Období: rok 2013

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Co přinesl rok 2013 (má publikační činnost)

Vít Machálek (») | 31. 12. 2013 | přečteno: 837× | komentáře: 0
„Událostí roku 2013“ se stal bezesporu nástup Jorgeho Bergoglia na papežský stolec, o kterém jsem psal mj. v anketě Kulturních novin. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Světlo

Vít Machálek (») | 31. 12. 2013 | přečteno: 682× | komentáře: 0
Z brněnským biskupstvím doporučeného programu čtení celé Bible rozděleného do dvou let se chýlí ke konci první tři měsíce. Zatímco z biblických knih doporučených k četbě říjnové a listopadové mne nejvíce oslovila některá místa z Markova evangelia, z prosincového čtení mě nečekaně zasáhl začátek osmé kapitoly 4. knihy Mojžíšovy (Numeri). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

The Gospel of Mark

Vít Machálek (») | 5. 11. 2013 | přečteno: 699× | komentáře: 0
Existuje-li nějaké album, které bych opravdu toužil mít, pak je jím „Johnny Cash Reads The Complete New Testament“, tedy Nový zákon v angličtině v podání Johnnyho Cashe. To by ovšem pro mne bylo nesehnatelné nebo v nejlepším případě příliš drahé, a tak rád beru zavděk i malou náhražkou v podobě krásné knížečky s cédéčkem „The Gospel of Mark. Evangelium podle Marka“, kterou nakladatelství Computer Press a jazyková škola Anglictina.com za neuvěřitelných 59 korun nabízejí těm, kdo se učí angličtině – a jistě i těm, kdo se učí životu… číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Smrti, kde je tvé vítězství? (Gospelový odkaz Johnnyho Cashe VIII)

Vít Machálek (») | 12. 9. 2013 | přečteno: 956× | komentáře: 0
Každá písnička prý jednou skončí. Nemyslím si, že by to platilo o písni, kterou podle Apokalypsy zástup vykoupených s doprovodem Božích louten zpívá před trůnem svého Pána. Hlas Johnnyho Cashe jako bych v duchu slyšel věčně burácet uprostřed tohoto zástupu. V den desátého výročí Cashova vstupu do věčnosti z 12. září 2003 však každopádně končí můj seriál věnovaný jeho odkazu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Čecháčkovství vs. lidská práva

Vít Machálek (») | 10. 9. 2013 | přečteno: 792× | komentáře: 0
Tímto příspěvkem bych chtěl na tomto blogu uzavřít své letošní glosování událostí na politické scéně. K nadcházejícím parlamentním volbám se zde nijak vyjadřovat nebudu, podobně jako jsem se k nim nevyjadřoval ani v minulosti. Výjimku představovaly jen volby prezidentské, ve kterých šlo o jednoznačnou volbu mezi dvěma kandidáty, z nichž jednoho si vážím a druhým musím spíš pohrdat. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

„Bacilonosič“ víry Graham Greene

Vít Machálek (») | 3. 9. 2013 | přečteno: 658× | komentáře: 0
V minulém článku jsem zavítal do temného světa Tess z d’Urbervillů a jejího duchovního otce Thomase Hardyho. Dnes zvu k „Návštěvě u Morina“, to jest v také dost temném světě autora stejnojmenné povídky, Grahama Greena (1904–1991). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Hardyho realismus bez Reality

Vít Machálek (») | 27. 8. 2013 | přečteno: 675× | komentáře: 0
Umění má bezesporu velkou moc. Například v citlivém období dospívání se obrazy z uměleckých děl mohou snadno vtisknout do lidské mysli a ovlivnit její další fungování. O seriálu „Casterbridgeský starosta“, natočeném podle románu Thomase Hardyho a vysílaném Československou televizí v době mého dospívání, žel nemohu říci, že by mi poskytl nějakou pozitivní inspiraci pro můj další život. Starosta Henchard z tohoto románu je postavou fascinující, ale následování jeho příkladu není zrovna doporučeníhodné… číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Meditovat film?

Vít Machálek (») | 9. 8. 2013 | přečteno: 654× | komentáře: 0
Pod tímto názvem kdysi v časopise „Jezuité“ vyšel článek o modernizované podobě ignaciánských exercicií, v níž k rozjímání nad vlastní životní cestou a uzdravování na ní utrpěných zranění při prožívání Boží přítomnosti člověku pomáhají příběhy z filmů, které jsou v průběhu duchovních cvičení promítány. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Rozmlouvání s mužem z Galileje (Gospelový odkaz Johnnyho Cashe VII)

Vít Machálek (») | 25. 7. 2013 | přečteno: 826× | komentáře: 0
„Slyšel jednou slova shůry: / Konej, Johne, moji vůli! / Jeho srdce ztichlo v úžasu, / když Ježíše poznal po hlasu. / Na kolenou, rozechvěle, / mluví s mužem z Galileje…“ číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Erziehung in großen Weltreligionen

Vít Machálek (») | 25. 7. 2013 | přečteno: 1076× | komentáře: 0
Zusammenfassung: Hinter allen Werte-Systemen steht der Einfluss der Religion. Dieser Aufsatz widmet sich der Erziehung in fünf großen Weltreligionen (Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Christentum, Islam). Er beschreibt ihre Riten bei der Geburt eines Kindes und beim Übergang von Kindheit zum  Erwachsensein, Werte-Erziehung usw. Dann fasst er zusammen, worin sich die Religionen in der Erziehung gleichen. Er nennt die Werte, die man in allen Religionen findet, und zum Schluss konstatiert, dass in unserer Kultur das Werte-System von Bibel und Christentum ausgehen muss.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ruah

Vít Machálek (») | 18. 5. 2013 | přečteno: 740× | komentáře: 0
Ruah je hebrejské slovo ženského rodu, označující božskou Osobu, s Níž se apoštolové tajemným způsobem setkali o Letnicích. Důvěře v Její působení se učím nejen z Bible, ale i z písně U2 "Mysterious Ways", jejíž text zde parafrázuji. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vyhnání Boha z ráje

Vít Machálek (») | 30. 4. 2013 | přečteno: 824× | komentáře: 0
Hlavní téma tohoto blogu představuje dialog křesťanství a dnešní kultury, odrážející se mj. v celé tvorbě Bona Voxe a U2. V poslední době jsem se zde zabýval Bonovými písněmi z alb Achtung Baby (1991) a Zooropa (1993). Nyní je na řadě album Pop (1997), třetí z desek, na kterých nás „U2 žádají, abychom sami hledali smysl, lásku či víru uprostřed chaosu a mediální masáže moderní doby“. Toto album, přístupnější než Achtung Baby a Zooropa, shrnuje a dovršuje „trilogii o hledání a pochybnostech. Bono hledá smysl v moderním světě tak, že přijímá a následně zavrhuje jeho nástrahy.“ (1)  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Frankl, Giussani, Bergoglio (a Cohen) o lidském srdci volajícím po Bohu

Vít Machálek (») | 3. 4. 2013 | přečteno: 958× | komentáře: 0
Motto: „Stvořil jsi nás pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.“ (sv. Augustin) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dvacet růžencových tajemství

Vít Machálek (») | 2. 4. 2013 | přečteno: 833× | komentáře: 0
V předešlém příspěvku jsem jako motto ke své básničce o cestě do Emaus ocitoval výklad čtyřiadvacáté kapitoly Lukášova evangelia z kázání, které dnešní papež ještě jako kardinál pronesl o loňské Velké noci. V tomto kázání Jorge Mario Bergoglio hovořil i o Panně Marii, a to těmito slovy: číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Cesta do Emaus

Vít Machálek (») | 2. 4. 2013 | přečteno: 678× | komentáře: 1, poslední: 3. 4. 2013
„Učedníci v Emauzích se uzavřeli ve zklamání (srv. Lk 24,13–24). V jádru měli strach z radosti (srv. Lk 24,41). A historie se opakuje. V těchto našich nocích, v nocích strachu, v nocích pokušení a zkoušek, v nocích, ve kterých se přemožené otroctví domáhá návratu, Pán pokračuje v bdění tak, jako bděl onu noc v Egyptě, a sladkými otcovskými slovy nám říká: ,Proč jste tak rozrušeni a proč vám v srdci vyvstávají pochybnosti? Podívejte se mi na ruce a na nohy, vždyť jsem to já! Sáhněte si na mne’ (Lk 24,39) nebo někdy trochu důrazněji: ,Ach, nechápavá srdce zdráhající se uvěřit všemu, co ohlásili proroci! Což neměl Kristus snášet všechno to utrpení, aby vešel do své slávy?’ (Lk 24, 25–26). Vzkříšený Pán je stále živý a blízko nám.“ (Jorge Mario Bergoglio) číst dál