Období: červen 2016

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Háchova Golgota

Vít Machálek (») | 27. 6. 2016 | přečteno: 2245× | komentáře: 2, poslední: 7. 7. 2016
Dnešní datum, 27. červen, je v kalendáři označeno jako Den památky obětí komunistického režimu. Jde o výroční den popravy dr. Milady Horákové z roku 1950. Současně se však jedná také o výroční den smrti dr. Emila Háchy v pankrácké věznici z roku 1945. Čtenáři následujícího textu budou moci posoudit, zda Hácha patří či nepatří k obětem komunismu, resp. k obětem obou nejhorších totalit dvacátého století.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Můj rok 2015 a 21. červen 1621

Vít Machálek (») | 21. 6. 2016 | přečteno: 583× | komentáře: 0
Na dnešek připadá půlkulaté výročí temné a symbolické události našich dějin v podobě poprav předáků předbělohorského povstání českých evangelických stavů z roku 1621. Rád bych se při této příležitosti v návaznosti na své předešlé články na blogu i na svou habilitační práci o Budovcovi a Komenském, které jsem věnoval loňský rok, zkusil trochu zamyslet nad smyslem českých dějin i smyslem lidského života. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

„Hitlerův papež” aneb komunistické umění dezinformace

Vít Machálek (») | 20. 6. 2016 | přečteno: 641× | komentáře: 0
Motto: „Role Vatikánu jako silného nepřítele nacismu a smrtelného nepřítele komunismu patří k tomu nejdůležitějšímu z odkazu papeže Pia XII. (...) Jak nacismus, tak komunismus chtěl dosáhnout toho, aby národy světa měly jen bohy schválené vládou. Úsilí Pia XII. o uchování víry v jediného pravého Boha se stalo inspirací pro jeho nástupce a významně napomohlo k vítězství Západu ve studené válce. Současně však tyto snahy naneštěstí umístily Pia XII. a Vatikán na první místo seznamu nepřátel, sestaveného Kremlem.” (Ion Mihai Pacepa)  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Smím patřit do rodiny Božích dětí!

Vít Machálek (») | 14. 6. 2016 | přečteno: 570× | komentáře: 1, poslední: 20. 6. 2016
Na dnešek připadá výročí mého křtu ze 14. června 1992 – sice nekulaté, ale spojené s pětadvacátým výročím mé konverze, k níž došlo o rok dříve. Chtěl bych dnes i na blogu poděkovat za dar víry, s níž jsem přes všechny své slabosti a pády mohl prožít už celé čtvrtstoletí svého života, a za všechna obdarování spojená s křtem. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Teodicea

Vít Machálek (») | 13. 6. 2016 | přečteno: 510× | komentáře: 0
Letošní rok je rokem kulatého výročí G. W. Leibnize (+ 14. 11. 1716), myslitele, jenž vstoupil do dějin mj. jako autor výrazu „teodicea”, obvykle překládaného jako „ospravedlnění Boha”. Toto téma se mi výrazně propojuje s tématem dvacátníků, o kterých jsem začal blogovat minulý týden: někteří z významných teologů narozených více než dvě stě let po Leibnizově smrti odvážným způsobem rozvinuli právě téma „ospravedlnění Boha” v očích člověka 20. století.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Turecko křesťanské, Turecko islámské, Turecko sekulární

Vít Machálek (») | 7. 6. 2016 | přečteno: 623× | komentáře: 0
Loňský rok byl pro mne velmi silně spojen s Tureckem. Psaní habilitační práce tematicky související s osmanskou říší mne přimělo k neposlední řadě i k přemýšlení o zvláštní roli Turecka v náboženských dějinách. Dnešní Turecko bylo už od dob prvotní církve velmi silně spojeno s křesťanstvím, v době osmanské říše utvářelo dějiny islámu a ve 20. století se stalo místem ateistických kultů národa a osobnosti… číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dvacátníci

Vít Machálek (») | 6. 6. 2016 | přečteno: 364× | komentáře: 0
„Dvacátníky” myslím v tomto článku muže i ženy s rokem narození 192–, a to především ty z nich, kteří v minulém století spoluutvářeli a také dnes minimálně svým odkazem spoluutvářejí přítomnost křesťanství v moderním světě. číst dál