Období: rok 2017

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Plán blogování v „roce na osmičku“

Vít Machálek (») | 22. 12. 2017 | přečteno: 410× | komentáře: 0
Známý bonmot říká, že chceme-li pobavit Boha, máme Jej seznámit se svými plány do budoucna; apoštol Jakub vážně konstatuje, že nevíme ani, co bude zítra, protože náš život není nic než pára, která se na chvíli ukáže a pak mizí, takže můžeme nanejvýš říci: „Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono.“ (Jk 4,14–15) Ani tento můj článek není ničím víc než projevem přání, o co bych se, dá-li Pán, v roce 2018 ve chvílích oddechu rád sdílel s případnými čtenáři tohoto blogu.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Francie doby Tří mušketýrů (II. část)

Vít Machálek (») | 15. 12. 2017 | přečteno: 348× | komentáře: 0
V tomto článku se budu zamýšlet nad dějinami Francie doby Ludvíka XIV. Půjde o neradostné přemítání, při kterém mé myšlenky občas zaletí až k hrůznému období Velké francouzské revoluce. Dějiny jsou někdy až bizarně nespravedlivé: Místo Ludvíka XIV. v nich byl gilotinou potrestán Ludvík XVI., který umožnil obnovení náboženské tolerance, nebyl hrozbou ani pro životy svých poddaných, ani pro svobodu zemí v sousedství Francie a Bastila za něj zela prázdnotou. Revolucionáři, kteří by se k ní za drsné vlády Ludvíka XIV. neodvážili ani přiblížit, ji za Ludvíka XVI. s jalovým hrdinstvím zcela zbytečně dobývali… číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Francie doby Tří mušketýrů (I. část)

Vít Machálek (») | 4. 12. 2017 | přečteno: 449× | komentáře: 0
Na dnešek připadá 375. výročí smrti muže, laické veřejnosti asi nejznámějšího z prvního dílu Dumasových Mušketýrů. Armand-Jean du Plessis kardinál de Richelieu (9. 5. 1585 ‒ 4. 12. 1642) byl jistě velkou postavou francouzských dějin, sotva však kladnou historickou postavou z hlediska náboženského či mravního.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Hácha, Komenský a hlubina bezpečnosti

Vít Machálek (») | 30. 11. 2017 | přečteno: 339× | komentáře: 0
Na dnešek připadá výročí volby Emila Háchy prezidentem republiky z roku 1938. Listopad je současně i měsícem, v němž si připomínáme výročí úmrtí Jana Amose Komenského z roku 1670. Tyto dvě osobnosti se zdají být vzájemně spojeny pouze v mé mysli (zatímco léta 2014 a 2015 jsem badatelsky trávil především nad Komenským, loni a letos se jako historik věnuji Háchovi). Ve skutečnosti však měli Hácha a Komenský společné přinejmenším to, že byli oba křesťany toužícími po „ráji srdce“ a „hlubině bezpečnosti“ v tragických dobách (pomnichovské a pobělohorské), jejichž protagonisty se stali.   číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Paroubkova populistická etika

Vít Machálek (») | 24. 11. 2017 | přečteno: 413× | komentáře: 0
Difficile est satiram non scribere. Česká politika pružně reaguje na volání po nových, nezdiskreditovaných politicích, a tak po Václavu Klausovi vygenerovala jako nového prezidenta od skandálů jeho premiérství dovolenou na Vysočině „očištěného“ Miloše Zemana. Nyní to podobným způsobem s cestou na Hrad zkouší Mirek Topolánek.  A sociální demokracie po nezdaru v letošních volbách hledá novou tvář, přičemž se „spekuluje o návratu Jiřího Paroubka, který by samozřejmě mohl tou tváří být“. (1)  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Generál Eminger, vládní vojsko a protinacistický odboj

Vít Machálek (») | 16. 11. 2017 | přečteno: 725× | komentáře: 0
V rubrice věnované soudobým dějinám na blogu postupně představuji vybrané osobnosti zasahující do českých dějin let 1939‒1945, a to jak „pražské“ (Emil Hácha, Adolf Hrubý, Josef Kliment), tak i „londýnské“ (Jan Masaryk, Prokop Drtina). Dnes v ní přichází na řadu Jaroslav Eminger, generální inspektor protektorátního vládního vojska, ztělesňujícího skutečnost, že protektorátní instituce nelze ztotožňovat se službou okupantům. Tu dobře vyjadřuje i populární anekdota z doby, kdy se postup německých vojsk na východní frontě zastavil před Moskvou. Bezradný Hitler se prý tehdy ptal Hermanna Göringa, jak by bylo možné do ruské metropole dojít, a dostal radu: „Vyžádej si na Háchovi několik praporů vládního vojska. Ty budou v Moskvě zaručeně za tři dny!“ (1)  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Znamení moci

Vít Machálek (») | 10. 11. 2017 | přečteno: 386× | komentáře: 0
Své příspěvky na blogu vyvěšuji nejraději v pátek, v den, jenž pro mne odkazuje k mystériu kříže a k tajemnému střetu mezi dobrem a zlem v lidských životech a v dějinách lidstva.  Činím tak i tento týden, na který připadá sté výročí bolševické revoluce, jež zahájila novou dějinnou éru křižování miliónů nevinných. I u nás komunismus zničil životy bezpočtu lidí včetně životů největších českých umělců. Jedním z nich byl básník Jan Zahradníček, který však ještě předtím, než nastoupil svou křížovou cestu komunistickými kriminály, stihl napsat nesmrtelné dílo, patřící k nejhlubším literárním vyobrazením doby komunismu.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Až nás Ježíš vezme za ruku

Vít Machálek (») | 1. 11. 2017 | přečteno: 350× | komentáře: 0
Pod názvem „Až nás Ježíš vezme za ruku“ byla publikována nedávno pronesená promluva papeže Františka, kterou jsem se nechal inspirovat k tomuto svému „dušičkovému“ příspěvku do rubriky Biblických meditací.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Martin Luther a křest jako brána k radosti

Vít Machálek (») | 31. 10. 2017 | přečteno: 515× | komentáře: 1, poslední: 3. 11. 2017
„Jeden Pán, jedna víra, jeden křest pojí nás, tvoříme jedno tělo, slyšíme Kristův hlas…“ S mou oblíbenou písní (1) na rtech si dnes, 31. října 2017, připomínám 500. výročí vystoupení Martina Luthera. Jako historik církevních dějin se trápím všemi těmi strašlivými věcmi, které si katolíci a protestanti od Lutherova vystoupení po celá staletí vzájemně prováděli. Jako křesťan dnešní doby jsem však především vděčný za to, že v éře ekumenismu jsme si už vědomi toho nejpodstatnějšího, co nás spojuje – jednoho Pána, jedné víry, jednoho křtu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

3x Pavel Tigrid

Vít Machálek (») | 27. 10. 2017 | přečteno: 367× | komentáře: 0
V den stého výročí narození Pavla Tigrida (27. 10. 1917 – 31. 8. 2003) by se možná hodilo připomínat spíše zásluhy této osobnosti v boji proti nacismu a komunismu, článků na toto téma však je a bude jistě dost jinde. (1) Na svém blogu připomenu tři méně známé, leč pro mne důležité aspekty života tohoto muže: jeho první lásku s Hedou Blochovou (jednou z nejpozoruhodnějších ženských postav našich novodobých dějin), jeho pohled  na osobnost prezidenta Háchy a na české dějiny období 1938–1945 a na závěr se smutkem i jeho nikoliv přirozenou smrt.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Teologické sýpky jsou přeplněny

Vít Machálek (») | 18. 10. 2017 | přečteno: 431× | komentáře: 0
Rubrika, kterou na svém blogu věnuji novodobé teologii, by mohla mít jako své motto slova Svatopluka Karáska, který už jako student teologie litoval toho, že „teologické sýpky jsou přeplněny“, ale „lidé o tom nic nevědí“, a chtěl být „popularizátor, který překlene nezdravou propast mezi vědou a lidem“, a „kočí“, který bude úrodu z teologických sýpek rozvážet „mezi lidi, kteří hladovějí“. O dnešních pětasedmdesátých narozeninách tohoto evangelického faráře, undergroundového písničkáře a rytíře české kultury bych mu chtěl vzdát hold za to, jak právě jeho písňová tvorba dokázala „nádherné myšlenky Bultmanna, Bonhoeffera, Bartha“ a spol. přetlumočit necírkevnímu publiku. (1)  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Živel aristokratický a živel demokratický

Vít Machálek (») | 10. 10. 2017 | přečteno: 451× | komentáře: 0
Rozlišení aristokratického a demokratického živlu přebírám od Emila Háchy, jednoho z největších českých anglofilů všech dob, který ovšem na anglickém společenském uspořádání obdivoval jen jeho složku demokratickou. Sám jsem byl vždy fascinován i tou aristokratickou (každopádně v tom smyslu, že bych si přál za hlavu státu raději aristokratickou anglickou královnu než plebejského českého prezidenta). Faktem ale je, že snobské dělení na gentlemany a lidi z „nižších tříd“ mne na tradiční anglické společnosti irituje, byť je znám jen z krásné literatury. Je jím poznamenána celá britská literatura, která obyčejné lidi vždy tematizovala spíš jen jako zábavné či okrajově vnímané sluhy gentlemanů než jako reálné autonomní hrdiny. K tomu, aby se v ní objevila hlubší etická reflexe postavy sluhy, musel přijít až letošní (!) nositel Nobelovy ceny za literaturu Kazuo Ishiguro, Brit japonského původu. (1) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

To z něj nedělá veteš

Vít Machálek (») | 6. 10. 2017 | přečteno: 464× | komentáře: 0
Rád bych se dnes ještě jednou vrátil k Leonardu Cohenovi, z jehož tvorby jsem nedávno připomněl některé texty výslovně odkazující k Ježíši. Kristus je pro mne přítomen i v některých zdánlivě nenáboženských skladbách tohoto umělce. Jednou z nich je píseň „That Don’t Make It Junk“ (To z něj nedělá veteš), mluvící o nezničitelné hodnotě každé lidské duše. Té si podle jejího textu (který zde zcela „po svém“ parafrázuji) může být vědom i opilec, jenž v životě selhal. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Zbožný český muzikant v Americe

Vít Machálek (») | 27. 9. 2017 | přečteno: 367× | komentáře: 0
Svým dnešním příspěvkem bych chtěl vzdát hold dvěma osobnostem. Především Antonínu Dvořákovi, který byl největší postavou českou hudby devatenáctého století a současně i umělcem, o kterém platí, že „zaznívá-li odněkud z české kultury té doby opravdu hluboká zbožnost, pak jsou to nejspíš některá díla Dvořákova“.  A který přesně před 125 lety „vstoupil 27. září 1892 na půdu New Yorku a byl královsky uvítán“.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Čím jsme naplnili svobodu?

Vít Machálek (») | 26. 9. 2017 | přečteno: 322× | komentáře: 0
Při katolických bohoslužbách se dnes (v úterý 25. týdne v mezidobí, 26. září 2017) čte úryvek z šesté kapitoly knihy Ezdráš, popisují radost a vděčnost, s nimiž Židé po vysvobození z babylonského zajetí slavili obnovení jeruzalémského Chrámu. Katolický týdeník vybízí k zamyšlení se nad tímto textem slovy: „Nabytou svobodu vyjadřují izraelité stavbou chrámu. Ten přetrvá pět století. Okolní národy je v tom podporují. Izraelité tak před nimi svědčí o jediném, pravém Bohu! Čím jsme my naplnili svobodu?“ (1)  číst dál