Dějiny zemí a měst

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jihočeská zamyšlení II: Písecké střípky

Vít Machálek (») | 9. 9. 2019 | přečteno: 176× | komentáře: 0
Dne 2. září 2019 vysílalo Radio Proglas pořad „Mučedníci písečtí“, spojený s jedním z výročí letošního „roku na devatenáctku“. Nestačil jsem se divit. S příběhem mučednické smrti píseckých dominikánů povražděných roku 1419 poté, co se odmítli stát husity, jsem se nikdy nesetkal ani při studiu českých dějin, ani při svém poznávacím pobytu v Písku.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Brno v době válek patnáctého století

Vít Machálek (») | 21. 8. 2019 | přečteno: 63× | komentáře: 0
Úvodem svého letošního blogování o dějinách Brna musím připomenout četná historická výročí letošního „roku na devítku“. Rok 1419 patří k letopočtům demonstrujícím naprostou odlišnost v Brně psaných moravských dějin od v Praze psaných dějin českých. Žádná obdoba první pražské defenestrace se zde nekonala a katolické Brno tehdy i později stálo na opačné straně než husitská Praha. O dvě stě let později rok 1619, ve kterém téměř došlo k brněnské obdobě druhé pražské defenestrace, už naproti tomu demonstroval jistou odvozenost moravského dění od českého, i když bezesporu nejvýznamnější moravský protestantský politik Karel Starší ze Žerotína v téže době naopak ztělesnil jeho protikladnost. Z výročí dvacátého století je nutno zmínit vznik Velkého Brna a brněnské univerzity z roku 1919. V téže době se ovšem Brno z metropole zaniklého Moravského markrabství stalo jen provinčním městem, což posléze dovršila likvidace Moravskoslezské země k 1. lednu 1949. V posledním z jubilejních let se na sklonku roku 1989 započal pokus o její obnovu, který však skončil naprostým neúspěchem a tím i definitivním pádem Brna do politické bezvýznamnosti.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Kunštátem po stopách jeho velikánů

Vít Machálek (») | 31. 7. 2019 | přečteno: 146× | komentáře: 0
V minulosti už jsem na blogu s vděčností vzpomínal na to, že jsem díky svému tátovi už jako malý kluk mohl projezdit a poznat celou jižní Moravu. Dnes vzpomínám na tátu současně i ve spojení s jeho dlouholetým kolegou z brněnského Výzkumného ústavu makromolekulární chemie Janem Šimsou, evangelickým farářem, který na tomto pracovišti našel aspoň nějaké zaměstnání poté, co byl jako disident komunistickým režimem zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti. Předtím spravoval evangelický sbor v Prosetíně a kazatelskou stanici v Kunštátě, kde začátkem sedmdesátých let navázal ekumenické přátelství s tehdejším kunštátským katolickým farářem, biskupem skryté církve Stanislavem Krátkým. Když jsem si letos, v jubilejním roce s Kunštátem spojeného Františka Halase (+1949), do tohoto městečka ležícího na pomezí dvou mně drahých regionů (brněnského a vysočinského) udělal prázdninový výlet, posloužila mi při tom jako průvodce právě slova otce Krátkého k návštěvníkům Kunštátu, zaznamenaná farářem Šimsou:  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jihočeská zamyšlení I: Zaplavené (nejen) vltavské údolí

Vít Machálek (») | 13. 5. 2019 | přečteno: 242× | komentáře: 1, poslední: 20. 5. 2019
I když vlastní téma tohoto článku je jiné a málo radostné, před volbami do Evropského parlamentu se mi zdá být vhodné úvodem ocenit skutečnost, že už neexistuje žádná pohraničníky střežená hranice mezi českou a bavorskou stranou Šumavy či mezi moravským a rakouským břehem Dyje. (1) Právě jižní část českých zemí sousedící s Bavorskem a Rakouskem – od Železné Rudy po Mikulov – je mi osobně nejbližší a pojí se s ní mnohem více mých významných vzpomínek a prožitků než s částí severní. I když „mou“ řekou je primárně Svitava a ne Vltava a mou zemí Morava a ne Čechy, nemám silnější vztah k východní moravské části našich zemí než k západní české, ale pomyslná dělící čára pro mne vede spíš mezi jihem a severem. Je to dáno mj. i tím, že právě jižní Morava a jižní Čechy byly vždy více spojeny s duchovním rozměrem lidského života.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Britská monarchie v sedmnáctém století II

Vít Machálek (») | 20. 2. 2019 | přečteno: 241× | komentáře: 0
Zatímco u nás má patrně většina lidí dodnes pocit, že v politice jde o osoby jednotlivých politiků, Angličané už dávno pochopili, že podstatné nejsou charizmatické osobnosti, ale instituce a pravidla. Poté, co nechal roku 1649 revolucionář Cromwell popravit krále Karla, aby se pak fakticky posadil na trůn místo něj, jako by Anglii tento jediný omyl stačil k trvalému vystřízlivění z extremistické politiky.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Britská monarchie v sedmnáctém století I

Vít Machálek (») | 31. 1. 2019 | přečteno: 252× | komentáře: 0
Dne 30. ledna 2019 uplynulo 370 let od tragické události z roku 1649, kdy z vůle anglických revolucionářů kat usekl hlavu králi Karlu Prvnímu. Na rozdíl od svržení stejnojmenného rakouského císaře a českého krále na konci první světové války ovšem tato událost neznamenala konec monarchie, která v Británii trvá dodnes. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Rakousko na cestě ke vzniku podunajské monarchie i po jejím zániku

Vít Machálek (») | 15. 10. 2018 | přečteno: 251× | komentáře: 0
Sté výročí událostí z října 1918 se nepochybně v různých středoevropských zemích připomíná různě. U nás se tradičně slaví, tím spíš je však třeba připomenout, že šlo především o rozbití velkého habsburského soustátí na malé nástupnické státy, jejichž další dějiny byly značně pohnuté. Jedním z nich byla i malá Rakouská republika. Ve svém dnešním přehledu dějin k ní dnes patřících zemí se zaměřím hlavně na období před vznikem podunajské monarchie a po jejím zániku, protože o dějinách hasburského soustátí podrobněji pojednávám jinde (např. na vit-machalek.spqr.cz). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Japonské náboženské dějiny IV: Křesťanská misie – jak dál?

Vít Machálek (») | 17. 5. 2018 | přečteno: 289× | komentáře: 0
Motto: „Církev je svou povahou misijní společenství. Misie, tedy šíření evangelia, není ,mimo jiné‘ jednou z činností, kterou církev ,občas‘ vykonává. Šíření evangelia je důvod, proč církev existuje. Naším nejdůležitějším úkolem je dělit se o radost z evangelia s lidmi, kteří se víře odcizili, nebo o ní nikdy neslyšeli.“ Ludvík Armbruster, český misionář v Japonsku (1) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Japonské náboženské dějiny III: Občanské náboženství a jeho krize

Vít Machálek (») | 7. 5. 2018 | přečteno: 257× | komentáře: 0
Zatímco můj minulý článek o náboženských dějinách Japonska byl psán spíše z křesťanského pohledu, dnes se vrátím k perspektivě spojené s religionistikou a sociologií náboženství. Ta poněkud překvapivě srovnává novodobou japonskou a americkou religiozitu a tvrdí, že v obou těchto zemích se vytvořil fenomén pojmenovatelný jako „občanské náboženství“, spojený s hlásáním vlastní výlučnosti a současně s kombinováním prvků různých náboženských tradic. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Japonské náboženské dějiny II: Od Františka Xaverského ke „kakure kirišitan“

Vít Machálek (») | 5. 2. 2018 | přečteno: 467× | komentáře: 0
Dnešek – 5. únor – je výročním dnem mučednické smrti Pavla Mikiho a druhů v Nagasaki. Můj dnešní článek shrnuje období od zahájení jezuitských misií v Japonsku Františkem Xaverským (1549) přes ukřižování Pavla Mikiho a jeho druhů (1597) až k jejich prohlášení za svaté (1862) a o několik let pozdějšímu zjištění, že japonská církev dlouhou éru pronásledování přežila v podobě skrytých křesťanů, „kakure kirišitan“.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Brno za Přemyslovců a Lucemburků

Vít Machálek (») | 23. 1. 2018 | přečteno: 486× | komentáře: 0
K tomuto článku mne inspirovalo nejprve brněnské výročí tohoto měsíce (775 let od vydání prvního královského privilegia pro Brno Přemyslovcem Václavem I. v lednu 1243) a pak i pojednání o cestě do Lucemburku v letošním lednovém čísle Brněnského Metropolitanu z pera kněze a dokumentaristy Jana Hanáka. Ten ve svém článku „Sloužím“ připomněl heslo Sloužím – Ich dien, které si ve 14. století dal do štítu král Jan Lucemburský (a ve 20. století prezident Emil Hácha) a které představuje naprostý protiklad postojů hlavy státu, jež „jako führer podestýlá jen svému břichu“. A samozřejmě připomněl dobu na pomezí 14. a 15. století, v níž bylo z Brna do Lucemburku mnohem blíž než dnes, protože moravská metropole prožívala svou slavnou politickou éru jako sídelní město markraběcí dynastie z vedlejší větve Lucemburků. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Francie doby Tří mušketýrů (II. část)

Vít Machálek (») | 15. 12. 2017 | přečteno: 348× | komentáře: 0
V tomto článku se budu zamýšlet nad dějinami Francie doby Ludvíka XIV. Půjde o neradostné přemítání, při kterém mé myšlenky občas zaletí až k hrůznému období Velké francouzské revoluce. Dějiny jsou někdy až bizarně nespravedlivé: Místo Ludvíka XIV. v nich byl gilotinou potrestán Ludvík XVI., který umožnil obnovení náboženské tolerance, nebyl hrozbou ani pro životy svých poddaných, ani pro svobodu zemí v sousedství Francie a Bastila za něj zela prázdnotou. Revolucionáři, kteří by se k ní za drsné vlády Ludvíka XIV. neodvážili ani přiblížit, ji za Ludvíka XVI. s jalovým hrdinstvím zcela zbytečně dobývali… číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Francie doby Tří mušketýrů (I. část)

Vít Machálek (») | 4. 12. 2017 | přečteno: 449× | komentáře: 0
Na dnešek připadá 375. výročí smrti muže, laické veřejnosti asi nejznámějšího z prvního dílu Dumasových Mušketýrů. Armand-Jean du Plessis kardinál de Richelieu (9. 5. 1585 ‒ 4. 12. 1642) byl jistě velkou postavou francouzských dějin, sotva však kladnou historickou postavou z hlediska náboženského či mravního.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Japonské náboženské dějiny I: Šintoismus, buddhismus, konfucianismus

Vít Machálek (») | 19. 5. 2017 | přečteno: 657× | komentáře: 0
K hlavním tématům mého letošního blogování patří náboženské dějiny Japonska. Dříve než se někdy v budoucnu vrátím k pohnutým dějinám japonského křesťanství (kterých jsem se už dotkl v souvislosti s románem Jaroslava Durycha o japonských mučednících) a pojednám o novověkém Japonsku mezi náboženským pronásledováním, mezináboženským dialogem a náboženskou lhostejností, musím nejprve krátce představit hlavní "předkřesťanské" náboženské tradice Japonska. Domorodý šintoismus se v Japonsku odedávna prolínal s konfucianismem, buddhismem a  dalšími "importy" z Číny a Indie, přičemž u Japonců (podobně jako u Číňanů) nebylo zvláštností ani hlášení se k několika náboženstvím současně. Zdá se, že typicky japonská religiozita na rozdíl od křesťanství klade důraz jen na tradici, nikoliv na hledání pravdy. Hlásání výlučnosti v ní však také nechybí. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Neznámý Chorásán

Vít Machálek (») | 29. 9. 2016 | přečteno: 463× | komentáře: 0
Letos se mi otevřely nové obzory poté, co jsem dostal román uzbeckého spisovatele Ajbeka, odehrávající se v Herátu za vlády chorásánského sultána Husajna Bajkary a přibližující působení politika, básníka a mystika Navá'ího. číst dál