Období: srpen 2019

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Srpen 1939 (druhá část)

Vít Machálek (») | 21. 8. | přečteno: 39× | komentáře: 0
K adekvátnímu vylíčení paktu Molotov – Ribbentrop z 23. srpna 1939 nestačí pero historika a bylo by k němu třeba spíš představivosti spisovatele. Ve spojení s ním myslím na vizi George Orwella, podle níž měl být nakonec celý svět rozdělen mezi superstáty a současně celý ovládán stejnou, jen různě nazývanou totalitní ideologií, a také na J. R. R. Tolkiena.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Modern Times IV: Beyond the Horizon

Vít Machálek (») | 21. 8. | přečteno: 21× | komentáře: 0
Umění by mělo být pravdivé, tj. spojené s reálnými souřadnicemi lidské existence rozprostraněné mezi životem a smrtí, láskou a sebestředností, hledáním smyslu a jeho postrádáním. Dnes je bohužel všude plno nepravého, od reality naopak odvádějícího únikového umění, ve kterém nemohou žádnou smysluplnou odpověď na základní životní otázky nenalézat ani samotní jeho tvůrci. (1)  Význam písní Boba Dylana je pro mne dán tím, že ztělesňují pravé, existenciálně smysluplné umění a že v nich nalézám pomoc i ve svém osobním zápase o smysl. Na tento měsíc připadá už třinácté výročí Dylanova pozdního vrcholného díla v podobě alba Modern Times, které je pro mě v tomto ohledu vůbec nejdůležitější.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Brno v době válek patnáctého století

Vít Machálek (») | 21. 8. | přečteno: 11× | komentáře: 0
Úvodem svého letošního blogování o dějinách Brna musím připomenout četná historická výročí letošního „roku na devítku“. Rok 1419 patří k letopočtům demonstrujícím naprostou odlišnost v Brně psaných moravských dějin od v Praze psaných dějin českých. Žádná obdoba první pražské defenestrace se zde nekonala a katolické Brno tehdy i později stálo na opačné straně než husitská Praha. O dvě stě let později rok 1619, ve kterém téměř došlo k brněnské obdobě druhé pražské defenestrace, už naproti tomu demonstroval jistou odvozenost moravského dění od českého, i když bezesporu nejvýznamnější moravský protestantský politik Karel Starší ze Žerotína v téže době naopak ztělesnil jeho protikladnost. Z výročí dvacátého století je nutno zmínit vznik Velkého Brna a brněnské univerzity z roku 1919. V téže době se ovšem Brno z metropole zaniklého Moravského markrabství stalo jen provinčním městem, což posléze dovršila likvidace Moravskoslezské země k 1. lednu 1949. V posledním z jubilejních let se na sklonku roku 1989 započal pokus o její obnovu, který však skončil naprostým neúspěchem a tím i definitivním pádem Brna do politické bezvýznamnosti.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Bezdětností proti emisím?

Vít Machálek (») | 21. 8. | přečteno: 22× | komentáře: 0
Pro budoucnost člověka na této zemi může představovat hrozbu nejen ekologická krize, ale i ekologická ideologie. Filosof Rio Preisner před mnoha desítkami let činnost radikálních ekologických hnutí komentoval zděšenými slovy, že kvůli velrybám vyhyne homo sapiens. Dnes už jako by hnutí The Childfree Movement cíl vyhynutí člověka hlásalo zcela explicitně.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Zbožným člověkem nebyl

Vít Machálek (») | 12. 8. | přečteno: 56× | komentáře: 0
Má dnešní glosa k událostem před 600 lety se nebude týkat ani tak první pražské defenestrace z 30. července 1419, jako spíš smrti Václava IV. z 16. srpna. Událostem doby Václavovy vlády jsem se již kdysi na blogu věnoval, a to ve spojení s 650. výročím jeho narození z 26. února 1361 a se zaměřením na církevní dějiny. Dnes bych své tehdejší blogování doplnil glosou týkající se spíše osobnosti Václava IV. a osobnosti státníka obecně.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Srpen 1939 (první část)

Vít Machálek (») | 12. 8. | přečteno: 39× | komentáře: 0
V trojici textů tematicky spojených se srpnem před osmdesáti lety bych se chtěl tento měsíc věnovat nejprve protektorátní politické reprezentaci a českému odboji, pak v příštím článku paktu Molotov – Ribbentrop a v návaznosti na něj nakonec ještě osobě českého ideologického publicisty a protektorátního kolaboranta číslo jedna Emanuela Moravce.  číst dál