České nebe

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Svatá Anežka

Vít Machálek (») | 12. 11. 2019 | přečteno: 260× | komentáře: 0
Na dnešek připadá třicáté výročí slavného svatořečení Anežky Přemyslovny z 12. listopadu 1989, kterým se tajemně naplnila stará proroctví o tom, že s Anežkou bude spojen obrat k lepšímu v českých dějinách. Náš národ se k této (dlouho jen) nekanonizované světici obracel v mnoha těžkých dobách: „požehnání pro českou zemi na její přímluvu obyvatelé spojovali s odchodem Braniborů nebo koncem třicetileté války, o pomoc a ochranu prosili po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava či po okupaci vojsk Varšavské smlouvy“ (1), ale k jejímu svatořečení došlo teprve a právě na počátku zázračných dnů konce roku 1989…  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O blahoslaveném Hroznatovi a andělech s polámanými křídly

Vít Machálek (») | 12. 7. 2019 | přečteno: 218× | komentáře: 0
Podle knihy Kazatel je „čas bořit i čas budovat“. (1) Svéráznou ilustraci tohoto verše představují i české dějiny, ve kterých se časy budování kostelů a klášterů střídají s časy jejich ničení. V červenci si vedle jiných velkých postav českých dějin každoročně připomínáme i bl. Hroznatu, utýraného pravděpodobně 14. 7. 1217. Ve spojení s ním a s osudem Hroznatou založených klášterů v Teplé a v Chotěšově nelze než přemýšlet o onom střídavém budování a boření.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Svatý Jan Dvořák

Vít Machálek (») | 20. 5. 2019 | přečteno: 253× | komentáře: 0
Světec, jehož jméno v českém katolickém kalendáriu připadá na dnešní den, 20. květen, je nejvýznamnější postavou českých a možná i středoevropských církevních dějin doby kolem přelomu 18. a 19. století. Byl poutníkem víry, z Rakouska vyhnaným josefinismem, z Polska Napoleonem, po dalším putování ve Vídni postaveným pod policejní dozor a ještě na konci života málem odcházejícím do Ameriky. Jeho životní příběh mi připomíná Komenského putování Evropou 17. století, je však bohužel neporovnatelně méně známý. Proto chci také trochu zaprovokovat hned názvem svého dnešního článku. Slyšel někdy někdo o svatém Janu Dvořákovi? Trochu se obávám, že ani se svatým Klementem Hofbauerem to nebude o mnoho lepší…  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ten, který svázal ďábla

Vít Machálek (») | 4. 7. 2018 | přečteno: 399× | komentáře: 0
„By přešlo zlo a vládl Bůh,/ svázal jsi ďábla/ a zapřáhl jej v těžký pluh,/ moc jeho slábla,/ a rostlo světlo, celá zem/ vzkvétala Božím odkazem,/ zorána pluhem tvým/ s tím divným spřežením.“ (1) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

První Čech světového formátu

Vít Machálek (») | 23. 4. 2018 | přečteno: 345× | komentáře: 0
Mezi většinou českého národa a křesťanstvím dnes zeje propast neporozumění. Sotvakdo z našich světců a zemských patronů může být jejím lepším symbolem než svatý Vojtěch, který se ve své době výrazně zapsal do dějin Evropy, v Ćechách však zůstal nepochopen. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Desetiletí duchovní obnovy národa

Vít Machálek (») | 15. 8. 2017 | přečteno: 562× | komentáře: 0
Tímto článkem otevírám na blogu novou rubriku, v níž bych chtěl v budoucnu představovat vybrané představitele „českého nebe“ (1), tj. světce a světice spojené s českými zeměmi. Vyvěšuji jej ve výroční den vyhlášení Desetiletí duchovní obnovy národa, jež bylo na sklonku komunismu připraveno Tomášem Halíkem a spol. a vyhlášeno Františkem kardinálem Tomáškem. číst dál