Církevní dějiny

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Hvězdná hodina a pád katolicismu v našich zemích

Vít Machálek (») | 22. 11. 2019 | přečteno: 261× | komentáře: 0
V tomto posledním článku svého blogování k třicátému výročí událostí roku 1989 bych chtěl připomenout „hvězdnou hodinu“ spojení katolíků s disentem a sametovou revolucí i vzápětí následující pád zpět, k situaci, v níž církev ve vztahu ke směřování české společnosti nehraje téměř žádnou roli.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jan Dobraczyński: Boží přítelkyně

Vít Machálek (») | 4. 10. 2019 | přečteno: 207× | komentáře: 0
Dnešek je výročním dnem sv. Terezie z Avily (28. 3. 1515 – 4. 10. 1582), kterou bych rád připomněl článkem o jí věnovaném románu polského spisovatele Jana Dobraczyńského. V žánru historických románů o velkých světcích dějin křesťanství mám jinak načtené spíše knihy Louise de Wohla, ten však psal víc o světcích-mužích a z portrétů světic se mu podařily jen knihy o „akčních“ hrdinkách, jakými byly Kateřina Sienská či Jana z Arku. Vůbec se mu ovšem nedivím, protože známé světice dějin křesťanství většinou žily v klášterech a jejich životní dramata se spíše než ve vnějším světě odehrávaly ve světě vnitřním, takže jsou pro romanopisce obtížně zobrazitelná.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ekumena skřípající stále rozdělenou historickou pamětí

Vít Machálek (») | 9. 9. 2019 | přečteno: 185× | komentáře: 0
400. výročí smrti Košických mučedníků zabitých po marném nucení ke zřeknutí se katolické víry dne 7. září 1619 mne nutí k přemýšlení o tom, jak i přes všechny pokroky ekumenismu zůstává historická paměť katolických a evangelických křesťanů stále rozdělená.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Pět protikatolických revolucí a (možná) smrt Západu

Vít Machálek (») | 27. 8. 2019 | přečteno: 120× | komentáře: 0
Velký český teolog a religionista Karel Skalický vydal v předvečer svých pětaosmdesátin pozoruhodnou publikaci Církev v Evropě, Evropa v církvi (1), rozebírající dějiny církve v kontextu pěti evropských i českých revolucí, spojených s bojem o investituru, s vystoupením reformátorů, s bojem za liberální svobody, s bojem za svobodu od vykořisťování a konečně s bojem za lidská práva v roce 1989. Tuto knihu mohu jen vřele doporučit. Můj dnešní článek z ní však přebírá jen schéma „revolucí“, uchopené zcela odlišným způsobem. Jde v něm navíc jen o letmý námět k diskusi, ne ještě o propracovaný text.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

2x pražský arcibiskup vs. antisemitismus

Vít Machálek (») | 3. 12. 2018 | přečteno: 264× | komentáře: 0
Nikdy nepřestanu litovat toho, že druhé kolo prezidentských voleb z roku 2013 nevyneslo na Hrad Karla Schwarzenberga, který k tomu byl kvalifikován už rodinnou tradicí. Kdykoliv kníže Karel řekne „Povím vám historku…“, tak je to něco velice zajímavého a obvykle spojeného s dějinami této země, v níž Schwarzenbergové po staletí hrají vynikající roli. Jeden z nejlepších příběhů z rodové paměti, týkající se kardinála Bedřicha Schwarzenberga (1809–1885), dal knížepán k lepšímu v nedávném rozhovoru pro Reflex:  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Středověk versus novověk

Vít Machálek (») | 12. 11. 2018 | přečteno: 274× | komentáře: 0
Hlasování v anketě Katolického týdeníku o „Knihu čtenářů“ roku 2018 (1) je pro mne velmi jednoduchou záležitostí, protože v nabídce volitelných titulů z řady téměř výhradně současných autorů vyniká jediné klasické, věky prověřené dílo v podobě nového vydání Dialogu s Boží prozřetelností svaté Kateřiny Sienské.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Katolíci v době kolem vzniku ČSR III

Vít Machálek (») | 5. 11. 2018 | přečteno: 262× | komentáře: 0
Dnes se budu po 70. výročí komunistického puče, 50. výročí sovětské okupace a 80. výročí Mnichova zabývat poslední ze smutných událostí „roků na osmičku“ 20. století v podobě 100. výročí blasfemického řádění „osvobozeného národa“, kterému o prvním dnu svátečním v nově vzniklém Československu, v neděli 3. listopadu 1918, padla za oběť socha Immaculaty z mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Katolíci v době kolem vzniku ČSR II

Vít Machálek (») | 29. 10. 2018 | přečteno: 268× | komentáře: 0
Ve svém dnešním zamyšlení bych se chtěl zaměřit na dobu vlády posledního českého krále Karla IV. (jako rakouského císaře Karla I.), před sto lety svrženého i s celou monarchií. Z katolického pohledu tehdejší český jásot nad svržením tohoto panovníka vyznívá jako skutečnost značně  ironická, a to přinejmenším od roku 2004, kdy byl císař Karel blahořečen. Dalo by se říci, že ani jednomu ze svých svatých panovníků (knížeti Václavovi a králi Karlovi) nepřipravili Češi zrovna dobrý osud…  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Katolíci v době kolem vzniku ČSR I

Vít Machálek (») | 22. 10. 2018 | přečteno: 266× | komentáře: 0
Proměna zemí Koruny svatováclavské coby součásti habsburské monarchie v země samostatné Československé republiky, jejíž 100. výročí se v těchto dnech oslavuje, je pro mnohé (ne však pro katolíky) věcí absolutně a bezvýhradně pozitivní. Na svém blogu bych se chtěl nad dobou před sto lety zamýšlet z hlediska nejen politického, ale především náboženského. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Katolíci v době kolem Mnichova II

Vít Machálek (») | 8. 10. 2018 | přečteno: 293× | komentáře: 0
Mnichov byl pro českou společnost strašlivou zkouškou, nelze však říci, že by jí nepřinesl vůbec nic pozitivního. Horké hlavy socialistů a liberálů, kteří po roce 1918 nešetřili fanatickými útoky proti katolické víře, v této době každopádně vychladly a zjistily, že skutečným nepřítelem českého národa je někdo úplně jiný než Řím. Starý sociální demokrat Rudolf Bechyně, který v době protikatolického amoku po 28. říjnu v parlamentu pronesl pověstná slova ke knězi Šrámkovi „Ty, černý pope, odtud vyletíš!“ (1), se nyní vyjádřil takto: číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Katolíci v době kolem Mnichova I

Vít Machálek (») | 1. 10. 2018 | přečteno: 321× | komentáře: 0
Nejen před rokem 1989, ale i po něm byla v české historiografii běžná představa, že katolická církev, která byla po roce 1918 vykázána do patřičných mezí, se v době pádu první republiky začala zase nehorázně drát o pozice. (1) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Katolíci před okupací a po ní

Vít Machálek (») | 13. 8. 2018 | přečteno: 373× | komentáře: 0
České církevní dějiny, kterým bych se rád věnoval jak dnes ve vztahu k době před padesáti lety, tak i při zářijovém a říjnovém osmičkovém výročí ve vztahu k době před sedmdesáti a před sto lety, stojí stranou zájmu mainstreamové české historiografie. I ve zřejmě nejlepší učebnici českých dějin jsem ve vztahu k jejich náboženskému rozměru ve dvacátém století narazil výhradně na zmínky o Masarykově protikřesťanské religiozitě (1) a naproti tomu ani na sebemenší zmínku, která by se týkala českého křesťanství. A to je přitom pořád ještě ta lepší možnost ve srovnání s alternativou, kterou představuje neúnavné omílání frází o katolickém „klerofašismu“, „svěcení zbraní“ apod. v dílech (post)komunistických historiků. V zemích Koruny svatováclavské (proměněných v země Republiky československé) po dlouhá desetiletí docházelo a stále dochází buď k démonizaci, anebo k marginalizaci katolicismu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

23. květen 1618 – černý den českých dějin?

Vít Machálek (») | 23. 5. 2018 | přečteno: 321× | komentáře: 0
Povstání českých protestantských stavů, zahájené přesně před 400 lety vyhozením místodržících Slavaty a Martinice z oken Pražského hradu, z nejnovějších dějin tak trochu připomíná válku v Iráku. Tu Američané v roce 2003 nepravdivě zdůvodňovali tím, že Saddám Husajn vyrábí zbraně hromadného ničení, je součástí „osy zla“, podporuje al-Káidu apod., i když skutečné důvody americké invaze do Iráku byly zcela jiné. Také krásné a plamenně proklamované heslo boje za náboženskou svobodu bylo v květnu 1618 jen záminkou, za kterou se skrývaly cíle značně odlišné.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Martin Luther a křest jako brána k radosti

Vít Machálek (») | 31. 10. 2017 | přečteno: 553× | komentáře: 1, poslední: 3. 11. 2017
„Jeden Pán, jedna víra, jeden křest pojí nás, tvoříme jedno tělo, slyšíme Kristův hlas…“ S mou oblíbenou písní (1) na rtech si dnes, 31. října 2017, připomínám 500. výročí vystoupení Martina Luthera. Jako historik církevních dějin se trápím všemi těmi strašlivými věcmi, které si katolíci a protestanti od Lutherova vystoupení po celá staletí vzájemně prováděli. Jako křesťan dnešní doby jsem však především vděčný za to, že v éře ekumenismu jsme si už vědomi toho nejpodstatnějšího, co nás spojuje – jednoho Pána, jedné víry, jednoho křtu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Rozporuplná výročí

Vít Machálek (») | 9. 1. 2017 | přečteno: 431× | komentáře: 0
V druhém ze svých úvodních článků letošního roku bych rád zmínil některá pro mne podstatná výročí roku 2017 a s nimi spojené osobnosti, jejichž společným jmenovatelem se mi zdá být rozporuplnost.  Předesílám, že žádnou z těchto osobností neodsuzuji a že jejich rozporuplnost mi je spíš naopak přibližuje. Může mi pomáhat i k sebekritickému přemýšlení o nejednoznačnosti vlastního smýšlení a jednání… číst dál