Osobní

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Plán blogování na příští rok a do roku 2029:-)

Vít Machálek (») | 25. 11. 2019 | přečteno: 210× | komentáře: 0
Podle známého rčení může člověk svými plány do budoucna pobavit Pána Boha. I když jde jen o skromné plány typu napsání ještě pár dalších článků na blog, jsem si vědom toho, že mi jejich uskutečnění může a nemusí být dáno. Pokud bude, chtěl bych letos ukončit blogování o událostech před osmdesáti lety, tedy v roce 1939, a po Novém roce přejít k připomínání toho, co se odehrávalo před pětasedmdesáti lety – v pětačtyřicátém.   číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Privatizační Moloch

Vít Machálek (») | 29. 10. 2019 | přečteno: 311× | komentáře: 0
Motto: „Kde domov můj? Kde mám tu svoji fabriku? Už rozsekali, prodali do posledního hřebíku.“ (1) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O Speerovi, Frankovi a Norimberku z osobního pohledu

Vít Machálek (») | 11. 10. 2019 | přečteno: 159× | komentáře: 0
Překvapivé závěry vyplývající z nedávno vydané monografie o „Hitlerově architektovi“ Albertu Speerovi (1), v níž mnichovský historik Brechtken jako první (!) odvedl ve vztahu k tomuto tématu opravdu profesionální práci, mne přiměly nejen k přemýšlení o otázkách spojených s historiografií (2), ale i k ryze osobnímu vzpomínání.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ani Markétka, ani Regina

Vít Machálek (») | 9. 10. 2019 | přečteno: 169× | komentáře: 0
Minulý měsíc odešel na věčnost významný český jezuita P. Josef Koláček. Přemýšlel jsem, zda jej mám na blogu připomenout v rubrice zaměřené na teology narozené ve dvacátých letech, anebo (vzhledem k tomu, že pro mne byl důležitý jeden z jeho románů) v rubrice věnované literatuře. Právě Koláčkův románový životopis Václava Klementa Petra, jehož první kapitoly kdysi souzněly s mým mládím a jehož pointu v podobě Petrovy cesty ke svatosti si dnes musím neutěšeně srovnávat s vlastním životním příběhem, mne však nakonec donutil umístit tento článek do rubriky Osobní.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Moji prezidenti II (1990–2019)

Vít Machálek (») | 2. 10. 2019 | přečteno: 182× | komentáře: 0
Dnes bych chtěl dokončit své blogování o našich a amerických prezidentech, které jsem v první části tohoto článku dovedl do začátku devadesátých let. Od té doby se mnohé změnilo. „Mystíka“ Bílého domu na straně jedné a Pražského hradu s lánským zámkem na straně druhé nadále trvá a s ní spojené tradice žijí (prezident Zeman například minulý měsíc v Lánech zapálil vatru na počest výročí úmrtí svého předchůdce Masaryka a debatoval s občany o zvelebování lánského parku); je však jistě velký rozdíl například mezi Ronaldem Reaganem, který si v Oválné pracovně Bílého domu nikdy netroufl ani odložit sako, a Billem Clintonem, který se v těchto „posvátných“ prostorách dopouštěl nepřístojností s Monikou Lewinskou. Také Vladislavský sál Pražského hradu, neméně „posvátné“ místo dějin spojených s našimi prezidenty a králi, se k ohromení mnohých nedávno stal místem konání módní přehlídky francouzské firmy Vuitton. (1)  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Moji prezidenti I (1975–1990)

Vít Machálek (») | 27. 9. 2019 | přečteno: 192× | komentáře: 0
Svůj dnešní článek vyvěšuji ve spojení se čtyřicátým výročím pohřbu prezidenta Svobody z 29. září 1979, který představuje mou první výraznou „prezidentskou“ vzpomínku. Budu v něm vzpomínat na dobu od sedmdesátých do začátku devadesátých let, a to ve spojení nejen s československými, ale i s americkými prezidenty. Mnohem spíš než za „Husákovo dítě“ se totiž pokládám za dítě Reaganovo.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jan Amos Přerovský

Vít Machálek (») | 9. 7. 2018 | přečteno: 348× | komentáře: 0
I když mi už různé problémy spojené s přibývajícími léty a ubývajícími silami neumožňují věnovat se cestování, konferencím apod. tak jako zamlada, minulý měsíc pro mne bylo hodně důležité zúčastnit se aspoň části přerovské konference „Komenský a první republika“. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Cesty po městách

Vít Machálek (») | 22. 1. 2018 | přečteno: 410× | komentáře: 0
Dříve než se budu v příštím příspěvku z poloodborného úhlu pohledu zabývat dějinami Brna od jeho oficiálního založení před 7 3/4 stoletími, rád bych nejprve dnes o Brnu a jeho širokém okolí napsal pár slov z pohledu spíš vzpomínkově osobního. Tímto úhlem pohledu bude mé klukovské poznávání měst a památek rodného kraje v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Vzdávám dnes hold svým rodičům, díky nimž jsem mohl odmalička soustavně poznávat svou zemi a její genius loci.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Plán blogování v „roce na osmičku“

Vít Machálek (») | 22. 12. 2017 | přečteno: 410× | komentáře: 0
Známý bonmot říká, že chceme-li pobavit Boha, máme Jej seznámit se svými plány do budoucna; apoštol Jakub vážně konstatuje, že nevíme ani, co bude zítra, protože náš život není nic než pára, která se na chvíli ukáže a pak mizí, takže můžeme nanejvýš říci: „Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono.“ (Jk 4,14–15) Ani tento můj článek není ničím víc než projevem přání, o co bych se, dá-li Pán, v roce 2018 ve chvílích oddechu rád sdílel s případnými čtenáři tohoto blogu.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Mé příspěvky v Křesťanské revue

Vít Machálek (») | 1. 9. 2017 | přečteno: 468× | komentáře: 0
Časopis Křesťanská revue (dále: KR) se v naší zemi, jejíž novodobé dějiny jsou ve znamení neustálé diskontinuity, může pochlubit něčím opravdu mimořádným: tento měsíc slaví už devadesáté narozeniny. Její první číslo bylo filosofem Emanuelem Rádlem a teologem Josefem Luklem Hromádkou vydáno v září 1927. Sám jsem jejím pravidelným čtenářem a abonentem od ledna 1994 a nepravidelným přispěvatelem od listopadu 1996.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Má Svatá brána a Brána apoštolů

Vít Machálek (») | 31. 10. 2016 | přečteno: 433× | komentáře: 0
V závěru Svatého roku milosrdenství vyhlášeného papežem Františkem mne v Katolickém týdeníku zaujala slova: „Každý má někde svou vlastní, osobní Svatou bránu, kterou prošel dovnitř, nebo ho tam rodiče v náručí pronesli či v kočárku provezli jako pohana a v opačném směru z ní vyšel jako křesťan.” (1) Má Svatá brána vedla do chrámu sv. Tomáše v Brně a prošel jsem jí v den svého křtu z 14. června 1992.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Můj rok 2015 a 21. červen 1621

Vít Machálek (») | 21. 6. 2016 | přečteno: 583× | komentáře: 0
Na dnešek připadá půlkulaté výročí temné a symbolické události našich dějin v podobě poprav předáků předbělohorského povstání českých evangelických stavů z roku 1621. Rád bych se při této příležitosti v návaznosti na své předešlé články na blogu i na svou habilitační práci o Budovcovi a Komenském, které jsem věnoval loňský rok, zkusil trochu zamyslet nad smyslem českých dějin i smyslem lidského života. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Smím patřit do rodiny Božích dětí!

Vít Machálek (») | 14. 6. 2016 | přečteno: 570× | komentáře: 1, poslední: 20. 6. 2016
Na dnešek připadá výročí mého křtu ze 14. června 1992 – sice nekulaté, ale spojené s pětadvacátým výročím mé konverze, k níž došlo o rok dříve. Chtěl bych dnes i na blogu poděkovat za dar víry, s níž jsem přes všechny své slabosti a pády mohl prožít už celé čtvrtstoletí svého života, a za všechna obdarování spojená s křtem. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Karol Wojtyla: Dívka zklamaná v lásce

Vít Machálek (») | 20. 5. 2016 | přečteno: 581× | komentáře: 0
V pátek se vždy modlím křížovou cestu - někdy klasickou, jindy nad různými moderními texty. Její smysl je vždy týž: spočívá v propojení mých vlastních křížů a křížů lidí kolem mne s křížem Kristovým. Dnes bych se rád v této souvislosti podělil o jeden pro mne velmi důležitý úryvek z básnické skladby "Profily Kyrénského" od Karola Wojtyly alias Jana Pavla II. (Česky vyšla ve sbírce Prameny a ruce.) Snad tím nespáchám nějaký neodpustitelný zločin proti autorským právům.:-) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ochraňuj moji neexistující rodinu

Vít Machálek (») | 17. 8. 2015 | přečteno: 592× | komentáře: 1, poslední: 31. 8. 2015
Včera jsem byl na Petrově na slavné mši svaté spojené nejen s dnem Páně, ale i se slavením Nanebevzetí Panny Marie a 370. výročí ubránění se Brna Švédům, které podle tradice umožnila přímluva ochránkyně města, Panny Marie Svatotomské. číst dál