Období: březen 2016

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vražda ve školní kapli (kapitola desátá: Válečná porada)

Vít Machálek (») | 30. 3. 2016 | přečteno: 413× | komentáře: 0
Od doby, kdy se roznesla zpráva o silném, jakkoliv jen nepřímém důkazu proti Kristýně, by už na budoucnost rodiny Bartlových v Městečku nikdo nevsadil ani zlámanou grešli. Zdálo se být jen otázkou času, kdy bude Kristýna zatčena a obžalována z vraždy a zbylí členové rodiny budou muset odejít z Městečka, kde by byli vystaveni všeobecné nevoli. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Janovo evangelium 13,1–30: Poslední večeře

Vít Machálek (») | 24. 3. 2016 | přečteno: 689× | komentáře: 0
Na začátku doby postní jsem v závěru prvního ze svých blogových článků o Janově evangeliu  zmiňoval krásný verš z konce jeho Prologu, hovořící o Kristově spočinutí v náruči Otcově. Dnes, na prahu Velikonoc, sice přeskočím z první kapitoly ke třinácté, avšak nikoliv bez návaznosti. V Janově líčení Poslední večeře se totiž znovu objevuje tentýž obraz spočinutí v náruči (či na prsou) Milovaného. Tentokrát však jde o blízkost mezi Pánem a jeho učedníkem: „Jeden z jeho učedníků ležel na Ježíšových prsou, ten, kterého Ježíš miloval” (13,23). O Bohu zjeveném v Novém zákoně, který je jediný, ale nikoliv osamělý, janovská teologie vypovídá, že je dynamickým společenstvím lásky. V Kristu, který se stal člověkem, jsou lidé vtahováni do tohoto společenství lásky a získávají tak podíl na bytí Trojjediného. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vražda ve školní kapli (kapitola devátá: Kristýno!)

Vít Machálek (») | 16. 3. 2016 | přečteno: 526× | komentáře: 0
Kristýna vzpomínala na Vánoce, které Bartlovi tak krásně prožili se svým někdejším německým krajanem a o kterých Hela na její i jeho počest pouštěla Linhartovu píseň „Kristýno!”. Jak strašně dávno už se to všechno zdálo být! Tenkrát měla z té písničky radost a i když se v jejím spletitém textu na první poslech nemohla zcela zorientovat, každopádně ji těžký i fascinující osud její jmenovkyně, křesťanské vizionářky Kristiny Ringlové, zaujal. Dnes však už byl pro ni noční můrou a přízrakem, který ji pronásledoval na každém kroku…  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Litomyšl křesťanská i stalinistická

Vít Machálek (») | 9. 3. 2016 | přečteno: 618× | komentáře: 3, poslední: 7. 7. 2016
Rád bych letos na svém blogu jako „historik – popularizátor” nabízel i stručné přehledy dějin vybraných zemí nebo i jednotlivých měst, k nimž mám nějaký vztah. Jedním z nich je Litomyšl, která z východočeského regionu, v němž dnes působím, sehrála nejdůležitější roli v českých církevních dějinách. (A v níž jsou obě hlavní české křesťanské tradice – katolická a protestantská – dodnes živé, jak v poslední době ukázalo např. vybudování nového moderního kostela Církve bratrské v centru Litomyšli.) Zapsala se ovšem také do dějin proticírkevních. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vražda ve školní kapli (kapitola osmá: Sestry jsou znepokojeny)

Vít Machálek (») | 2. 3. 2016 | přečteno: 423× | komentáře: 0
V Městečku jako by po vraždě na Biskupském gymnáziu zavládl stav obležení. Vedle policejního týmu vyšetřujícího vraždu se v jeho ulicích začal objevovat i zcela nezvyklý počet policistů, jejichž úkolem bylo udržování pořádku. Hlídali především čajovnu rodiny Músových, do jejíchž oken už vedle kamení létaly i zápalné lahve. Rozhněvaní občané, kteří již dříve demonstrovali proti přítomnosti muslimské rodiny v Městečku, po vraždě nepochybovali o tom, že jej spáchala muslimská spolužačka oběti.  číst dál