Období: srpen 2018

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Na co Kant zapomněl

Vít Machálek (») | 27. 8. 2018 | přečteno: 357× | komentáře: 0
Hvězdy jak ty sedmikrásky nad Brnem, číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Karel Kryl, the Bard of the Occupied Nation

Vít Machálek (») | 21. 8. 2018 | přečteno: 421× | komentáře: 0
Fifty years ago, Soviet-led invasion of Warsaw Pact armies occupied Czechoslovakia on August 21, 1968. Karel Kryl, the Czech protest singer who wrote his famous song "Keep the Gate Closed, Little Brother" at that time, became the bard and the spokesman of the occupied nation. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Hlinka, Šrobár a tragédie ČSR

Vít Machálek (») | 16. 8. 2018 | přečteno: 488× | komentáře: 0
Na dnešek připadá osmdesáté výročí úmrtí Andreje Hlinky (27. 9. 1864 – 16. 8. 1938). Můj dnešní článek bude jen malou glosou k tomuto výročí, na které jsem si po pravdě řečeno vzpomněl až na poslední chvíli. Nekladu si v něm za cíl předložit nějaký komplexní obraz československých dějin s Hlinkou spojeného období, ale jen připomenout některé důležité otázky, které je nutné si klást v souvislosti s blížícím se stým výročím vzniku ČSR. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Katolíci před okupací a po ní

Vít Machálek (») | 13. 8. 2018 | přečteno: 352× | komentáře: 0
České církevní dějiny, kterým bych se rád věnoval jak dnes ve vztahu k době před padesáti lety, tak i při zářijovém a říjnovém osmičkovém výročí ve vztahu k době před sedmdesáti a před sto lety, stojí stranou zájmu mainstreamové české historiografie. I ve zřejmě nejlepší učebnici českých dějin jsem ve vztahu k jejich náboženskému rozměru ve dvacátém století narazil výhradně na zmínky o Masarykově protikřesťanské religiozitě (1) a naproti tomu ani na sebemenší zmínku, která by se týkala českého křesťanství. A to je přitom pořád ještě ta lepší možnost ve srovnání s alternativou, kterou představuje neúnavné omílání frází o katolickém „klerofašismu“, „svěcení zbraní“ apod. v dílech (post)komunistických historiků. V zemích Koruny svatováclavské (proměněných v země Republiky československé) po dlouhá desetiletí docházelo a stále dochází buď k démonizaci, anebo k marginalizaci katolicismu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dominik Pecka a Deník marnosti

Vít Machálek (») | 4. 8. 2018 | přečteno: 388× | komentáře: 0
Na dnešek připadá výroční den narození Dominika Pecky (4. 8. 1995 – 1. 5. 1981), za lepších časů kněze v duchovní správě, středoškolského profesora, vědce a spisovatele, za horších mukla. V první  části článku o této osobnosti představím její život a dílo a ve druhé se zaměřím na Peckův nejsilnější román Z deníku marnosti, představující hluboké, ale současně i vtipné a s pozoruhodným nadhledem psané autobiografické svědectví o údělu křesťanů vězněných v padesátých letech.  číst dál