Období: leden 2017

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Náboženská výchova v "tekuté" době

Vít Machálek (») | 27. 1. 2017 | přečteno: 456× | komentáře: 0
Počínaje dneškem bych chtěl své články vyvěšovat vesměs pravidelně každý pátek. Právě pátek a neděle jako dny ukřižování a zmrtvýchvstání utvářejí strukturu křesťanského týdne, odlišnou od týdne sekulárního, židovského či muslimského. I s tímto křesťanským rozměrem pátků a nedělí by měla být spojena výchova v křesťanských rodinách. V nich vyrůstající děti by také – na rozdíl od dětí z většinové společnosti – neměly vnímat jako největší svátek v roce Vánoce, ale Velikonoce s Velkým pátkem a následnou slavností Zmrtvýchvstání Páně. Jedinečnost křesťanství (která se nevylučuje s respektem k jiným druhům jedinečnosti v jiných náboženstvích), vyjádřená specificky křesťanskými svátky, modlitbami, svátostmi, krédem a životním stylem, je ve své podstatě dána osobním, existenciálním spojením s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Kristem. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Před pěti sty lety zemřel renesanční humanista, Evropan a „orientalista“ Jan Hasištejnský z Lobkovic

Vít Machálek (») | 23. 1. 2017 | přečteno: 418× | komentáře: 0
Ve svém předminulém článku jsem zmínil některá výročí připadající na únor až prosinec letošního roku. Dnes musím ještě připomenout jedno velmi kulaté lednové výročí. V těchto dnech uplynulo pět set let od smrti Jana Hasištejnského z Lobkovic, jenž spolu se svým bratrem Bohuslavem představoval první z plejády slavných a historicky významných příslušníků rodu Lobkoviců.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Maria jako učitelka touhy

Vít Machálek (») | 16. 1. 2017 | přečteno: 410× | komentáře: 0
„Claude Tresmontant si stěžuje, že se posluchačům filozofie do programu přednášek zařazují výklady Platona, Aristotela, Epikura, Seneky a Epikteta a potom (když se jakoby nic nestalo, přeskočí téměř 16 století) morálka Descartova, etika Spinozy, Kantova morálka a nakonec Nietzsche. Kristus je rafinovaně vytěsněn. On je totiž likvidační konkurencí, protože není pouze systémem, ale překypující náplní lidské touhy.“ (1)  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Rozporuplná výročí

Vít Machálek (») | 9. 1. 2017 | přečteno: 431× | komentáře: 0
V druhém ze svých úvodních článků letošního roku bych rád zmínil některá pro mne podstatná výročí roku 2017 a s nimi spojené osobnosti, jejichž společným jmenovatelem se mi zdá být rozporuplnost.  Předesílám, že žádnou z těchto osobností neodsuzuji a že jejich rozporuplnost mi je spíš naopak přibližuje. Může mi pomáhat i k sebekritickému přemýšlení o nejednoznačnosti vlastního smýšlení a jednání… číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Duchovní hledání v populární hudbě

Vít Machálek (») | 2. 1. 2017 | přečteno: 577× | komentáře: 0
V novém roce mám v úmyslu pokračovat v blogování o duchovním rozměru vybraných písní a alb populární hudby. Jako svůj první letošní příspěvek bych rád nabídl do češtiny převedenou a formálně i obsahově upravenou verzi úvodní přednášky, kterou na pardubické univerzitě každoročně zahajuji svůj předmět „Religious Subjects in the Lyrics of Bob Dylan and Other Popular Musicians“ (Náboženské motivy v písňových textech Boba Dylana a jiných představitelů populární hudby).  číst dál