Sestry

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vražda ve školní kapli (kapitola 11.–14.)

Vít Machálek (») | 13. 4. 2016 | přečteno: 524× | komentáře: 0
Dlouho očekávané rozuzlení je tady.:-) Příběh tří sester a zločinu na Biskupském gymnáziu dnes končí. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vražda ve školní kapli (kapitola desátá: Válečná porada)

Vít Machálek (») | 30. 3. 2016 | přečteno: 413× | komentáře: 0
Od doby, kdy se roznesla zpráva o silném, jakkoliv jen nepřímém důkazu proti Kristýně, by už na budoucnost rodiny Bartlových v Městečku nikdo nevsadil ani zlámanou grešli. Zdálo se být jen otázkou času, kdy bude Kristýna zatčena a obžalována z vraždy a zbylí členové rodiny budou muset odejít z Městečka, kde by byli vystaveni všeobecné nevoli. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vražda ve školní kapli (kapitola devátá: Kristýno!)

Vít Machálek (») | 16. 3. 2016 | přečteno: 526× | komentáře: 0
Kristýna vzpomínala na Vánoce, které Bartlovi tak krásně prožili se svým někdejším německým krajanem a o kterých Hela na její i jeho počest pouštěla Linhartovu píseň „Kristýno!”. Jak strašně dávno už se to všechno zdálo být! Tenkrát měla z té písničky radost a i když se v jejím spletitém textu na první poslech nemohla zcela zorientovat, každopádně ji těžký i fascinující osud její jmenovkyně, křesťanské vizionářky Kristiny Ringlové, zaujal. Dnes však už byl pro ni noční můrou a přízrakem, který ji pronásledoval na každém kroku…  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vražda ve školní kapli (kapitola osmá: Sestry jsou znepokojeny)

Vít Machálek (») | 2. 3. 2016 | přečteno: 423× | komentáře: 0
V Městečku jako by po vraždě na Biskupském gymnáziu zavládl stav obležení. Vedle policejního týmu vyšetřujícího vraždu se v jeho ulicích začal objevovat i zcela nezvyklý počet policistů, jejichž úkolem bylo udržování pořádku. Hlídali především čajovnu rodiny Músových, do jejíchž oken už vedle kamení létaly i zápalné lahve. Rozhněvaní občané, kteří již dříve demonstrovali proti přítomnosti muslimské rodiny v Městečku, po vraždě nepochybovali o tom, že jej spáchala muslimská spolužačka oběti.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vražda ve školní kapli (kapitola sedmá: Vražda)

Vít Machálek (») | 17. 2. 2016 | přečteno: 452× | komentáře: 0
Biskupské gymnázium v Městečku bylo malé co do počtu studentů, ne však co do velikosti a vybavenosti školy. Studenti v ní mohli volné chvíle trávit v různých druzích studoven a čítáren, posiloven a sportovních sálů atd. A samozřejmě také ve školní kapli. Všechny tyto možnosti se týkaly nejen přestávek, ale i doby před začátkem vyučování. Ve třídě se studenti obvykle scházeli až těsně před osmou, kdy začínala první hodina. Předtím byli mnozí z nich rozptýleni v různých prostorách školy. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vražda ve školní kapli (kapitola šestá: Třesky plesky)

Vít Machálek (») | 3. 2. 2016 | přečteno: 424× | komentáře: 0
„Muslimové stahují křesťany z kůže, to by tě mělo zajímat,” řekl o přestávce Adam Kristýně. Ve skutečnosti ovšem šéfredaktora Třesků plesků zajímala Kristýna Bartlová. Zjistil si dokonce i etymologii příjmení „Bartl”, jež bylo původně německou zdrobnělinou jména Bartholomäus. Svatý Bartoloměj byl apoštol, který podle tradice hlásal evangelium v Arménii, kde ho zaživa stáhli z kůže. Předkřesťanští Arméni podle Adamova svérázného výkladu nepochybně vyznávali nějaké zcela barbarské náboženství, které později za osmanské éry splynulo s islámem. Přece nemůže být podobností čistě náhodnou, že Turci po dobytí Kypru z roku 1571 zaživa stáhli z kůže tamějšího benátského velitele Bragadina? Právě tahle jejich bestialita jim však vzápětí přivodila velký pád, protože vedla k vyslání loďstva Svaté ligy v čele s donem Juanem d’Austria, které muslimy rozdrtilo v bitvě u Lepanta. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vražda ve školní kapli (kapitola pátá: Lajla a Madžnún)

Vít Machálek (») | 20. 1. 2016 | přečteno: 465× | komentáře: 0
Výuka na Biskupském gymnáziu začínala až za půl hodiny a ve školní kapli byl jako obvykle touto dobou jen jediný člověk. Chlapec s přezdívkou svatý František v ní byl sám, ale tentokrát spíš sám se svými myšlenkami než sám se svým Pánem. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vražda ve školní kapli (kapitola čtvrtá: Šibenice)

Vít Machálek (») | 6. 1. 2016 | přečteno: 430× | komentáře: 0
Zima byla toho roku velmi mírná a Hela s Kristýnou nemusely přerušit svůj pravidelný večerní jogging, kterému se oddávaly ve Strži. Obě byly dívkami sportovního typu a v elegantních běžeckých soupravách jim to slušelo natolik, že se za nimi oko nejednoho z kolemjdoucích opačného pohlaví se zalíbením ohlédlo. Helu nicméně poněkud překvapilo, když se k nim sebevědomě hlásil jeden ze studentů Biskupského gymnázia, který Kristýnu pozdravil velmi důvěrným a poněkud vtíravě působícím způsobem. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vražda ve školní kapli (kapitola třetí: Vánoce u Bartlových)

Vít Machálek (») | 23. 12. 2015 | přečteno: 392× | komentáře: 0
Bartlovi byli dobrou křesťanskou rodinou, která ve svém rodinném domku často poskytovala útočiště potřebným. Zvláště na Vánoce k sobě vždy zvali někoho, kdo by je jinak neměl s kým trávit. Tentokrát o nich měli opravdu pozoruhodného hosta, který ztělesňoval tragické dějiny jejich Městečka. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vražda ve školní kapli (kapitola druhá: Třídní schůzky)

Vít Machálek (») | 9. 12. 2015 | přečteno: 406× | komentáře: 0
Třídní profesor Kristýny Bartlové na Biskupském gymnáziu pomalu končil svůj proslov k rodičům a utíral si zpocené čelo. Za dnešních nálad v Městečku sotva mohl existovat méně populární úkol, než mluvit proti islamofobii. Jemu ale nic jiného nezbývalo. Lalja, dcera starého Músy z čajovny, byla v jeho třídě vystavena šikaně, o které se na třídních schůzkách nemohl nezmínit. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vražda ve školní kapli (kapitola první: V čajovně)

Vít Machálek (») | 25. 11. 2015 | přečteno: 469× | komentáře: 1, poslední: 25. 11. 2015
V čajovně, kterou na náměstí na okraji parku Strž provozovala rodina Músových, toho dne nebylo příliš útulno. Její okna, rozbitá při nedávné demonstraci hnutí „Islám v Městečku nechceme”, ještě nebyla zcela zasklena. Naštěstí bylo počasí na listopad velmi teplé. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Strašidelná povídka 4

Vít Machálek (») | 26. 10. 2015 | přečteno: 519× | komentáře: 1, poslední: 26. 10. 2015
„Katko, asi se dám k bahá’istům,“ hlásila Hela po příchodu domů s úsměvem. „Jsou super: Podporují emancipaci, už v 19. století požadovali rovnoprávnost žen i v přístupu ke vzdělání a ženy se u nich mohou uplatnit v náboženských institucích – ne jako u katolíků... A stejně jako já jsou přesvědčeni, že jedině ženy mohou světu přinést mír! Znáš tuto víru, religionistko?“ číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Strašidelná povídka 3

Vít Machálek (») | 21. 10. 2015 | přečteno: 629× | komentáře: 0
Velikonce už dávno patřily minulosti a na Biskupském gymnáziu v Městečku  se blížily maturity. Jednou z posledních akcí, které se ještě maturanti před svým odchodem na „svatý týden“ zúčastnili, byla přednáška na téma „Nebezpečí sekt“, určená pro studenty i mimoškolní veřejnost. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Strašidelná povídka 2

Vít Machálek (») | 14. 10. 2015 | přečteno: 546× | komentáře: 0
Církev slavila Květnou neděli. Při bohoslužbě se četlo evangelium o slavném vjezdu Krista do Jeruzaléma, ale také pašije o utrpení Páně. Když se Katka, Hela a Kristýnka společně vracely z kostela, Hela poznamenala: „Den poté, co v Betanii jedna z Ježíšových učednic pomazala jeho tělo k pohřbu, jej jeho mužští učedníci nadšeně vítali jako krále, který se triumfálně ujme moci... Už předtím chtěli ty, kteří ho nepřijímali, spálit nebeským ohněm a rozdělovali si vládní křesla v budoucí mesiášské říši. A i když pak viděli, že je všechno jinak, brzy se zase otřepali a své násilí, fanatismus a touhu po moci si dokonce i ve jménu ukřižovaného Mesiáše vesele provozovali dál. Pán Ježíš toto vše viděl ve své těžké hodině v Getsemanech a jeho duše z toho byla ,smutná až k smrti´...“ číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Strašidelná povídka 1

Vít Machálek (») | 7. 10. 2015 | přečteno: 591× | komentáře: 0
„Katko poslouchej,“ řekla Hela, listující Knížkou o mužích a ženách. „Tohle je dost dobrý: ,Kdyby se do Betléma vypravily místo tří mudrců tři moudré ženy, bývaly by se zeptaly na cestu a dorazily by včas, aby pomohly při porodu. Přinesly by praktické dárky jako plenky, kojenecké lahve a odsávačku. Uklidily by stáje, uvařily by a na zemi by po věky věků panoval mír.´“ číst dál