Období: rok 2016

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ještě jedna básnička inspirovaná Cohenem

Vít Machálek (») | 21. 12. 2016 | přečteno: 452× | komentáře: 0
Miliontou svíčku zháším, číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Eduard Grégr a zhrubnutí české politiky

Vít Machálek (») | 19. 12. 2016 | přečteno: 914× | komentáře: 4, poslední: 15. 8. 2017
Česká politika výrazně zhrubla a ve zvýšené míře se v ní začaly uplatňovat demagogie, populismus, nenávistné útoky, lži a výmysly. I když jde o stav věcí nám dnes povědomý, můj předposlední letošní příspěvek nebude věnován současnosti, ale druhé polovině 19. století a tehdejšímu nástupu mladočechů. Vyvěšuji jej u příležitosti výročí interpelace požadující zákaz působení jezuitů v Čechách, s níž přesně před sto padesáti lety jménem velké skupiny „pokrokových” poslanců českého zemského sněmu vystoupil mladočeský předák Eduard Grégr (v literatuře bývá střídavě spojována s datem 19. anebo 20. prosince 1866).  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Příběhy pro děti ve vzpomínkách starce

Vít Machálek (») | 14. 12. 2016 | přečteno: 394× | komentáře: 0
Zdá se mi, že tři mušketýři číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Panna Maria a nenásilná laskavost Boží

Vít Machálek (») | 12. 12. 2016 | přečteno: 401× | komentáře: 0
Dnešní den, 12. prosinec, je v katolickém kalendáriu dnem Panny Marie Guadalupské, patronky Latinské Ameriky. Latinskoamerický papež Papež František si ji dnes připomíná ve Vatikánu a obyvatelé Latinské Ameriky (zvláště původní, indiánští) ve svých zemích. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Modlitba al-Halládže

Vít Machálek (») | 7. 12. 2016 | přečteno: 424× | komentáře: 0
Nevědomí lidé si pořád spojují jak islám, tak i náboženství obecně jen s různými vnějškovostmi, aniž by chápali, že jeho podstatou je nejniternější vztah mezi člověkem a jeho Středem. Dnes na to chci poukázat pokusem o překlad veršů islámského mystika Husajna Mansúra al-Halládže (858–922). Neméně dobrým vyjádřením téhož by byla např. i modlitba novodobého židovského filosofa Martina Bubera k absolutnímu Ty, jakož i nekonečný počet jiných (vyslovených i nevyslovených) zkušeností tohoto druhu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Bloudění: Česká pýcha vs. mariánská pokora

Vít Machálek (») | 1. 12. 2016 | přečteno: 407× | komentáře: 0
Jaroslav Durych (2. 12. 1886 – 7. 4. 1962), jehož 130. výročí narození si v těchto dnech připomínáme, je pravděpodobně největším autorem historické prózy v dějinách české literatury. Rád bych dnes připomněl jeho nejdůležitější román, o kterém F. X. Šalda napsal, že může být přirovnáván jen k Dostojevskému, ale rozhodně ne k (u nás tak opěvovanému) Jiráskovi: „Vezmeš-li po něm do ruky dosavadní historický román český a čteš-li například Jiráska, je ti, jako bys po bronzu a mramoru bral do ruky hlínu nebo piliny.” (1)  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Člověk, který přijde

Vít Machálek (») | 28. 11. 2016 | přečteno: 420× | komentáře: 0
Včera začala doba adventní, která je příležitostí uvědomit si, že „někomu sloužit musíš” (Bob Dylan: Gotta Serve Somebody), a připravit se na setkání s „Člověkem, který přijde” (Johnny Cash: The Man Comes Around). Má básnička parafrázuje slova obou zmíněných písní, z nichž ta druhá – duchovní závěť Johnnyho Cashe – byla inspirována tou první. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Sestra svatého kříže

Vít Machálek (») | 24. 11. 2016 | přečteno: 408× | komentáře: 0
Přestože počet mučedníků, kteří trpěli a umírali za vlády komunistického režimu, byl u nás větší než v jiných státech střední a východní Evropy, slova „krev mučedníků je semenem nových křesťanů” se příliš nenaplnila. Dnes je u nás křesťanů méně než kdy dřív a naopak nevraživosti k církvi a nostalgie po době komunismu víc než dost. Týden po nepříliš radostných oslavách 27. výročí pádu komunismu a v předvečer 100. výročí narození mučednice Zdenky Schelingové (25. 11. 1916 – 31. 7. 1955) bych chtěl o to víc připomenout její příběh, z nějž je dnes tak často stíraný rozdíl mezi dobrem a zlem více než zřejmý. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Český král a český orientalista

Vít Machálek (») | 21. 11. 2016 | přečteno: 469× | komentáře: 0
Na dnešek připadá sté výročí 21. listopadu 1916, kdy po osmašedesáti letech vlády zemřel  František Josef I. a na rakouský, uherský a český trůn nastoupil jeho prasynovec Karel I. Tento náš poslední panovník byl svým dřívějším životem do značné míry spjat s českým prostředím, zejména s Prahou a se svatováclavským dvojměstím Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a jako druhý český panovník po svatém Václavovi byl také nakonec roku 2004 kanonizován. V tomto článku se nebudu zabývat ani Karlovým životopisem, ani jeho svatostí, ale zaměřím se jen na méně známou kapitolu jeho spolupráce s českým orientalistou a cestovatelem po Blízkém východě (a současně katolickým knězem a teologem) Aloisem Musilem.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Leibniz a islám

Vít Machálek (») | 14. 11. 2016 | přečteno: 434× | komentáře: 0
V  dnešní den, na který připadá 300. výročí smrti největšího raně osvícenského myslitele G. W. Leibnize (1. 7. 1646 – 14. 11. 1716), bych rád pojednal o jeho postojích k islámu, jež jsou pro dějiny západních přístupů k tomuto náboženství velmi ilustrativní.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Za Leonardem Cohenem (21. 9. 1934 - 10. 11. 2016)

Vít Machálek (») | 11. 11. 2016 | přečteno: 476× | komentáře: 1, poslední: 12. 11. 2016
Byl malý žid, jenž napsal bibli. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Leibniz jako apologeta a ekumenik

Vít Machálek (») | 10. 11. 2016 | přečteno: 629× | komentáře: 0
S blížícím se 14. listopadem, na který připadne 300. výročí výročí odchodu Gottfrieda Wilhelma Leibnize z tohoto světa, bych se rád dále věnoval připomínání tohoto myslitele, s nímž jsem již letos započal v článku věnovaném teodiceji v kontextu novodobé teologie. Zatímco Leibniz jako přírodovědec nebo i Leibniz jako filosof stojí spíš na okraji mého zájmu, podstatný je pro mne Leibniz jako apologeta ekumenicky chápaného křesťanství a Leibniz jako postava z dějin západního vyrovnávání se s islámem. O prvním z těchto témat pojednám nyní, k druhému bych se rád dostal přímo v onen výroční den.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ty to chceš temnější

Vít Machálek (») | 5. 11. 2016 | přečteno: 465× | komentáře: 0
Poslední dobou snad více než kdy dřív přemýšlím o vyvoleném národě a jeho strašlivém osudu v době holocaustu. V mé mysli se totiž letos propojuje celá řada výročí a akutálních událostí, počínaje červencovou smrtí Elieho Wiesela a konče zcela nedávným skandálem kolem "nevyznamenání" jednoho z posledních svědků šoa Jiřího Bradyho. Před pětasedmdesáti lety, roku 1941, začali nacisté v Evropě uskutečňovat "konečné řešení židovské otázky" vyvražďováním Židů. V Americe se v témže roce narodil Shabtai Zisel ben Avraham alias Bob Dylan. Nyní byl tento muž, který je jednou z mnoha inkarnací židovského génia v dějinách světové kultury, oceněn Nobelovou cenou za literaturu. Jiný velký židovský umělec, Leonard Cohen, teď vydal album "You Want It Darker". Následující básnička je mým pokusem o český překlad titulní písně tohoto alba. Doporučuji však především poslech originálu. Cohenův naléhavý šepot doprovázený zpěvem kantora montrealské synagogy je do psaného slova nepřevoditelný... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Má Svatá brána a Brána apoštolů

Vít Machálek (») | 31. 10. 2016 | přečteno: 433× | komentáře: 0
V závěru Svatého roku milosrdenství vyhlášeného papežem Františkem mne v Katolickém týdeníku zaujala slova: „Každý má někde svou vlastní, osobní Svatou bránu, kterou prošel dovnitř, nebo ho tam rodiče v náručí pronesli či v kočárku provezli jako pohana a v opačném směru z ní vyšel jako křesťan.” (1) Má Svatá brána vedla do chrámu sv. Tomáše v Brně a prošel jsem jí v den svého křtu z 14. června 1992.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Až se sen naplní

Vít Machálek (») | 24. 10. 2016 | přečteno: 410× | komentáře: 0
Poslední "Katolický týdeník" (43/2016) letošní udělení Nobelovy ceny za literaturu velmi vhodně připomíná nepřímým způsobem - článkem o americkém spisovateli a učiteli na benediktinské univerzitě v Kansasu Tomu Hoopesovi "Cestu k Ježíši jsem nalezl díky Bobu Dylanovi". I můj způsob bude na tomto blogu nepřímý. Následující básnička je inspirována první slokou Dylanovy písně "When the Deal Goes Down" z (pro mne) veledůležitého alba "Modern Times" (2006). číst dál