Novodobá teologie

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Máme-li jen tradice, ztrácíme samozřejmě pravdu (Rozhovory Seewald – Ratzinger II)

Vít Machálek (») | 6. 6. 2019 | přečteno: 214× | komentáře: 0
Žijeme v době ideologií, v níž to nemá lehké ani křesťanská víra, ani zdravý rozum. Sociální inženýrství i po pádu komunismu pokračuje, jen se nově zaměřuje na oblast „genderu“. V Mladé frontě Dnes z 31. května 2019 jsem si teď přečetl jeden z příznačných článků na toto téma, nazvaný „Gender po dánsku“, podle kterého sice zatím žádná z Dánek ucházejících se o nasazení v elitních vojenských jednotkách nesplnila požadovaná fyzická kritéria, problém však rozhodně „není v křehčí fyzické konstituci žen“ a bude brzy vyřešen, takže Dánsko bude moci následovat „trend“ už dávno nastavený Norskem a posléze přijatý i Británií a Spojenými státy a podle vzoru těchto zemí rovněž umožnit ženám „řídit tanky, střílet z minometů nebo vést pěšáky do boje“. Vzpomněl jsem si přitom na výrok Josepha Ratzingera z knihy Bůh a svět: číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Lačnost po štěstí, která ničí lidi okolo (Rozhovory Seewald – Ratzinger III)

Vít Machálek (») | 6. 5. 2019 | přečteno: 226× | komentáře: 0
Před rokem jsem v době jednadevadesátých narozenin emeritního papeže Benedikta XVI. začal blogovat o jeho čtyřech knižních rozhovorech s novinářem Petrem Seewaldem. Nyní, kdy se v době svých dvaadevadesátin Joseph Ratzinger stal – pokolikáté už ve svém životě?! – terčem mediálních útoků pro svůj mnohdy špatně pochopený esej o sexuálním zneužívání v církvi, bych přeskočil druhou knihu uvedené série (Bůh a svět) a věnoval se hned knize třetí, nazvané Světlo světa a pojednávající mj. i o výše zmíněných aférách (jiná témata spojená s prvními léty Benediktova působení v čele katolické církve nechám pro dnešek stranou). Už v ní, a ne tedy až ve svém letošním eseji, Benedikt roku 2010 poukázal na to, že sexuální skandály, k nimž v církvi ve zvýšené míře docházelo od šedesátých let, ale v plné míře vyplavaly na povrch až v době jeho pontifikátu, souvisely v neposlední řadě se submisivním postojem pokoncilního katolicismu k nástupu liberální (či libertariánské) morálky.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Milan Balabán (1929–2019): Doba a osobnost

Vít Machálek (») | 9. 1. 2019 | přečteno: 275× | komentáře: 0
Naše dějiny doby komunismu i postkomunismu skýtají neutěšený pohled na zemi, pro kterou je rozhodně typičtější povrchnost, frázovitost, malost a ustrašenost než hloubka, hledání a odvaha, spojené spíše jen s mimořádnými osobnostmi. Těch jsme sice měli také dost, ale obávám se, že s postupným odcházením generace narozené za první republiky jich ubývá. Jejich životní příběhy nám však každopádně stavějí před oči něco zcela jiného a neporovnatelně víc hodného pozornosti, než životní příběhy různých kariéristů a lidí plujících s proudem. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dominik Pecka a Deník marnosti

Vít Machálek (») | 4. 8. 2018 | přečteno: 410× | komentáře: 0
Na dnešek připadá výroční den narození Dominika Pecky (4. 8. 1995 – 1. 5. 1981), za lepších časů kněze v duchovní správě, středoškolského profesora, vědce a spisovatele, za horších mukla. V první  části článku o této osobnosti představím její život a dílo a ve druhé se zaměřím na Peckův nejsilnější román Z deníku marnosti, představující hluboké, ale současně i vtipné a s pozoruhodným nadhledem psané autobiografické svědectví o údělu křesťanů vězněných v padesátých letech.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Věda nikoho lepším nedělá (Rozhovory Seewald – Ratzinger I)

Vít Machálek (») | 16. 4. 2018 | přečteno: 331× | komentáře: 0
Na dnešek připadají jednadevadesáté narozeniny Benedikta XVI. alias Josepha Ratzingera. Z papežů se před ním takto požehnaného věku dožil pouze Lev XIII., o kterém se vypravuje, že když jej roku 1902 v rámci každých pět let konané návštěvy „ad limina“ navštivil jistý americký biskup a při této příležitosti řekl „Protože se už na této zemi neuvidíme, Vaše Svatosti, sbohem, sbohem“, dvaadevadesátiletý pontifik odvětil: „Copak, Excelence, trápí vás snad nějaká zákeřná nemoc?“ číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Teologické sýpky jsou přeplněny

Vít Machálek (») | 18. 10. 2017 | přečteno: 450× | komentáře: 0
Rubrika, kterou na svém blogu věnuji novodobé teologii, by mohla mít jako své motto slova Svatopluka Karáska, který už jako student teologie litoval toho, že „teologické sýpky jsou přeplněny“, ale „lidé o tom nic nevědí“, a chtěl být „popularizátor, který překlene nezdravou propast mezi vědou a lidem“, a „kočí“, který bude úrodu z teologických sýpek rozvážet „mezi lidi, kteří hladovějí“. O dnešních pětasedmdesátých narozeninách tohoto evangelického faráře, undergroundového písničkáře a rytíře české kultury bych mu chtěl vzdát hold za to, jak právě jeho písňová tvorba dokázala „nádherné myšlenky Bultmanna, Bonhoeffera, Bartha“ a spol. přetlumočit necírkevnímu publiku. (1)  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Křesťanství = láska, islám = víra

Vít Machálek (») | 21. 8. 2017 | přečteno: 456× | komentáře: 0
Předevčírem se v Pákistánu konal státní pohřeb Ruth Pfauové, při němž této katolické řeholnici za její více než půlstoletou službu malomocným či jinak trpícím v této muslimské zemi vzdali hold její nejvyšší představitelé. Životní příběh dr. Pfauové jsem už na blogu přiblížil ve svém předminulém příspěvku, dnes jej však ještě propojím s tématem vztahů mezi křesťanstvím a islámem. Velikost křesťanství spočívá v lásce, o níž služba Ruth Pfauové a bezpočtu jiných křesťanek a křesťanů vydává výmluvné svědectví. Láska sloužící nemocným však samozřejmě dříve či později naráží na meze svých možností: ne všechny pacienty lze uzdravit a i u těch, kterým lékařská pomoc „zachrání život“, jde ve skutečnosti jen o jeho prodloužení. Zde musí nastoupit víra, v níž spočívá velikost islámu. Ruth Pfauová s obdivem mluvila o odevzdanosti muslimů do Boží vůle a o tom, že rodina umírajícího vždy přijme, když o něm lékař řekne: Teď už je v Božích rukou. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ruth Pfauová (1929‒2017): Z Německa přes Pákistán domů

Vít Machálek (») | 14. 8. 2017 | přečteno: 443× | komentáře: 0
Minulý týden odešla na věčnost řeholní sestra Ruth Pfauová, světice nazývaná „pákistánskou Matkou Terezou“. V mých očích tomu bylo a je spíš obráceně: životní dílo této ženy vnímám jako ještě obdivuhodnější než životní dílo Matky Terezy. Na rozdíl od ní totiž sestra Ruth nenabízela nemocným „jen“ křesťanskou lásku, ale i prvotřídní lékařskou pomoc. Na rozdíl od Matky Terezy také nepůsobila v nábožensky pluralitní Indii, ale v takřka výhradně muslimském Pákistánu, zemi patřící k těm, které jsou v posledních desetiletích nejvíce zaplaveny extremismem a násilím. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Papež František a islám

Vít Machálek (») | 3. 5. 2017 | přečteno: 600× | komentáře: 0
U příležitosti významné návštěvy papeže v Egyptě a v návaznosti na svůj minulý článek o katolicko-muslimských vztazích za pontifikátu Benedikta XVI. se dnes na blogu budu v rámci téhož tématu zabývat charizmatickou osobností dnešního pontifika. (1) Papež František si své jméno zvolil podle světce z Assisi a také svou nynější cestu do Egypta podnikl ve stopách svatého Františka, jenž v době masakrů křižáckých válek navštívil roku 1219 egyptského sultána al-Kámila. (2)  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Benedikt XVI. a islám

Vít Machálek (») | 28. 4. 2017 | přečteno: 575× | komentáře: 0
Křesťansko-muslimskými vztahy se odborně zabývám už třiadvacet let (1) a v průběhu této doby jsem samozřejmě ve vztahu k nim intenzivně sledoval i přístupy posledních tří papežů. Po pravdě řečeno pokládám jejich úkoly na tomto poli za velice obtížné. Katolicko-muslimský dialog se sice po Druhém vatikánském koncilu začal utěšeně rozvíjet a vztahy mezi oběma společenstvími víry jsou z tohoto úhlu pohledu mnohem lepší než v minulých staletích, v posledních desetiletích však strašlivý nárůst extremismu a násilí vůči křesťanům v muslimském světě (a s ním související návrat k tradičním protiislámským postojům u mnoha křesťanů včetně katolíků) může budit i  dojem, že se vlastně dialogem ničeho nedosáhlo.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

„Kde je Ratzinger, tam je veselo“ aneb Joseph Ratzinger jako oblíbený profesor v letech šedesátých

Vít Machálek (») | 21. 4. 2017 | přečteno: 577× | komentáře: 0
Devadesátiny Josepha Ratzingera alias Benedikta XVI. z 16. dubna 2017 pro mne byly podnětem k přemýšlení o životní cestě tohoto muže. Zdá se mi, že snad teologicky a lidsky vyvrcholila už někdy před padesáti lety, aby pak byla navždy poznamenána traumatem v podobě setkání s primitivními projevy „studentské revoluce označované jako éra sexu, drog a rockenrolu“ (1), které jej roku 1969 přiměly odejít z univerzity v Tübingen a vydat se jinou cestou než doposud. Toto trauma je snad jediným možným klíčem k pochopení některých problematických aspektů Ratzingerova smýšlení, k nimž patří například jeho zcela negativní názor na rockovou hudbu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jihočech Miloslav Vlk

Vít Machálek (») | 21. 3. 2017 | přečteno: 484× | komentáře: 1, poslední: 26. 3. 2017
Tento článek není nekrologem kardinála Miloslava Vlka (17. 5. 1932 – 18. 3. 2017) ani zhodnocením historického významu této osobnosti. Není ani jejím životopisem, protože stručný přehled Vlkovy životní cesty v něm dovádím jen k působení na českobudějovickém biskupském stolci, zatímco jeho pozdější roli pražského arcibiskupa, českého primase a kardinála už nechávám stranou. Chci se v něm spíše jen podělit o své zcela osobní myšlenky a vzpomínky související s významným představitelem českého křesťanství, který nepřímo, ale významně ovlivnil i mou cestu ke katolické víře. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Zemřel P. Hložánka, spoluvězeň Jirouse a Havla (II. část)

Vít Machálek (») | 17. 3. 2017 | přečteno: 438× | komentáře: 0
V druhé, „normalizační“ polovině doby komunistické diktatury v Československu nepředstavovaly totalitě statečně vzdorující disent jen aktivity typu Charty 77, ale do značné míry také aktivity spojené s náboženským životem a tedy s trestným činem „maření státního dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi“. Občanský a křesťanský disent se samozřejmě navzájem prolínaly a ve věznicích husákovského Československa tvořili náboženští, političtí, undergroundoví a další disidenti jediné společenství pronásledovaných. Důležitým svědkem tehdejší doby byl donedávna i P. Radim Hložánka.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Zemřel P. Hložánka, jeden z vězněných členů Společenství Vladimíra Neuwirtha (I. část)

Vít Machálek (») | 3. 3. 2017 | přečteno: 403× | komentáře: 0
Nedávno po dlouhém a naplněném životě odešel z tohoto světa P. Radim Hložánka, jeden ze statečných dělníků na vinici Páně, kteří „nesli tíhu dne a vedro“ (1) po celých čtyřicet let vlády ateistické totalitní ideologie. Život tohoto neúnavného vydavatele křesťanského samizdatu a dvojnásobného vězně svědomí je součástí novodobých českých duchovních dějin, která by neměla upadnout v zapomnění. Na blogu jej představuji jako dalšího z generace „dvacátníků“, která se může pochlubit opravdu mimořádným počtem obdivuhodných osobností.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Náboženská výchova v "tekuté" době

Vít Machálek (») | 27. 1. 2017 | přečteno: 456× | komentáře: 0
Počínaje dneškem bych chtěl své články vyvěšovat vesměs pravidelně každý pátek. Právě pátek a neděle jako dny ukřižování a zmrtvýchvstání utvářejí strukturu křesťanského týdne, odlišnou od týdne sekulárního, židovského či muslimského. I s tímto křesťanským rozměrem pátků a nedělí by měla být spojena výchova v křesťanských rodinách. V nich vyrůstající děti by také – na rozdíl od dětí z většinové společnosti – neměly vnímat jako největší svátek v roce Vánoce, ale Velikonoce s Velkým pátkem a následnou slavností Zmrtvýchvstání Páně. Jedinečnost křesťanství (která se nevylučuje s respektem k jiným druhům jedinečnosti v jiných náboženstvích), vyjádřená specificky křesťanskými svátky, modlitbami, svátostmi, krédem a životním stylem, je ve své podstatě dána osobním, existenciálním spojením s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Kristem. číst dál