Soudobé dějiny

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Joy ze Slezska vyhnaná

Vít Machálek (») | 4. 12. 2019 | přečteno: 212× | komentáře: 0
Ke Slezsku mám rodinný vztah prostřednictvím svého strýce (rodáka z Hradce na Moravicí), o kterém jsem na blogu psal v předminulém článku. Mám k němu však i osobní vztah prostřednictvím pro mne důležitých velkých postav novodobých církevních dějin, které z této země pocházely, přičemž pro mne není vůbec podstatné, že nebyly české národnosti. Slezsko je pro mne historická země s bohatým kulturním a náboženským dědictvím spojeným s Němci, Poláky, Čechy, Źidy a dalšími, odporně pošlapaným a zničeným v době nacionalismu, etnických čistek a holocaustu.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Třicetiletí duchovní neobnovy národa

Vít Machálek (») | 15. 11. 2019 | přečteno: 271× | komentáře: 0
Ze svého letošního blogování jsem byl nejvíce spokojen s osobně pojatým článkem věnovaným našim a americkým prezidentům v době kolem roku 1989 (1), který byl zároveň i mým vyznáním víry ve svobodu. Ne ovšem ve svobodu jakoukoliv, ale ve svobodu, k níž prezident Havel ve svém mnou v tomto článku citovaném projevu ve Filadelfii v narážce na zmínku o Stvořiteli jako dárci svobody v americké Deklaraci nezávislosti odkázal slovy, že „svou svobodu může člověk naplnit jen tehdy, nezapomene-li na toho, kdo mu ji dal“. Dvě vzájemně související charakteristiky našeho málo šťastného vývoje v posledních třiceti letech by se v duchu těchto slov daly pojmenovat jako „zapomenutí na Boha“ a „nenaplnění svobody“.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Edvard Beneš se zasloužil… o co??

Vít Machálek (») | 28. 5. 2019 | přečteno: 256× | komentáře: 0
Na dnešek připadá 135. výročí narození politika, na jehož počest byl před patnácti lety přijat jeden z nejpodivnějších zákonů celé polistopadové éry, podle kterého se „Edvard Beneš zasloužil o stát“. (1) Rád bych v této souvislosti úvodem konstatoval, že v době Benešova narození z 28. května 1884  žili Češi v habsburské monarchii za politických poměrů, které byly ve srovnání s poměry doby Benešova úmrtí z 3. září 1948 víc než idylické. Benešovy zásluhy o rozbití Rakouska a o režim z doby po druhé světové válce lze již z tohoto úhlu pohledu označit za problematické.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Hlinka, Šrobár a tragédie ČSR

Vít Machálek (») | 16. 8. 2018 | přečteno: 514× | komentáře: 0
Na dnešek připadá osmdesáté výročí úmrtí Andreje Hlinky (27. 9. 1864 – 16. 8. 1938). Můj dnešní článek bude jen malou glosou k tomuto výročí, na které jsem si po pravdě řečeno vzpomněl až na poslední chvíli. Nekladu si v něm za cíl předložit nějaký komplexní obraz československých dějin s Hlinkou spojeného období, ale jen připomenout některé důležité otázky, které je nutné si klást v souvislosti s blížícím se stým výročím vzniku ČSR. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Není prezident jako prezident (Hácha, Svoboda a dvojí okupace)

Vít Machálek (») | 12. 7. 2018 | přečteno: 492× | komentáře: 0
Ode dneška do 21. srpna bude mé blogování – v tomto prázdninovém období ovšem méně pravidelné – spojeno především s tragickým výročím sovětské okupace Československa. Dnes se zaměřením na postavu tehdejšího prezidenta Ludvíka Svobody (25. 11. 1895 – 20. 9. 1979) a na její srovnání s prezidentem Emilem Háchou (12. 7. 1872 – 27. 6. 1945), jehož výročí narození připadá na dnešní den. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

„Plachá zbožnost“ našich prezidentů?

Vít Machálek (») | 25. 6. 2018 | přečteno: 371× | komentáře: 0
V závěru svého minulého článku jsem zmínil teologické koncepty „imitatio diabolica“ a „praeparatio evangelica“, které vznikly v období patristiky, ale jsou aktuální také v současné době. I když v dějinách teologie tyto koncepty rozhodně nestojí proti sobě (bylo by samozřejmě nesmyslné označovat vše, co se nachází za hranicemi křesťanství, za ďábelskou nápodobu, anebo naopak vše za evangelní přípravu), lze snad u teologů se sklonem ke stavění křesťanství do protikladu k mimokřesťanským náboženstvím předpokládat větší oblibu pojmu „imitatio diabolica“ a u autorů se sklonem k rozostřování mezináboženských hranic a stírání rozdílů zase spíš tíhnutí ke konceptu „praeparatio evangelica“.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Prezident Novotný nebyl Žid, osobně zatýkal a sliboval maso

Vít Machálek (») | 23. 3. 2018 | přečteno: 377× | komentáře: 0
Redaktor Lidových novin Petr Zídek v nich tento týden publikoval glosu věnovanou prezidentovi Novotnému u příležitosti padesátého výročí jeho abdikace z 22. března 1968. Inspirovala mne k tomu, abych v rámci svého blogování o prezidentech v „roce na osmičku“ tomuto muži také věnoval drobnou glosu. Půjde však opravdu jen o glosu, nikoliv o důkladněji zpracovaný článek, protože komunističtí prezidenti představují zcela jiné téma než Masaryk, Beneš a Hácha, kterými se v různé míře odborně zabývám. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Beneš mezi Šrámkem a Gottwaldem

Vít Machálek (») | 23. 2. 2018 | přečteno: 484× | komentáře: 0
Na tento týden připadá první z velkých výročí letošního „roku na osmičku“ v podobě sedmdesáti let od konce polodemokratické třetí a začátku totalitní čtvrté Československé republiky. V dnešním článku jsem se původně chtěl zabýval jen rolí prezidenta Beneše v únorové tragédii. Mým celoživotně hlavním badatelským tématem nicméně není ani Edvard Beneš, ani únor 1948, ale spíš náboženský rozměr českých dějin let 1918–1948. (Mým osobním výročím nedávné doby bylo dvacet let od konkursu na místo vědeckého pracovníka brněnské pobočky Historického ústavu AV ČR, v němž můj vytoužený projekt zpracovávání církevních dějin první republiky sice byl komisí přijat, ale zaměstnancem HÚ jsem se pak naneštěstí stejně nestal.) V případě dr. Beneše je v tomto ohledu zajímavá v neposlední řadě jeho dlouhodobá těsná spolupráce s knězem a politikem Msgrem Šrámkem, která ovšem vzala smutný konec právě v únoru 1948. Následující text bych tedy pojal jako drobný příspěvek k životopisu státníka, který se svými činy a postoji pohyboval někde mezi Šrámkovými lidovci a Gottwaldovými komunisty. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Krása našich prezidentů („silvestrovský“ historický příspěvek)

Vít Machálek (») | 2. 1. 2018 | přečteno: 403× | komentáře: 0
Motto: „To je ohromná věc pro stát, když je prezident krásný!“ (Antonín Švehla) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Hácha, Komenský a hlubina bezpečnosti

Vít Machálek (») | 30. 11. 2017 | přečteno: 357× | komentáře: 0
Na dnešek připadá výročí volby Emila Háchy prezidentem republiky z roku 1938. Listopad je současně i měsícem, v němž si připomínáme výročí úmrtí Jana Amose Komenského z roku 1670. Tyto dvě osobnosti se zdají být vzájemně spojeny pouze v mé mysli (zatímco léta 2014 a 2015 jsem badatelsky trávil především nad Komenským, loni a letos se jako historik věnuji Háchovi). Ve skutečnosti však měli Hácha a Komenský společné přinejmenším to, že byli oba křesťany toužícími po „ráji srdce“ a „hlubině bezpečnosti“ v tragických dobách (pomnichovské a pobělohorské), jejichž protagonisty se stali.   číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Generál Eminger, vládní vojsko a protinacistický odboj

Vít Machálek (») | 16. 11. 2017 | přečteno: 776× | komentáře: 0
V rubrice věnované soudobým dějinám na blogu postupně představuji vybrané osobnosti zasahující do českých dějin let 1939‒1945, a to jak „pražské“ (Emil Hácha, Adolf Hrubý, Josef Kliment), tak i „londýnské“ (Jan Masaryk, Prokop Drtina). Dnes v ní přichází na řadu Jaroslav Eminger, generální inspektor protektorátního vládního vojska, ztělesňujícího skutečnost, že protektorátní instituce nelze ztotožňovat se službou okupantům. Tu dobře vyjadřuje i populární anekdota z doby, kdy se postup německých vojsk na východní frontě zastavil před Moskvou. Bezradný Hitler se prý tehdy ptal Hermanna Göringa, jak by bylo možné do ruské metropole dojít, a dostal radu: „Vyžádej si na Háchovi několik praporů vládního vojska. Ty budou v Moskvě zaručeně za tři dny!“ (1)  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

3x Pavel Tigrid

Vít Machálek (») | 27. 10. 2017 | přečteno: 382× | komentáře: 0
V den stého výročí narození Pavla Tigrida (27. 10. 1917 – 31. 8. 2003) by se možná hodilo připomínat spíše zásluhy této osobnosti v boji proti nacismu a komunismu, článků na toto téma však je a bude jistě dost jinde. (1) Na svém blogu připomenu tři méně známé, leč pro mne důležité aspekty života tohoto muže: jeho první lásku s Hedou Blochovou (jednou z nejpozoruhodnějších ženských postav našich novodobých dějin), jeho pohled  na osobnost prezidenta Háchy a na české dějiny období 1938–1945 a na závěr se smutkem i jeho nikoliv přirozenou smrt.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Čím jsme naplnili svobodu?

Vít Machálek (») | 26. 9. 2017 | přečteno: 335× | komentáře: 0
Při katolických bohoslužbách se dnes (v úterý 25. týdne v mezidobí, 26. září 2017) čte úryvek z šesté kapitoly knihy Ezdráš, popisují radost a vděčnost, s nimiž Židé po vysvobození z babylonského zajetí slavili obnovení jeruzalémského Chrámu. Katolický týdeník vybízí k zamyšlení se nad tímto textem slovy: „Nabytou svobodu vyjadřují izraelité stavbou chrámu. Ten přetrvá pět století. Okolní národy je v tom podporují. Izraelité tak před nimi svědčí o jediném, pravém Bohu! Čím jsme my naplnili svobodu?“ (1)  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jeremiáda Emila Háchy II

Vít Machálek (») | 11. 7. 2017 | přečteno: 627× | komentáře: 0
Před 145 lety, dne 12. července 1872, se narodil Emil Hácha, po většinu svého života všemi respektovaný a mnohými obdivovaný právník a soudce a na úplném konci své životní cesty naopak nešťastný, mnohými odsuzovaný státník. Samotný Hácha svou životní cestu s ironií jemu vlastní nakonec popsal slovy „zapomněl jsem v pravý čas do hrobu se uložiti“. (1) K popsání toho, co Hácha v posledních letech svého života prožíval, stačí jediné slovo: utrpení. Také důvod, proč onu roli nešťastného státníka proti své vůli přijal a sehrál, může být pojmenován jediným slovem: pokora. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Paganus erat

Vít Machálek (») | 1. 6. 2017 | přečteno: 508× | komentáře: 0
V těchto dnech si připomínáme pětasedmdesáté výročí smrti Reinharda Heydricha z 4. června 1942 po předcházejícím atentátu. Heydrich patří k významným negativním postavám světových dějin dvacátého století, i když jej obvykle poněkud trapně chápeme především jako postavu českých dějin. Jejich zloduchem sice nesporně byl (po jeho příchodu do Prahy ze září 1941 se už tak neblahé poměry v protektorátě po všech stránkách dál změnily k horšímu), nicméně větší zlo než Heydrichův zásah do osudů českého obyvatelstva v protektorátě představoval jeho podíl na vyvražďování Židů. Ten je u nás ještě jakž takž znám (i když s ním Heydrichovu zaslouženou smrt nikdy nikdo nespojoval!); neznámý však zůstává Heydrichův neméně lví podíl na pronásledování křesťanů a boji proti katolické církvi, na který se chci zaměřit v tomto článku. číst dál