Období: únor 2016

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Stefan Zweig a bída pouhé tolerance

Vít Machálek (») | 23. 2. 2016 | přečteno: 564× | komentáře: 0
Dnešní den je spojen mj. s tragickým výročím smrti rakouského spisovatele Stefana Zweiga, který 23. února 1942 v brazilském exilu spáchal se svou ženou Lotty, s níž se krátce předtím oženil, sebevraždu. Je jistě strašlivou ironií, že přes všechen protiklad mezi humanistickým kritikem nacistických zločinů na straně jedné a jejich hlavním pachatelem na straně druhé novomanželé Zweigovi ukončili svou životní cestu stejným způsobem, jako zhruba o tři roky později novomanželé Hitlerovi… číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vražda ve školní kapli (kapitola sedmá: Vražda)

Vít Machálek (») | 17. 2. 2016 | přečteno: 452× | komentáře: 0
Biskupské gymnázium v Městečku bylo malé co do počtu studentů, ne však co do velikosti a vybavenosti školy. Studenti v ní mohli volné chvíle trávit v různých druzích studoven a čítáren, posiloven a sportovních sálů atd. A samozřejmě také ve školní kapli. Všechny tyto možnosti se týkaly nejen přestávek, ale i doby před začátkem vyučování. Ve třídě se studenti obvykle scházeli až těsně před osmou, kdy začínala první hodina. Předtím byli mnozí z nich rozptýleni v různých prostorách školy. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Janovo evangelium 1,1–18: Prolog

Vít Machálek (») | 10. 2. 2016 | přečteno: 580× | komentáře: 0
Dneškem začínající dobu postní vnímám jako příležitost ke ztišení a k soustředěnějšímu naslouchání Božímu slovu, jehož plný význam se nám po čtyřiceti dnech ukáže ve velikonoční liturgii. Rád bych v tomto období naslouchal v neposlední řadě čtvrtému evangeliu a nechával se jím pozvedat do závratných výšin, k nimž se evangelista Jan od prvních veršů svého textu vznáší. Na blogu se dnes budu věnovat právě janovskému Prologu, teologicky velevýznamnému textu, obsahujícímu ústřední křesťanské výpovědi o Bohu a člověku. Jejich význam mi v poslední době připomněla i má habilitační práce a s ní spojené zkoumání jedinečnosti těchto výpovědí ve srovnání s výpověďmi islámu či západní osvícenské racionality. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vražda ve školní kapli (kapitola šestá: Třesky plesky)

Vít Machálek (») | 3. 2. 2016 | přečteno: 424× | komentáře: 0
„Muslimové stahují křesťany z kůže, to by tě mělo zajímat,” řekl o přestávce Adam Kristýně. Ve skutečnosti ovšem šéfredaktora Třesků plesků zajímala Kristýna Bartlová. Zjistil si dokonce i etymologii příjmení „Bartl”, jež bylo původně německou zdrobnělinou jména Bartholomäus. Svatý Bartoloměj byl apoštol, který podle tradice hlásal evangelium v Arménii, kde ho zaživa stáhli z kůže. Předkřesťanští Arméni podle Adamova svérázného výkladu nepochybně vyznávali nějaké zcela barbarské náboženství, které později za osmanské éry splynulo s islámem. Přece nemůže být podobností čistě náhodnou, že Turci po dobytí Kypru z roku 1571 zaživa stáhli z kůže tamějšího benátského velitele Bragadina? Právě tahle jejich bestialita jim však vzápětí přivodila velký pád, protože vedla k vyslání loďstva Svaté ligy v čele s donem Juanem d’Austria, které muslimy rozdrtilo v bitvě u Lepanta. číst dál