novodobé teologie. Zatímco Leibniz jako přírodovědec nebo i Leibniz jako filosof stojí spíš na okraji mého zájmu, podstatný je pro mne Leibniz jako apologeta ekumenicky chápaného křesťanství a Leibniz jako postava z dějin západního vyrovnávání se s islámem. O prvním z těchto témat pojednám nyní, k druhému bych se rád dostal přímo v onen výroční den.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ty to chceš temnější

Vít Machálek (») | 5. 11. 2016 | přečteno: 481× | komentáře: 0
Poslední dobou snad více než kdy dřív přemýšlím o vyvoleném národě a jeho strašlivém osudu v době holocaustu. V mé mysli se totiž letos propojuje celá řada výročí a akutálních událostí, počínaje červencovou smrtí Elieho Wiesela a konče zcela nedávným skandálem kolem "nevyznamenání" jednoho z posledních svědků šoa Jiřího Bradyho. Před pětasedmdesáti lety, roku 1941, začali nacisté v Evropě uskutečňovat "konečné řešení židovské otázky" vyvražďováním Židů. V Americe se v témže roce narodil Shabtai Zisel ben Avraham alias Bob Dylan. Nyní byl tento muž, který je jednou z mnoha inkarnací židovského génia v dějinách světové kultury, oceněn Nobelovou cenou za literaturu. Jiný velký židovský umělec, Leonard Cohen, teď vydal album "You Want It Darker". Následující básnička je mým pokusem o český překlad titulní písně tohoto alba. Doporučuji však především poslech originálu. Cohenův naléhavý šepot doprovázený zpěvem kantora montrealské synagogy je do psaného slova nepřevoditelný... číst dál