Období: duben 2013

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vyhnání Boha z ráje

Vít Machálek (») | 30. 4. 2013 | přečteno: 824× | komentáře: 0
Hlavní téma tohoto blogu představuje dialog křesťanství a dnešní kultury, odrážející se mj. v celé tvorbě Bona Voxe a U2. V poslední době jsem se zde zabýval Bonovými písněmi z alb Achtung Baby (1991) a Zooropa (1993). Nyní je na řadě album Pop (1997), třetí z desek, na kterých nás „U2 žádají, abychom sami hledali smysl, lásku či víru uprostřed chaosu a mediální masáže moderní doby“. Toto album, přístupnější než Achtung Baby a Zooropa, shrnuje a dovršuje „trilogii o hledání a pochybnostech. Bono hledá smysl v moderním světě tak, že přijímá a následně zavrhuje jeho nástrahy.“ (1)  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Frankl, Giussani, Bergoglio (a Cohen) o lidském srdci volajícím po Bohu

Vít Machálek (») | 3. 4. 2013 | přečteno: 958× | komentáře: 0
Motto: „Stvořil jsi nás pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.“ (sv. Augustin) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dvacet růžencových tajemství

Vít Machálek (») | 2. 4. 2013 | přečteno: 833× | komentáře: 0
V předešlém příspěvku jsem jako motto ke své básničce o cestě do Emaus ocitoval výklad čtyřiadvacáté kapitoly Lukášova evangelia z kázání, které dnešní papež ještě jako kardinál pronesl o loňské Velké noci. V tomto kázání Jorge Mario Bergoglio hovořil i o Panně Marii, a to těmito slovy: číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Cesta do Emaus

Vít Machálek (») | 2. 4. 2013 | přečteno: 678× | komentáře: 1, poslední: 3. 4. 2013
„Učedníci v Emauzích se uzavřeli ve zklamání (srv. Lk 24,13–24). V jádru měli strach z radosti (srv. Lk 24,41). A historie se opakuje. V těchto našich nocích, v nocích strachu, v nocích pokušení a zkoušek, v nocích, ve kterých se přemožené otroctví domáhá návratu, Pán pokračuje v bdění tak, jako bděl onu noc v Egyptě, a sladkými otcovskými slovy nám říká: ,Proč jste tak rozrušeni a proč vám v srdci vyvstávají pochybnosti? Podívejte se mi na ruce a na nohy, vždyť jsem to já! Sáhněte si na mne’ (Lk 24,39) nebo někdy trochu důrazněji: ,Ach, nechápavá srdce zdráhající se uvěřit všemu, co ohlásili proroci! Což neměl Kristus snášet všechno to utrpení, aby vešel do své slávy?’ (Lk 24, 25–26). Vzkříšený Pán je stále živý a blízko nám.“ (Jorge Mario Bergoglio) číst dál