Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Hvězdná hodina a pád katolicismu v našich zemích

Vít Machálek (») | 22. 11. 2019 | přečteno: 251× | komentáře: 0
V tomto posledním článku svého blogování k třicátému výročí událostí roku 1989 bych chtěl připomenout „hvězdnou hodinu“ spojení katolíků s disentem a sametovou revolucí i vzápětí následující pád zpět, k situaci, v níž církev ve vztahu ke směřování české společnosti nehraje téměř žádnou roli.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Třicetiletí duchovní neobnovy národa

Vít Machálek (») | 15. 11. 2019 | přečteno: 265× | komentáře: 0
Ze svého letošního blogování jsem byl nejvíce spokojen s osobně pojatým článkem věnovaným našim a americkým prezidentům v době kolem roku 1989 (1), který byl zároveň i mým vyznáním víry ve svobodu. Ne ovšem ve svobodu jakoukoliv, ale ve svobodu, k níž prezident Havel ve svém mnou v tomto článku citovaném projevu ve Filadelfii v narážce na zmínku o Stvořiteli jako dárci svobody v americké Deklaraci nezávislosti odkázal slovy, že „svou svobodu může člověk naplnit jen tehdy, nezapomene-li na toho, kdo mu ji dal“. Dvě vzájemně související charakteristiky našeho málo šťastného vývoje v posledních třiceti letech by se v duchu těchto slov daly pojmenovat jako „zapomenutí na Boha“ a „nenaplnění svobody“.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Svatá Anežka

Vít Machálek (») | 12. 11. 2019 | přečteno: 250× | komentáře: 0
Na dnešek připadá třicáté výročí slavného svatořečení Anežky Přemyslovny z 12. listopadu 1989, kterým se tajemně naplnila stará proroctví o tom, že s Anežkou bude spojen obrat k lepšímu v českých dějinách. Náš národ se k této (dlouho jen) nekanonizované světici obracel v mnoha těžkých dobách: „požehnání pro českou zemi na její přímluvu obyvatelé spojovali s odchodem Braniborů nebo koncem třicetileté války, o pomoc a ochranu prosili po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava či po okupaci vojsk Varšavské smlouvy“ (1), ale k jejímu svatořečení došlo teprve a právě na počátku zázračných dnů konce roku 1989…  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Advent

Vít Machálek (») | 11. 11. 2019 | přečteno: 273× | komentáře: 0
I když církevní rok začíná až první nedělí adventní (tj. čtvrtou nedělí před Vánocemi), která letos připadne na 1. prosince, své blogování o něm bych chtěl zahájit už ve spojení se sv. Martinem z Tours, jehož svátek v katolickém kalendáři připadá na dnešní den 11. listopadu. Svatomartinské posvícení (1),  které je s ním tradičně spojeno, kdysi předznamenávalo začátek adventu.   číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Zklamání z teoložky-detektivkářky

Vít Machálek (») | 8. 11. 2019 | přečteno: 245× | komentáře: 0
Rozhodně nejsem stoupencem poprav, ve srovnání s pohanským zvykem přimět odsouzence ke spáchání sebevraždy bych je však každopádně preferoval. Když se odsouzený zločinec podrobí trestu smrti, může to být dokonce i akt bohabojnosti spojený s nadějí na odpuštění jeho hříchů a na věčnou spásu. Pokud naproti tomu na sebe sám vztáhne ruku, jde o svévolný akt, opak pokání a z hlediska jeho spásy nanejvýš povážlivou událost. Z Bible stačí v tomto kontextu vzpomenout na příběh Jidáše, kterému i jeho zrada Krista Pána mohla být odpuštěna, kdyby se jeho opravdovou tragédií nestalo to, že se místo hledání Božího milosrdenství oběsil.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Pán prstenů III: Dvě věže

Vít Machálek (») | 1. 11. 2019 | přečteno: 241× | komentáře: 0
„Jak se může člověk orientovat v dnešních tak zmatených časech? Tak jako vždycky: dobro a zlo se oproti minulosti nijak nezměnily, ani nejsou jiné pro elfy, jiné pro trpaslíky a jiné pro lidi.“ (1)  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Privatizační Moloch

Vít Machálek (») | 29. 10. 2019 | přečteno: 325× | komentáře: 0
Motto: „Kde domov můj? Kde mám tu svoji fabriku? Už rozsekali, prodali do posledního hřebíku.“ (1) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Do výšky volím pád

Vít Machálek (») | 25. 10. 2019 | přečteno: 306× | komentáře: 0
Při svém někdejším blogování o dějinách Husovic jsem si neomluvitelně nevzpomněl na Františka Halase (3. 10. 1901 v Husovicích – 27. 10. 1949 v Praze), který v této dělnické čtvrti prožil své dětství a mládí. Životní cesta básníka, od jehož smrti tento týden uplyne sedmdesát let, se sice uzavřela v Praze, ale byla spojena především s Husovicemi a s Kunštátem, respektive s Brnem a s Vysočinou. Už tím je mi Halas velmi blízký. Obzvláště vděčný jsem však za to, že jsem mohl osobně poznat básníkova syna Františka Xavera Halase, významného katolického intelektuála, který byl dlouhá léta naším velvyslancem ve Vatikánu a se svou ženou přeložil Jeruzalémskou Bibli.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Svět foglarovek

Vít Machálek (») | 23. 10. 2019 | přečteno: 255× | komentáře: 0
Na letošní rok připadlo dvacáté výročí smrti Jaroslava Foglara (1907–1999) a mně se v něm dostala do rukou sličná knížka editora Pavla Hoška Duchovní rozměr fenoménu Foglar (které jsem ovšem už před jejím vydáním dělal jednoho z recenzentů). Snad by se tedy hodilo připojit letos k mému dosavadnímu blogování na toto téma ještě aspoň přehled hlavních foglarovek s připojenými glosami vesměs jen čistě osobního či subjektivního rázu.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

„Druhá cesta do Canossy je pro mne nemožná“: Hácha v říjnu 1939

Vít Machálek (») | 18. 10. 2019 | přečteno: 421× | komentáře: 0
Před osmdesáti lety vstupoval Protektorát Čechy a Morava do jednoho z nejdramatičtějších období své existence. Protektorátní reprezentace v něm na skryté protinacistické frontě dosáhla určitých úspěchů, vzhledem k naprosté bezohlednosti okupantů vůči českému národu se však současně každý její úspěch hrozil stát Pyrrhovým vítězstvím.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O vypasených a ubohých prasátkách

Vít Machálek (») | 16. 10. 2019 | přečteno: 209× | komentáře: 0
Detektivky jsou obvykle vnímány jako ryze oddechová četba, ale ve skutečnosti je na nich něco hluboce zneklidňujícího. Zejména v podání autorů typu Agathy Christie, jejíž Hercule Poirot opakovaně hovoří o tom, že prakticky každý člověk je za určitých okolností schopen spáchat vraždu. Paleta oněch možných okolností a motivů – byť v jednotlivých detektivkách velmi nerovnoměrně zastoupených – je opravdu široká. V románu „Pět malých prasátek“ je již v jeho říkankovém mottu vyjádřena skutečnost, že k pětici lidí, které Poirot podezírá z vraždy malíře Amyase Cralea, patří pět totálně rozdílných osobností: „První z pěti prasátek se na trh směle vydalo/ A to druhé prasátko zase doma zůstalo/ Třetí malé prasátko mělo všeho dost a dosti/ A co čtvrté prasátko? Ať prý se jen postí/ Páté z nich se nakřičí až k zlosti.“ číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

K osmdesátému výročí uzákonění eutanazie

Vít Machálek (») | 14. 10. 2019 | přečteno: 258× | komentáře: 0
Tím, co dnes hluboce rozděluje společnost, je otázka tak či onak chápaného soucitu. Rozdělení na tomto poli se týkají celé řady etických problémů, k nejpalčivějším však bezpochyby patří spor o eutanazii neboli „milosrdnou smrt“. Podle provokativního výroku Otce Smitha, postavy z „Thanatova syndromu“ od Walkera Percyho, „soucit vede do plynové komory“… (1) Ať už do ní vedl soucit s postiženými a nevyléčitelně nemocnými, anebo se za ním skrývalo naopak jejich nelidské degradování na „něco“ (2), čeho je potřeba se zbavit, každopádně platí, že osvětimské plynové komory se zrodily ve spojení s programem eutanazie.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O Speerovi, Frankovi a Norimberku z osobního pohledu

Vít Machálek (») | 11. 10. 2019 | přečteno: 167× | komentáře: 0
Překvapivé závěry vyplývající z nedávno vydané monografie o „Hitlerově architektovi“ Albertu Speerovi (1), v níž mnichovský historik Brechtken jako první (!) odvedl ve vztahu k tomuto tématu opravdu profesionální práci, mne přiměly nejen k přemýšlení o otázkách spojených s historiografií (2), ale i k ryze osobnímu vzpomínání.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ani Markétka, ani Regina

Vít Machálek (») | 9. 10. 2019 | přečteno: 177× | komentáře: 0
Minulý měsíc odešel na věčnost významný český jezuita P. Josef Koláček. Přemýšlel jsem, zda jej mám na blogu připomenout v rubrice zaměřené na teology narozené ve dvacátých letech, anebo (vzhledem k tomu, že pro mne byl důležitý jeden z jeho románů) v rubrice věnované literatuře. Právě Koláčkův románový životopis Václava Klementa Petra, jehož první kapitoly kdysi souzněly s mým mládím a jehož pointu v podobě Petrovy cesty ke svatosti si dnes musím neutěšeně srovnávat s vlastním životním příběhem, mne však nakonec donutil umístit tento článek do rubriky Osobní.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jan Dobraczyński: Boží přítelkyně

Vít Machálek (») | 4. 10. 2019 | přečteno: 198× | komentáře: 0
Dnešek je výročním dnem sv. Terezie z Avily (28. 3. 1515 – 4. 10. 1582), kterou bych rád připomněl článkem o jí věnovaném románu polského spisovatele Jana Dobraczyńského. V žánru historických románů o velkých světcích dějin křesťanství mám jinak načtené spíše knihy Louise de Wohla, ten však psal víc o světcích-mužích a z portrétů světic se mu podařily jen knihy o „akčních“ hrdinkách, jakými byly Kateřina Sienská či Jana z Arku. Vůbec se mu ovšem nedivím, protože známé světice dějin křesťanství většinou žily v klášterech a jejich životní dramata se spíše než ve vnějším světě odehrávaly ve světě vnitřním, takže jsou pro romanopisce obtížně zobrazitelná.  číst dál