Politika

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Zbožným člověkem nebyl

Vít Machálek (») | 12. 8. 2019 | přečteno: 177× | komentáře: 0
Má dnešní glosa k událostem před 600 lety se nebude týkat ani tak první pražské defenestrace z 30. července 1419, jako spíš smrti Václava IV. z 16. srpna. Událostem doby Václavovy vlády jsem se již kdysi na blogu věnoval, a to ve spojení s 650. výročím jeho narození z 26. února 1361 a se zaměřením na církevní dějiny. Dnes bych své tehdejší blogování doplnil glosou týkající se spíše osobnosti Václava IV. a osobnosti státníka obecně.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Demonstrace s duchovním rozměrem proti druhé republice

Vít Machálek (») | 28. 6. 2019 | přečteno: 215× | komentáře: 0
Myslel jsem, že již na blogu nebudu psát o aktuálním společenskopolitickém dění, kterého už tak jako tak nemám sílu se účastnit ani schopnost je emocionálně prožívat, protože dnes mě osobně trápí něco úplně jiného než protibabišovské demonstranty (1), a že už se zaměřím jen na témata historická. I jako historik ale samozřejmě vnímám nejnovější české dějiny jako stále pokračující příběh. To jsem se snažil vyjádřit už názvem svého dnešního článku odkazujícím k „druhé republice“, do níž nedávno tyto dějiny zase jednou k bolestnému zklamání velké části Čechů vstoupily. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Byl Pithart totéž co Babiš?

Vít Machálek (») | 30. 7. 2018 | přečteno: 421× | komentáře: 0
Tento pátek mne v denním tisku zaujal článek s názvem „Doba hysterická“ a podtitulem „Pozdvižení, jež v části společnosti vyvolala důvěra vyslovená druhé Babišově vládě, je nepřiměřené situaci“. Vyšel v Lidových novinách, vydávaných akciovou společností MAFRA, která je součástí koncernu AGROFERT. To však zmiňuji jako skutečnost týkající se spíš obecného problému dnešního vztahu politiky, byznysu a médií než uvedeného článku, který nebyl publikován jako redakční komentář, ale v rubrice „Úhel pohledu“.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Zemanovo plivnutí po Háchovi aneb Prezident demagog

Vít Machálek (») | 17. 1. 2018 | přečteno: 502× | komentáře: 0
Když se 30. listopadu 1938 stal po Masarykovi a Benešovi československým prezidentem dr. Hácha, světový tisk psal o tom, že hlavou našeho státu byl zase zvolen profesor. Doufám, že tytéž titulky se budou moci objevit i po 27. lednu 2018!  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O Velikonocích vyraší zelené lístky a prezidentem bude…

Vít Machálek (») | 12. 1. 2018 | přečteno: 455× | komentáře: 0
Před dvěma lety jsem se na blogu zamýšlel nad první polovinou Zemanova prezidentského mandátu. Ta druhá už v podstatě žádná velká překvapení nepřinesla a Miloš Zeman se v ní spíš nadále pohyboval v už vyšlapaných (špatných) kolejích. Přesto – či právě proto – bych teď také jí rád věnoval pár slov a pokračoval i ve srovnávání dnešní hlavy státu s našimi předcházejícími prezidenty.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Potenciální první dáma

Vít Machálek (») | 5. 1. 2018 | přečteno: 538× | komentáře: 0
Tento týden jsem si v seriálu Lidových novin pozorně pročetl portréty manželek tří hlavních protikandidátů Miloše Zemana. V případě paní Drahošové s respektem, v případě paní Fischerové s úctou ještě větší – a v případě paní Horáčkové II. s tím, že píseň „S cizí ženou v cizím pokoji“, o niž jsem se zmiňoval ve svém předminulém článku, v mých očích dostala nový význam… číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Živel aristokratický a živel demokratický

Vít Machálek (») | 10. 10. 2017 | přečteno: 470× | komentáře: 0
Rozlišení aristokratického a demokratického živlu přebírám od Emila Háchy, jednoho z největších českých anglofilů všech dob, který ovšem na anglickém společenském uspořádání obdivoval jen jeho složku demokratickou. Sám jsem byl vždy fascinován i tou aristokratickou (každopádně v tom smyslu, že bych si přál za hlavu státu raději aristokratickou anglickou královnu než plebejského českého prezidenta). Faktem ale je, že snobské dělení na gentlemany a lidi z „nižších tříd“ mne na tradiční anglické společnosti irituje, byť je znám jen z krásné literatury. Je jím poznamenána celá britská literatura, která obyčejné lidi vždy tematizovala spíš jen jako zábavné či okrajově vnímané sluhy gentlemanů než jako reálné autonomní hrdiny. K tomu, aby se v ní objevila hlubší etická reflexe postavy sluhy, musel přijít až letošní (!) nositel Nobelovy ceny za literaturu Kazuo Ishiguro, Brit japonského původu. (1) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Přání Masarykovu nástupci k výročí příchodu na Hrad

Vít Machálek (») | 26. 1. 2016 | přečteno: 533× | komentáře: 1, poslední: 15. 3. 2016
Dnešek je výročním dnem zvolení Miloše Zemana do čela českého státu z 26. ledna 2013. Tato událost ve spojení s následnými kroky nového prezidenta bohužel přinesla trvalé rozpůlení české společnosti na dvě části, z nichž jedna podivně si počínajícího státníka už dávno poslala s červenou kartou ze hřiště, zatímco druhé se jeho populistická politika líbí. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Tahle země je součástí Evropy a světa

Vít Machálek (») | 30. 12. 2015 | přečteno: 489× | komentáře: 0
Uznávám, že název mého článku je banální. Stojí však v protikladu k názvu „vánočního poselství”  (!) Miloše Zemana „Tahle země je naše”. (1) Tyto dva názvy jsou pro mne zkratkovým vyjádřením protikladu češství a čecháčkovství, v posledních prezidentských volbách ztělesněného jmény knížete Karla a jeho soupeře, který jej v předvolební kampani tak bezostyšně přibil na čecháčkovský pranýř. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Děti do jeslí, matky do práce aneb Zápotonda vstává z hrobu

Vít Machálek (») | 22. 12. 2014 | přečteno: 826× | komentáře: 0
V knize Pavla Kosatíka o manželkách prezidentů mne kdysi fascinovala kapitola týkající se Antonína Zápotockého (národem zvaného Tonda Zápotonda nebo také Ušaté torpédo). Ten celé své působení od roku 1945 spojil mj. s tématem "zrovnoprávnění" žen, které definoval takto: "Může být provedeno jen tím, že ženy prokáží, že jsou nezbytnou a pracovně důležitou složkou, bez níž není možno se při znovuzřízení našeho hospodářství obejít." číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Čecháčkovství vs. lidská práva

Vít Machálek (») | 10. 9. 2013 | přečteno: 803× | komentáře: 0
Tímto příspěvkem bych chtěl na tomto blogu uzavřít své letošní glosování událostí na politické scéně. K nadcházejícím parlamentním volbám se zde nijak vyjadřovat nebudu, podobně jako jsem se k nim nevyjadřoval ani v minulosti. Výjimku představovaly jen volby prezidentské, ve kterých šlo o jednoznačnou volbu mezi dvěma kandidáty, z nichž jednoho si vážím a druhým musím spíš pohrdat. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Několik slov po prezidentských volbách

Vít Machálek (») | 29. 1. 2013 | přečteno: 785× | komentáře: 0
Výsledek voleb mi připomíná biblický příběh o stromech, které si za krále zvolily ten „nejplebejštější“ z nich, trnový keř.  Sváťa Karásek ve své písni „Jak stromy volily krále“, ze které běhá mráz po zádech, zpívá o tom, jak nový král ve své nástupní řeči říká: „Zítřejší den, zítřejší den/ stromu, jenž by rušil vládu mou/ já dám korunu trnovou.“ číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Několik slov k prezidentským volbám

Vít Machálek (») | 8. 1. 2013 | přečteno: 747× | komentáře: 0
Po dlouhém rozmýšlení jsem se rozhodl zúčastnit se letošních prezidentských voleb, přestože vůbec nesdílím nadšení nad „prvním výběrem prezidenta občany“ a obávám se, že jde spíš o výběr prováděný médii a sponzory z řad podnikatelů (o bizarním průběhu onoho výběru od samého počátku ani nemluvě). Účast ve volbách prezidenta je pro mne nesamozřejmá i proto, že se pokládám za stoupence konstituční monarchie a republikánské instituce ve srovnání s ní vnímám jako symbolicky méně adekvátní i politicky méně funkční. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Moc a chamtivost

Vít Machálek (») | 25. 10. 2011 | přečteno: 1192× | komentáře: 4, poslední: 3. 1. 2012
Začátkem devadesátých let jsme si oddechli, když byla rozpuštěna Varšavská smlouva, pakt neblaze proslulý svou intervenční politikou. Zdá se však, že od vstupu České republiky do NATO a bezprostředně následující vojenské intervence v Jugoslávii jsme v tom už zase až po uši… číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Muž, který se vměšoval

Vít Machálek (») | 11. 1. 2011 | přečteno: 1185× | komentáře: 0
Karel Kryl v písni Září zpíval: „Několik bláznů na trh kůži nese / a časný podzim marně čeká na sníh / do cizích věcí nevměšujeme se / a ještě méně vlastně do těch vlastních.“ Jiří Dienstbier (1937–2011) patřil k těm nemnoha statečným, kteří se celý život vměšovali. Ještě v roce 2008 po svém zvolení senátorem prohlásil: „Jsem rád, že se budu moci zase víc vměšovat do našich vnitřních záležitostí.“ (A opravdu se pak vměšoval mj. do kauzy radaru v  Brdech.) Těmito řádky bych se rád připojil ke všem, kdo mu dnes za jeho vměšování se vzdávají dík… číst dál